Home > Met 14 om het lint door te knippen voor de opening Heistlaan in Heist

Met 14 om het lint door te knippen voor de opening Heistlaan in Heist

Geschreven op 13 juli 2021 om 09:07 door Mario De Wilde

Het was afgelopen weekeinde drummen In Heist bij Knokke. Daar werd de vernieuwde Heistlaan tussen de Markstraat en de Elizabetlaan en de Vlamingstraat officieel ingewandeld door het gemeentebestuur van Knokke-Heist. De Heistlaan is volledig heraangelegd met nieuwe parkeerstroken, nieuwe voetpaden en diverse plantvakken waar na de zomer nog bomen zullen geplant worden. Daarnaast is de fietsveiligheid in de Heistlaan er ook enorm op verbeterd.

Fietssuggestiestroken
Er zijn tussen de rotonde en de Vredestraat fietssuggestiestroken aangebracht. Een fietssuggestiestrook maakt onderdeel uit van de rijstrook, en geeft enkel de suggestie van de fietser weer. Dergelijke fietssuggestiestroken zijn niet opgenomen in het verkeersreglement, maar werden her en der in Vlaanderen reeds positief geëvalueerd op vlak van fietscomfort en verkeersveiligheid. Een auto mag op deze fietssuggestiestroken rijden, maar op deze manier worden automobilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Bovendien wordt de rijbaan visueel smaller gemaakt, en treedt er een sterk snelheidsremmend effect op.

Fietssnelweg langs Elizabetlaan
Vanaf de Vredestraat tot aan de Markstraat zijn volwaardige fietspaden gemarkeerd. Die maken uiteraard geen deel uit van de rijstroken voor het autoverkeer en zijn exclusief voorbehouden voor fietsers. Door de aanleg van fietssuggestiestroken en fietspaden is nu eindelijk ook een missing link in het fietsnetwerk vervolledigd waarbij de bestaande fietspaden langs de Heistlaan na vele jaren eindelijk verbonden worden met de nieuwe fietssnelweg langs de Elizabetlaan. Deze fietsinfrastructuur en de realisatie van deze missing link kadert ook in het Masterplan Fiets dat door de gemeenteraad recent goedgekeurd werd.

Rotonde Heistlaan-Elizabetlaan
Vorige week werd ook de nieuwe rotonde aan de Heistlaan in gebruik genomen. De dwarsing van de tramsporen wordt nu geregeld d.m.v. dynamische conflictvrije verkeerslichten. Dit bevordert de verkeersveiligheid voor dwarsend autoverkeer, en anderzijds ook de vlotte doorstroming van de kusttram. De huidige linksafstrook aan de noordzijde van de Elizabetlaan is een tijdelijke situatie, want in het najaar van 2021 wordt ook de noordzijde van de Elizabetlaan tot aan de grens met Zeebrugge volledig heraangelegd.

Ovonde Heldenplein
Ook de ovonde aan het Heldenplein werd in gebruik genomen. Op termijn is het de bedoeling dat deze ovonde de uitwisseling van het verkeer tussen noord en zuid volledig overneemt, waardoor ter hoogte van het Heldenplein aanzienlijk meer ruimte kan vrijkomen voor een kwaliteitsvol en veilig openbaar domein. De trampassage gaat doorheen de ovonde en wordt ook geregeld door dynamische conflictvrije verkeerslichten. Gezien dit een ovonde is, impliceert dit ook dat het autoverkeer op de ovonde voorrang heeft. Autoverkeer op de zijtakken is dus uit de voorrang.

Start 2de fase
Zo is dus een eerste zeer belangrijke fase in de heraanleg van de doortocht Heist afgewerkt. In september wordt de volgende fase opgestart waarbij de nieuwe esplanade vanaf het Heldenplein tot aan het Vissershuldeplein gerealiseerd wordt. Ook de Elizabetlaan noord tot aan grens Zeebrugge heraangelegd wordt (inclusief aanleg fietssnelweg), en ook een eerste deel van het landschapspark langsheen de Knokkestraat zal aangelegd worden tussen Krommedijk en Polderstraat. Meer concrete info over deze wegenwerken volgt later.

Voor meer info: https://www.knokke-heist.be/doortocht-heist

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.