Home > Menen kent Serge Berten postuum ereburgerschap toe

Menen kent Serge Berten postuum ereburgerschap toe

Geschreven op 9 februari 2021 om 11:25 door Mario De Wilde

“Op de jongste gemeenteraad van Menen werd de postume toekenning van het ereburgerschap aan Serge Berten behandeld en goedgekeurd. Hiermee gaat de gemeenteraad in op de vraag gesteld vanuit de Wereldraad om Serge Berten tot ereburger te benoemen”, zegt schepen van Evenementen Herman Ponnet. Menen kent het ereburgerschap toe aan (gewezen) burgers van de stad Menen, die door een bijzondere verdienste, aan de stad Menen een Vlaamse, nationale of internationale uitstraling hebben gegeven. Schepen Ponnet: “De titel wordt toegekend uit erkentelijkheid van de stad en haar bevolking ten aanzien van de verdiensten van de ereburger. Het ereburgerschap wordt toegekend door de gemeenteraad na voordracht vanuit het college van burgemeester en schepenen. Dat gebeurde op 20 januari.”

Serge Berten werd geboren op 13 juli 1952 in Menen. Na studies maatschappelijk werk vertrok hij in 1975 naar Guatemala om er zijn seminariestage in de katholieke congregatie missionarissen van Scheut te volbrengen. Het land verkeerde in burgeroorlog. Hij koos de kant van de arme landarbeiders tegen de klasse van landeigenaars en het leger. Serge Berten werd op 19 januari 1982 gewelddadig door het leger ontvoerd. Sindsdien is er niets meer van hem gehoord. In de motivatie die neergelegd werd op de gemeenteraad werd verwezen naar ‘de inzet en het grootste offer die Serge Berten voor de minstbedeelden bracht. Vanuit zijn christelijk humanistische idealen en een sterk geloof in rechtvaardigheid koos hij partij voor de onderdrukten’.

“De toekenning van het ereburgerschap sluit naadloos aan bij de verschillende tussenkomsten die de stad Menen, in een ver en dicht verleden, in het dossier van Serge Berten heeft verricht. In samenspraak met de familie zal deze toekenning later op een gepast ceremonieel moment plaatsvinden”, aldus nog schepen Ponnet.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.