Home > N-VA stelt 5-trapsraket met herstelmaatregelen voor in Beernem

N-VA stelt 5-trapsraket met herstelmaatregelen voor in Beernem

Geschreven op 22 april 2020 om 15:20 door Mario De Wilde

Nadat N-VA Beernem op 20 maart al 17 crisismaatregelen in de strijd tegen Corona voorstelde aan het gemeentebestuur, pleit de partij nu voor een vijftrapsraket met herstelmaatregelen voor Beernem. Zo stelt de N-VA voor om de geplande belastingverhoging dit jaar te schrappen. Daarnaast wil ze de oprichting van een economische taskfoce, een herstelplan voor de Beernemse verenigingen en een actieplan ‘Radicaal Digitaal’. “In Beernem zijn er een pak uitdagingen en verantwoordelijkheden. We moeten nú maatregelen uitwerken zodat we klaar zijn als het normale leven begint te hervatten,” stelt fractieleider Gijs Degrande. Heel wat van de 17 N-VA-maatregelen werden ondertussen uitgevoerd of staan op de sporen. “Tijd om werk te maken van de volgende stap,” aldus fractieleider Gijs Degrande. “Wij een robuuste 5-trapsraket die de Beernemse motor opnieuw op volle toeren moet laten draaien. Daarbij hebben we vijf concrete herstelmaatregelen voor ogen.”

Schrap geplande belastingverhoging

Zoals bekend is de N-VA absoluut geen voorstander van de geplande belastingverhoging die CD&V, S.PA en Groen in januari dit jaar hebben doorgevoerd. Gijs Degrande: “Deze belasting willen wij het liefst definitief maar zeker al voor dit jaar schrappen. Voor de N-VA is het alleszins ongepast om deze belastingverhoging in deze harde tijden te heffen.”

Raadslid en gewezen schepen van Financiën Jef Vansteenhuyse licht toe: “Deze schrapping zou ook een eerlijke en sociale maatregel zijn die niemand uitsluit. Zo besparen we een bedrag van 550 000 EUR bij de Beernemse burgers. Met het schrappen van de onroerende voorheffing zouden onze ondernemers en landbouwers samen over 300 000 EUR beschikken die zij in deze Coronatijd goed en beter kunnen gebruiken. Een bijsturing van het meerjarenplan voor de komende zes jaar zal trouwens absoluut noodzakelijk zijn.”

Richt economische taskforce op

Een tweede maatregel is de oprichting van een ‘Postcorona-taskforce. Gewezen schepen van Economie Barbara Vandenbrande wil dat deze werkgroep concrete maatregelen en strategieën uitwerkt om Beernem, Oedelem en Sint-Joris na de crisis economisch te doen heropleven. “In deze werkgroep verzamelen we ondernemers, handelaars, ondernemersorganisaties, experten en vertegenwoordigers van de gemeenteraad. Samen denken we na over voorstellen voor na de crisis. We moeten breed durven denken: van koopjesweekends tot structurele economische maatregelen. Dat moet resulteren in een ambitieus actieplan.”

Herstelplan voor verenigingen

Naast de economie worden onze ook onze verschillende verenigingen geïnfecteerd door het Coronavirus. Volgens Lode Vanneste is er een stevige impuls nodig voor alle culturele, sport- en jeugdverenigingen. Vanneste: “Belangrijk is dat we in kaart brengen welke kosten onze verenigingen hebben door de crisis en welke inkomsten ze hebben mislopen. Op basis daarvan moeten we specifieke steunmaatregelen uitwerken. Ook nieuwe initiatieven om buurt- en wijkcomités te ondersteunen zijn noodzakelijk. Als de federale richtlijnen het toelaten, moet ook het afgeschafte culturele zomerprogramma opnieuw opgestart te worden. De huidige meerderheid schrapte de voorbije twee jaar al alle zomerinitiatieven die onder de impuls van N-VA werden opgestart. Veel mensen gaan deze zomer niet op vakantie en dus moeten we die sterke concepten als de zomerfilms, zomerexpo’s en Vlaanderen Feest opnieuw invoeren. Dat bieden we een alternatief zijn voor wie toerist wordt in eigen streek en eigen gemeente.”

Radicaal Digitaal

De Coronacrisis toont heel goed aan dat digitalisering de toekomst is. Volgens raadslid Branco Francois zijn telewerk en digitale communicatie in de gemeentelijke dienstverlening en het onderwijs de toekomst. “In het verkiezingsprogramma van de N-VA stond een uitgebreid en omvattend pakket van digitale maatregelen. In het meerjarenplan van CD&V, Groen en S.PA is er jammer genoeg amper aandacht voor digitalisering. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur niet niet één maar twee versnellingen hoger moet schakelen. Daarom roepen we nogmaals op om hier alsnog een visie uit te bouwen. We zitten op een scharniermoment en mogen de digitale trein niet missen. Zowel de interne werking als de dienstverlening naar de burger moeten radicaal digitaal.”

Werk gemeentelijk zorgpakket uit

Voor veel ouderen is het gedwongen isolement een heel zware periode. Helaas was eenzaamheid voor veel mensen al voor de crisis een probleem en dat zal na de crisis jammer genoeg niet anders zijn. Volgens Raadslid Christine Stroobandt is het een noodzaak dat Beernem een gemeentelijk zorgpakket uitwerkt. “Ideeën als telefooncirkels waarbij mensen elkaar geregeld opbellen, stevige promotie van de mindermobiele centrale, een mobiel zorgcentrum maar ook het brengen van cultuur in woonzorgcentra zijn goede remedies. Ook mensen met dementie verdienen de nodige aandacht, net als mantelzorgers die we moeten ondersteunen. Heel wat van deze ideeën nam N-VA al op in haar programma. De Corona-crisis dwingt ons ertoe om deze opnieuw op tafel te leggen.

Voorstellen op digitale gemeenteraad van morgen

N-VA Beernem zat sinds het uitbreken van de coronacrisis niet stil en stelde op 20 maart al een pakket van 17 crisismaatregelen voor. “Verschillende voorstellen zijn ondertussen uitgevoerd”, stelt Gijs Degrande. “En dat is uiteraard een goede zaak. Zo zijn onze voorstellen voor een afhaalbib, het opbellen van de tachtigplussers en de realisatie van een babbellijn gebeurd. Daarnaast werd er online een lijst opgesteld met alle horecazaken die een afhaalservice aanbieden. Ook de campagne #beernemhelpt is uitgerold waarbij vrijwilligers zich kandidaat kunnen stellen om mensen in nood te helpen. Heel wat andere voorstellen zijn nog niet gerealiseerd maar die brengen we op de digitale gemeenteraad van 23 april 2020. Zo vragen we een aanvullende hinderpremie van 500 euro voor iedere ondernemer of handelaar die recht heeft op de Vlaamse hinder- of compensatiepremie. We willen dat de gemeente laptops inzamelt voor gezinnen met lagere schoolkinderen. Verder wil de N-VA een horecabon van vijf euro voor iedere inwoner die dan na de crisis kan besteed worden. Samen kunnen we deze crisis de baas.”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.