Home > ModelSpoor Atelier Oostkamp organiseert begin maart een uitzonderlijke treinexpo in Ruddervoorde

ModelSpoor Atelier Oostkamp organiseert begin maart een uitzonderlijke treinexpo in Ruddervoorde

Geschreven op 19 februari 2024 om 09:28 door Mario De Wilde

ModelSpoor Atelier Oostkamp v.z.w., richt ter gelegenheid van hun 40ste verjaardag, een tentoonstelling in. Die zal doorgaan in het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 maart. Deze tentoonstelling is vrij uniek want ModelSpoor Atelier Oostkamp v.z.w. organiseert de  expo’s maar eens in de vijf jaar. Wouter Decaluwe, Eddy Derenette en Steven Deruytter zijn de drijvende krachten achter de vzw: ” We stellen er onze werking voor en presenteren, naast onze eigen projecten, enkele binnenlandse en buitenlandse vrienden.  Ons lokaal opent opnieuw de deuren, alsook de feestzaal van de plaatselijke meisjesschool. Naast de bescheiden verkoopstands kan je enkele van onze nieuwe projecten bewonderen: een grote spoorbaan in aanbouw op schaal 1/43.5, ons nieuw AC-DC-project voor starters, een première van één van onze leden, onze vergrootte baan met een landschap anno 1917 te Boezinge en nog veel meer. Ons lokaal is nog steeds te Ruddervoorde, domein Ridefort ingang Leegtestraat. Daar gaat ook de expo door. Op zaterdag en zondag telkens van 10 tot 17.30 u. Op zaterdag 2 maart bieden wij om 16u een rondleiding aan door de tentoonstelling, gevolgd door een glaasje, om onze 40ste verjaardag te vieren.”

Rijke historiek van 40 jaar

Het ModelSpoor Atelier Oostkamp werd opgericht op 7 januari 1984 als feitelijke vereniging, als een afsplitsing van de Modelspoorvrienden Brugge.. Na een oproep in de Merel (gemeentelijk blad) verdubbelde het ledenaantal onmiddellijk. Men ging van 3 naar 6. De vereniging was een onderdeel van het Klavertje Vier, onder de vleugels van het Wijkcomité Nieuwenhove.

Voorzitter was wijlen Victor Bervoets. Willy Arents, die later voorzitter zou worden van M.S.A. was toen voorzitter van het wijkcomité.

Tot 1989 leidde de club een echt nomadenbestaan. Er werd verhuisd naar de Lare, De Schakel (beide in het domein “De Valkaart”), weer naar de Lare, en tenslotte naar de Wieke. Willy Arents was ondertussen voorzitter geworden. Na wat zwerven op diverse locaties werd in 1989 in de Kattestraat te Moerbrugge een onderkomen gevonden. Toen de vereniging zag dat zij daar op middellange termijn kon blijven, bouwde ze in plaats van hun oude demonteerbare modelbaan een grotere vaste baan. De club kende een grote groei. Door het vele reizen en de tegenslagen was er een goede samenhang onder de leden en huisde er een erg familiale sfeer. Dit was een goede basis om verder op te bouwen.

In mei 1994 nam Wouter Decaluwe de fakkel over van Willy Arents. Hij probeerde de vereniging meer naambekendheid te geven door zich kenbaar te maken in de pers en door deelname aan tentoonstellingen. Zo nam de vereniging deel aan tentoonstellingen in de gemeentelijke bibliotheek, in de Valkaart, te Veurne, Oostende, Brugge, Gent, Roeselare, Blankenberge, Tielt, Harelbeke, Tamines, Sedan, Coudekerque-Branche, Birmingham, Boulogne, …

Sinds 1994 groeide het besef van plaatsgebrek in het lokaal in de Kattestraat. Soms waren er meer dan 60 aanwezigen. De visie van de vereniging veranderde tijdens deze jaren ook. Steeds meer en meer ging men aan spoorwegmodelbouw doen, waarbij het volgen en nabouwen van de werkelijkheid belangrijk is. Zo werd het stationsgebouw van Oostkamp nagebouwd op 1/43.5

De vereniging houdt wedstrijden onder de leden (zo is er jaarlijks een fotowedstrijd), bekijkt dia’s, tijdschriften, boeken en documentaires, doet uitstappen, beoefent spoorwegmodelbouw/zelfbouw, … De vereniging is tot ver buiten de Oostkampse grenzen bekend. Zij onderhoudt nauwe contacten met veel bevriende verenigingen. Eén van hun nauwste contacten houden zij met de “Rail Modélisme Coudekerquois” uit Frankrijk. Jaarlijks staat M.S.A. v.z.w. op hun expo “Flandrail”.

Nadat het bestuur besloten had dat er moest worden uitgebreid, vroeg men midden 1995 een stuk grond aan het gemeentebestuur. De principebeslissing tot het in erfpacht geven van een stuk grond kwam er in 1998, en in 2000 werd er verhuisd naar het eigen lokaal. De ruwbouw werd gezet door een aannemer, de leden stonden zelf in voor alle verdere afwerking. Er werd door de leden meer dan 30.000 euro in het gebouw geïnvesteerd. De positieve rol van het gemeentebestuur Oostkamp dient te worden benadrukt, daar zij de zin voor initiatief en verantwoordelijkheidszin van de leden ten zeerste konden waarderen. Als kers op de taart investeerde het gemeentebestuur Oostkamp in een mooie en goed onderhouden parking, met verlichting. De vereniging heeft zichzelf bewezen. Ze is de vierde modelspoorvereniging van het land die een eigen lokaal heeft, een droom van veel verenigingen.

