Home > Morgenvroeg starten ingrijpende werkzaamheden aan rond punt in Loppem

Morgenvroeg starten ingrijpende werkzaamheden aan rond punt in Loppem

Geschreven op 20 januari 2019 om 21:26 door Mario De Wilde

De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, realiseert een nieuwe rotonde op de Koning Albert I-laan, tegenaan Loppem. Algemene Ondernemingen NV Tibergyn uit Wevelgem kreeg de opdracht hiermee morgen maandag 21 januari te starten.

Fasering en timing werkzaamheden
De heraanleg gebeurt in 2 fasen: eerst de westkant en daarna de oostkant. De fasewissel vindt plaats in mei a.s. De nieuwe rotonde zal in augustus a.s. afgewerkt zijn. De aannemer start met opbraakwerken en daarna voeren de nutsmaatschappijen kabelwerken uit tijdens een 3-tal weken. Hierna kan de realisatie van de rotonde zelf starten.

Verkeersverloop aanleg rotonde
-Het verkeer komende van Brugge naar Loppem heeft steeds doorgang op de Koning Albert I-laan en Autobaan. De rijrichting van Loppem naar Brugge wordt voor het autoverkeer afgesloten. Het verkeer op de Autobaan, komende van Loppem en dat in de richting naar Brugge wil, volgt een omleiding via de oprit Loppem, richting Brussel, via knooppunt E403/E40 naar de N31 – Expresweg en de Koning Albert I-laan. Om het verkeer toe te laten vlot en veilig de oprit Loppem te nemen, wordt de E40 versmald naar 2 rijstroken, zodat de rechterrijstrook kan gebruikt worden om in te voegen vanop de oprit.

-Het verkeer komende van de E40 (uit de richting Brussel) kan afrijden richting Loppem (in de eerste fase, als er gewerkt wordt aan de westkant, via afrit 7a en in de tweede fase, als er gewerkt wordt aan de oostkant, via afrit 7b). De op- en afrit Loppem (7a) wordt definitief afgesloten eens de westkant van de nieuwe rotonde afgewerkt is (dus nà de eerste fase van de werkzaamheden).

-Wie vanaf de E40 richting Brugge wil, wordt via het knooppunt E40/E403 (afrit 8) omgeleid.
-Fietsverkeer blijft mogelijk in beide rijrichtingen op de Koning Albert I-laan tijdens de aanleg van de rotonde.
-De omleidingen voor het verkeer worden duidelijk bewegwijzerd.
-Na de realisatie van de rotonde wordt de op- en afrit Loppem (7a) definitief afgesloten.

De Lijn
De bussen van De Lijn volgen een aangepaste route.
Richting Loppem volgen de Lijnen 27 en 94 de normale reisweg.
Richting Brugge volgt Lijn 94 vanaf de halte Station het volgend traject: rechtdoor Stationsstraat – Heidelbergstraat – linksaf Rijselstraat – linksaf Piersensdreef – linksaf Koning Albert I-laan naar Kinepolis, waar aangesloten wordt op de normale reisroute.
Richting Brugge volgt Lijn 27 vanaf de halte Loppem Dorp (aan de kant van de kerk) het volgend traject: rechtdoor Heidelbergstraat – linksaf Rijselstraat – linksaf Piersensdreef – linksaf Koning Albert I-laan naar Kinepolis, waar aangesloten wordt op de normale reisroute.
Lijn 27 kan de nodige tijd afwachten op de parking net voor de halte Dorp.
Voor meer informatie over de trajectwijzigingen van De Lijn belt u naar t 070 220 200.

Asfaltering
Tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde zal ook de toplaag op de bestaande rotonde (vanuit Brugge gezien kant Loppem) en op het wegvak tussen de nieuwe en de bestaande rotonde vernieuwd worden.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt voormeld gedeelte van de Koning Albert I-laan volledig voor het verkeer afgesloten gedurende 1 nacht. De exacte datum hiervoor is nog niet gekend en wordt later meegedeeld. Dit zal in elk geval tijdens de tweede fase van de realisatie van de rotonde zijn.
Omleidingen verlopen dan via de N309 en de Rijselstraat. Ook de afrit Loppem (richting Brussel) wordt tijdens deze asfalteringswerken afgesloten. Het verkeer van en naar de E40 gebeurt via de oprit aan de Chartreuseweg in Brugge.

Meer informatie over de werkzaamheden
Neem contact op met de Vlaamse Overheid – Agentschap Wegen en Verkeer, Koning Albert I-laan 293, 8200 Brugge, t 050 40 49 00, bert.brugghe@mow.vlaanderen.be – wegenenverkeer.be

Verkeers- en bereikbaarheidsproblemen
Bij problemen op het vlak van bereikbaarheid neemt u contact op met de Unit Verkeersbelemmeringen van de Politie, Lodewijk Coiseaukaai 3, 8000 Brugge, t 050 44 88 65, f 050 44 88 69, verkeersbelemmeringen@politiebrugge.be.

Nog wat bijkomende duiding bij deze werkzaamheden
Een rotonde: noodzakelijk?
Het op- en afrittencomplex nummer 7 op de E40 in Loppem kent enkele knelpunten: wie vanuit Loppem de E40 wil oprijden, richting Brussel, heeft slechts een heel korte invoegzone ter beschikking om de E40 op te rijden. Bovendien heeft de bestuurder een slecht zicht op het aankomend verkeer door de ligging in een bocht. Het verkeer dat vanaf de E40 vanuit Brussel de afrit Loppem, richting Brugge, neemt, heeft slechts een heel korte afstand om van de snelweg af te rijden.

-het dubbelrichtingsfietspad op de Koning Albert I-laan kruist met de op- en afrit van het complex en er is ook slechte zichtbaarheid.

-het huidige op- en afrittencomplex is erg compact qua vorm waardoor er scherpe bochten moeten genomen worden.
op drukke momenten staat het afrijdend verkeer van de E40, komende van Oostende, soms stil tot op de pechstrook. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties op de E40.

Naar een veiligere verkeerssituatie
De op- en afrit (kant Brugge) aan de zijde van het dubbelrichtingsfietspad wordt afgesloten. Om het verkeer uit Loppem toe te laten om toch de E40 richting Oostende op te rijden, wordt op die locatie dus een nieuwe rotonde aangelegd. Deze zal ook gebruikt worden door het verkeer komende van Brussel, richting Brugge. Door deze maatregel wordt het dubbelrichtingsfietspad niet meer gekruist door verkeer van of naar de autosnelweg E40.
Er wordt een ‘rotondedoseerinstallatie’ voorzien, met als doel ervoor te zorgen dat het verkeer komende uit de richting Oostende, dat afrijdt in Loppem, vlotter op de bestaande rotonde kan invoegen, zodat de filevorming op de afrit beperkt blijft. Hiertoe worden verkeerslichten geplaatst net voor de in- en uitrit van de carpoolparking om, indien er zich een file vormt op de afrit, tijdelijk het verkeer komende van Brugge op te houden, zodat het verkeer van de afrit ongehinderd de rotonde kan oprijden. De verkeerslichten worden gestuurd door een detectielus op de afrit die aangeeft wanneer de file op de afrit te groot wordt. Ook in deze werken wordt een fietsoversteekplaats aangelegd tussen het dubbelrichtingsfietspad en de bestaande carpoolparking.
Er zijn nog verdere besprekingen nodig vooraleer de oprit richting Brussel kan worden afgesloten. Agentschap Wegen en Verkeer zal onderzoeken of er op langere termijn nog bijkomende maatregelen nodig zijn.

 

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.