Home > Na enorme heisa gisteren op gemeenteraad: Scholengroep !mpact verwelkomt gemeentelijke scholen

Na enorme heisa gisteren op gemeenteraad: Scholengroep !mpact verwelkomt gemeentelijke scholen

Geschreven op 28 april 2023 om 09:23 door Mario De Wilde

Gisteravond was er een erg tumultueuze gemeenteraad van Knokke-Heist met de aanwezigheid van honderden manifestanten. Het hete hangijzer was (en is) de overdracht van de scholen De Pluim en Het Anker. Op die manier verdwijnt het gemeentelijk onderwijs in Knokke-Heist en worden de scholen overgeheveld naar het gemeenschapsonderwijs GO! Uiteindelijk was er een nipte stemronde (16 stemmen voor – 13 stemmen tegen) zodat op een nipte manier het licht op groen werd gezet in het omstreden onderwijsdossier dat Knokke-Heist nu al weken in de ban hield. Intussen verwelkomt Scholengroep !mpact de gemeentelijke scholen Knokke-Heist en geeft in een eerste reactie volgende bericht: “De redenen voor deze overname (demografische evolutie, garantie onderwijs en flankerend onderwijsbeleid met aandacht voor kwaliteit) zijn door de gemeente uitvoerig toegelicht. Het akkoord omvat afspraken die voor zowel de kinderen als het schoolteam de beste leer-, leef- en werkomgeving blijven garanderen. Met deze beslissing maakt het gemeentebestuur duidelijk waar het voor staat: een kwaliteitsvol onderwijsverhaal. We verwelkomen de nieuwe collega’s en zullen kennismaken. Het streven naar optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen verbindt alle partijen die in dit verhaal betrokken zijn en vanuit die verbinding gaan we nu verder, begripvol en met een onderbouwd positief verhaal’, aldus Pieter De Winne, algemeen directeur van Scholengroep !mpact.

Continuïteit voor leerlingen en personeel

Zoals dit al eerder gebeurde bij bijvoorbeeld de overname van basisschool ’t Klavertje wordt het gesubsidieerd personeel overgenomen, uiteraard als het daar zelf voor kiest. Dat betekent dat de leerlingen les kunnen blijven krijgen in dezelfde school, met hetzelfde schoolteam. De Pluim blijft gehuisvest in het huidige, recente schoolgebouw en ook wie nu in het eerste leerjaar van Het Anker zit, kan de volledige lagere school daar in het bestaande schoolgebouw uitdoen. In 2028 zullen de leerlingen van Het Anker hun thuis vinden op een nieuwe, hypermoderne campus die het GO! bouwt in Heist. ‘We koppelen continuïteit aan een zachte landing, wat overigens af te lezen valt uit de fasegewijze timing bij alle aspecten van de overname: vanaf september 2023 kunnen de personeelsleden de overstap maken naar het GO!, vanaf september 2024 kunnen leerlingen die zorg nodig hebben terecht bij het CLB van het GO!, in september 2026 sluiten De Pluim en het Anker volledig aan bij het GO! en ondertussen bouwen wij aan een mooie campus waar tegen de streefdatum van 2028 ook secundair onderwijs zal worden aangeboden. Dit kan enkel gebeuren door middel van samenwerking, kwalitatief en met draagvlak.’

Verbindend welkom

“Scholengroep !mpact dankt het stadsbestuur van Knokke-Heist voor de constructieve samenwerking en het vertrouwen. Er is veel begrip voor de vragen van schoolteams en ouders bij de overname. Nu is het tijd voor verbinding. ‘De voorbije tijd heeft deze verandering de gemoederen beroerd. Dat is heel begrijpelijk en het getuigt van de betrokkenheid van de schoolteams bij hun belangrijke opdracht. Daar heb ik oprecht respect voor. Nu is het tijd om samen vooruit te blikken, elkaar te leren kennen en waarderen. Bij !mpact zetten wij in op great places to learn en op dialoog en duidelijkheid. Ik heb er dan ook vertrouwen in dat wij in Knokke-Heist een positief, verbindend verhaal – waarin de leer- en leefkwaliteit van het kind steeds centraal staat – kunnen uitrollen”, aldus nog Pieter De Winne, algemeen directeur van Scholengroep !mpact

Scholengroep !mpact heeft, met De Zeeparel en MiniMakz, in Knokke-Heist al twee basisscholen. Het spreekt vanzelf dat er ook ontmoetingsmomenten zullen ingepland worden met deze onderwijscollega’s.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.