Op 13 maart 2009 nam Chris Hesschenbrouck het roer over als voorzitter. Hij brengt nieuwe impulsen in de vereniging. Eén van zijn grootste uitdagingen is het inspelen op de “vergrijzing” van de hobbyist. Jongeren voelen zich vaak aangetrokken tot andere zaken. Er werd druk verder gewerkt aan de verschillende banen, dit in diverse schalen en er werden zeer veel exposities gedaan, ook in het buitenland: Birmingham, Dortmund, Giesen, Utrecht, Sotteville, …
Chris Hesschenbrouck slaagde er ook in dat diverse binnen- en buitenlandse vaktijdschriften artikels publiceerden over realisaties van het ModelSpoor Atelier.

Onder de leiding van Chris werd er ook een uniek initiatief opgestart, de “startersbaan”. Het was de bedoeling om startende modelbouwers intens te begeleiden. Dat nieuws werd gauw bekend en er werden nieuwe leden aangetrokken, van alle leeftijden. De jongste deelnemer was nog niet meerderjarig, de oudste was al in de 80. Ook heel wat “jong-gepensioneerden” vonden hun weg naar de vereniging. Plots hadden ze weer wat meer vrije tijd en vonden ze in hun kasten thuis die spoorweg, die ze tientallen jaren lang bewaard hadden.

En nu…

Op 4 september 2020 nam Wouter Decaluwe opnieuw het voorzitterschap op zich, voor een nieuwe termijn. Ondertussen werd de vzw al eens aan de mouw getrokken door het gemeentebestuur van Oostkamp, dat vroeg of de vereniging het zag zitten om eventueel naar het stationsgebouw van Oostkamp te verhuizen. Er werden wat vergaderingen gehouden, maar het bleef erg lang stil omtrent dit feit. Dit dossier brengt wat onrust in de vereniging. Moeten er nog nieuwe projecten opgestart worden? Is het nog zinvol om de verwarming te vervangen? Een eventuele verhuizing moet voor de vereniging (én voor de gemeente) een meerwaarde betekenen. Door het stijgend aantal leden (een vijftigtal) en de vele projecten moet er al een extra loods gehuurd worden als opslag. De vereniging zou feitelijk het liefst een nieuwe erfpachtovereenkomst sluiten met het gemeentebestuur en op de hun zo vertrouwde stek blijven. Hun energie, middelen en hart zitten immers in het gebouw te Ridefort. Men hoorde, binnen de gemeente, zelfs het gerucht dat het lokaal eventueel zou afgebroken worden, wat uitermate belastend is voor het milieu. De vereniging zou graag naar een CO2-neutraal lokaal gaan door de nodige investeringen te doen en zo een voorbeeldvereniging te zijn in West-Vlaanderen, wat enkel maar zou kunnen met een nieuwe, langlopende erfpachtovereenkomst. Bovendien probeert de vereniging deel te nemen aan het plaatselijke culturele leven: hun lokaal was bij het jongste kleinkunstfestival trouwens het verblijf voor de optredende artiesten. Wat dit dossier betreft, leeft de vereniging wat met een bang hart. Tot eind april 2026 loopt de erfpacht voor het gebruik van de grond, maar de toekomst is dus wat dit betreft een onzeker vraagteken.

Op “treingebied” leeft het ModelSpoor Atelier meer dan ooit! Er werd verder gewerkt aan diverse nieuwe projecten. Een grote schaal 0-baan (op schaal 1/43.5) werd getekend en wordt aangelegd, de “startersbaan” kende haar vervolg maar een niveautje hoger, er zijn plannen voor nog meer nieuwe banen, er zijn cursussen air-brush, de jongeren beginnen hun weg te vinden, 3D-printing en laseren hebben hun ingang gevonden in de vereniging en de contacten van de vereniging zijn ver over de landsgrenzen heen.

De vereniging houdt haar bijeenkomsten elke vrijdag vanaf 19u in hun lokaal in het domein Ridefort te Ruddervoorde (ingang via Leegtestraat). Alle treinliefhebbers zijn welkom.

Het 40-jarig bestaan wordt gevierd met een gelegenheidstentoonstelling op zaterdag 2 maart (van 10 tot 18u) en op zondag 3 maart (van 10 tot 17u) in het eigen lokaal, domein Ridefort te Ruddervoorde ingang via Leegtestraat en in de evenementenzaal van de Vrije Basisschool De Kiem. Ingang voor volwassenen bedraagt 5 euro, kinderen onder de 12 jaar krijgen vrije toegang, mits begeleiding van een betalende volwassene. Er zijn banen uit binnen- en buitenland te zien, waarvan o.a. een replica van de frontstreek van Boezinge uit de Eerste Wereldoorlog, een Ardeense spoorlijn van net voor de invoering van het IC-IR-plan van 1984, een kleine verkoopstand, een bar, enzovoort.

 

 

2 reacties

Wouter Decaluwe
Geschreven op 2024-02-21 13:56:26
En hetzelfde geldt voor de rondleiding op zaterdag. Maar natuurlijk zijn alle exposanten steeds bereid een woordje uitleg te geven!.
Wouter Decaluwe
Geschreven op 2024-02-20 10:01:07
Hallo, dankjewel voor het erg mooie artikel. Ik zou even willen aanstippen dat de rondleiding op zondagvoormiddag niet voor het grote publiek is, maar voor een aantal genodigden die de vereniging ondersteunen. Vriendelijke groeten, Wouter Decaluwe Voorzitter ModelSpoor Atelier Oostkamp vzw

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.