Home > Middelkerks politiekorps sluit drukke zomer succesvol af, maar wil geweld tegen politie stoppen

Middelkerks politiekorps sluit drukke zomer succesvol af, maar wil geweld tegen politie stoppen

Geschreven op 26 september 2023 om 09:16 door Mario De Wilde

Op een bijeenkomst in Middelkerke legde een ruime delegatie van het Middelkerkse politiekorps een drukke zomer neer. Niettegenstaande de welgekomen ondersteuning van de Federale Politie verhoogt de druk op het politiekorps enorm in de zomermaanden. Vervangend korpschef Kris Daels stelde een rapport voor waaruit blijkt dat gemiddeld 50 oproepen per dag leidden tot dagelijks gemiddeld 36 interventies. Bijkomende stressfactor en kwalijke tendens is het snel stijgende geweld tegen politieagenten.

Numerieke uitdaging tijdens intense zomer

Traditioneel is de zomer de drukste periode voor het Middelkerkse politiekorps. Er is heel veel administratief werk en toezicht door de talrijke evenementen, maar ook de oproepen en interventies zijn in de zomermaanden enorm hoog. Kris Daels, commissaris en vervangend korpschef in Middelkerke becijferde de tussenkomsten van zijn korps tijdens juli en augustus. “We noteerden 3.073 oproepen. Dat zijn er gemiddeld 50 per dag. Daaruit vloeiden 2.245 interventies, of gemiddeld 36 per dag. Je kan je wel voorstellen hoe intens dat is. Zeker als je weet dat wij qua getalsterkte van 89 een bescheiden korps zijn. We kunnen gelukkig rekenen op ondersteuning van het federale niveau om de zomer door te komen”, stelt commissaris Daels.

Opletten voor diefstallen en cybercrime

Wanneer commissaris Daels dieper inging op de aard van de interventies kwam onderstaande top 5 naar boven.

1. 74 diefstallen: gaande van gewone diefstallen tot diefstallen in woningen en fietsdiefstallen

2. 37 gevallen van cybercrime

3. Openbare dronkenschap: 32 feiten

4. Drugs: 30 feiten, waaronder 23 voor bezit en 7 voor verkoop van drugs

5. Opzettelijke slagen en verwondingen: 26 feiten (waaronder 9 feiten in het kader van intrafamiliaal geweld)

Cybercrime is dus aan een opmars bezig. Vooral het misbruik van vertrouwen via allerlei digitale media is enorm aan het toenemen. “Daarom organiseren we met ons korps specifieke opleidingen voor verenigingen rond cybercriminaliteit.

Efficiënt dankzij opleiding en specialisaties

Commissaris Daels en burgemeester Dedecker feliciteerden in hun toelichtingen uitdrukkelijk alle leden van het politiekorps voor de efficiëntie en hun inzet tijdens een drukke zomer. Kris Daels: “Sinds enkele jaren zetten we volop in op efficiëntie en expertise. Onze werkregeling is sterk bijgestuurd en alle korpsleden krijgen de nodige opleidingen. We vragen veel van het korps, maar dat resulteert in betere afhandelingen. Agenten weten exact hoe ze het best bepaalde fenomenen moeten aanpakken. Zo kunnen we dankzij een intensieve opleiding bijvoorbeeld veel beter ageren op één van de gevaarlijkste overlastfenomenen: drugs in het verkeer.“

Stijgend geweld tegen politie

Voor burgemeester Dedecker is het duidelijk. “We blijven investeren in ons politiekorps. Zo’n 11 miljoen euro per jaar. Onze samenleving verandert immers zo snel. Probleemgedrag vergt nu een andere aanpak. De tijd dat iedereen het gezag van een uniform erkent, is voorbij. Onze agenten moeten nu ook rekening houden met een veranderend gedrag tegen ordediensten en gezag in ’t algemeen. Helaas noteren we ook steeds meer geweld tegen de politie. Ook hier in Middelkerke.”

Dat geweld tegen politieagenten expliciet op de agenda van deze bijeenkomst stond is geen toeval. Kris Daels treedt meteen bij met een onrustwekkend cijfer. “Vorig jaar noteerden we in één kalenderjaar 8 gevallen van opzettelijke slagen en verwondingen tegen collega’s binnen onze zone. Nu evenaren we dat aantal en we zijn nog maar september. Intern doen we er alles aan om de getroffen collega’s te ondersteunen. We zorgen voor administratieve, psychologische en juridische bijstand. We doen wat we kunnen, maar dat is eigenlijk niet genoeg. We moeten dit blijven aankaarten in de hoop dat de bevoegde overheden snel concrete acties ondernemen om onze agenten beter te beschermen.

PZ Middelkerke voetbalt zich onder de druk uit

Ook enkele vertegenwoordigers uit de magistratuur en het federale niveau waren aanwezig en lieten optekenen dat de politiezone Middelkerke uitstekend werk levert. Procureur Yves Segaert-Vanden Bussche gaf mee dat geweldzaken tegen de politie nu meteen behandeld worden door het parket van Kortrijk in de hoop dat die zaken sneller en adequater vervolgd worden. Kurt Desoete en Kurt Vermeersch van de federale politie merkten uit de cijfers dat “Middelkerke zich als klein korps flink staande weet te houden tegenover de groeiende administratieve druk en andere bestuurlijke uitdagingen. Het federale niveau blijft de lokale korpsen ondersteunen met onder andere betere informatieplatformen.”

Dat geweld tegen politieagenten enkel voorkomt in grootstedelijke gebieden is dus een illusie. Vincent Houssin, bekend vakbondsafgevaardigde schreef daar samen met Vincent Gilles schreef daarover een beklijvend boek ‘F*** you flik’. Daarin verzamelden ze getuigenissen van agenten die geconfronteerd worden met geweld tijdens hun job. Als blijk van dank voor hun inzet kreeg ieder lid van het korps een exemplaar van deze ‘must read’.

Op de foto vlnr Yves Segaert – Vanden Bussche, procureur, Kris Daels, commissaris – vervangend korpschef Lokale Politie Middelkerke, Jean-Marie Dedecker, burgemeester Middelkerke, Kurt Desoete, gerechtelijk directeur federale politie West-Vlaanderen en Kurt Vermeersch, vervangend bestuurlijk directeur coördinatie federale politie West-Vlaanderen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.