Home > Lokalen vroegere Sociale dienst Wervik worden nieuw disciplinair medisch centrum ‘Hedera’

Lokalen vroegere Sociale dienst Wervik worden nieuw disciplinair medisch centrum ‘Hedera’

Geschreven op 25 februari 2023 om 10:10 door Mario De Wilde

De lokalen vroegere Sociale dienst Wervik worden nieuw disciplinair medisch centrum ‘Hedera’
Een nakend tekort aan huisartsen hebben deze er toe aangezet om samen met het Woon- en Zorgbedrijf Wervik een oplossing te zoeken dat resulteert in het vormen van een nieuw disciplinair medisch centrum ‘Hedera’ in de vroegere lokalen van de Sociale dienst in de Molenstraat te Wervik.

Lien Deblaere, voorzitter WZB Wervik: “De gebouwen in de Molenstraat waar tot eind vorig jaar de Sociale dienst van het OCMW gehuisvest was, kwamen eerder dan voorzien leeg te staan.
Met de verhuis van de woonmaatschappij in de Nieuwstraat kwam er dankzij de goeie samenwerking met de directie van de nieuwe woonmaatschappij Impuls het voorstel om deze gebouwen als stad te kunnen huren. In het kader van de diverse geplande verhuisoperaties binnen het lokale bestuur was dit een unieke kans. Voor de Sociale dienst is ondertussen ook al bewezen dat dit de juiste beslissing was. Alle medewerkers van maatschappelijk assistenten tot administratieve medewerkers voelen zich er reeds thuis. Alle maatschappelijk assistenten hebben er een eigen bureel wat de werking ten goede komt en we kunnen ook de zitdagen vlotter inplannen. De mooie vergaderruimte en het feit dat het gebouw heel wat energiezuiniger is, vormen de kers op de taart.

Eind vorig jaar kwam er vanuit de huisartsenkring een vraag tot overleg. Men wou een probleem aankaarten waar het Woon- en Zorgbedrijf mogelijks mee kon helpen. Al een aantal jaren is er bij heel wat huisartsen in Wervik een patiëntenstop; ook zijn er artsen die niet meer zo veraf zijn van pensioenplannen. De huidige huisartsen kunnen de patiënten van de artsen die binnenkort stoppen niet meer opvangen. Zo dreigt er een situatie te ontstaan waarbij mensen uit Wervik geen huisarts meer vinden op ons eigen grondgebied. De artsen wensen dit probleem proactief aan te pakken door samen te werken en een artsenpraktijk op te richten waar ook jonge startende dokters in kunnen participeren. Vandaar de vraag aan het Woon- en Zorgbedrijf of we hen konden helpen bij het vinden van een geschikte locatie.”

Dr. Knockaert, huisarts Wervik: “Over de jaren heen is de visie van de huisarts veranderd. Efficiënt samenwerken, multidisciplinariteit, duidelijk afgelijnde werkdagen, de balans werk-privé staan hoe langer hoe meer centraal. … Daaruit volgt de moeilijke situatie die zich aanbiedt bij het aantrekken van nieuwe artsen als solo- of duopraktijk. De structuur die we hier proberen op te zetten moet het startschot zijn, niet alleen van de her-aanvulling van de Wervikse plethora, maar ook van het creëren van een veilige, aangename werkomgeving die stand kan houden over de volgende decennia.”

‘Vanuit de Sociale dienst kwam ook al het signaal dat het vinden van een huisdokter voor nieuwkomers geen evident verhaal meer is door de patiëntenstop bij veel artsen. Het probleem was bij mij als voorzitter gekend en natuurlijk ben ik ook begaan met het welzijn van onze burgers. Dus gingen we graag aan tafel om dit dossier te bekijken en te zien hoe we het konden ondersteunen.’ Besluit Lien Deblaere, voorzitter Woon- en Zorgbedrijf.

De renovatie zal worden geleid door Clément Debruyckere, hoofd technische dienst van de stad en ook grotendeels door de technische dienst uitgevoerd worden. Er worden minstens 8 dokterskabinetten en ruimte voor andere eerstelijns zorgverleners (genre psycholoog, diëtiste of andere…) voorzien. De huisartsen worden nauw bij de renovatie betrokken, daar de expertise over hoe een kabinet er dient uit te zien bij hen zit. Samen met de dokters maken ze er iets moois van en hopen dat de dokters in hun opzet slagen om een aantal extra collega’s richting Wervik te doen trekken. Zeker voor beginnende artsen biedt dit initiatief een setting waar er ruimte is voor samenwerken, ervaringen delen en een gezonde work-life balance gegarandeerd is. Geïnteresseerde kandidaten kunnen zich wenden tot huisartsinwervik@gmail.com. Tekst en foto’s Filip Van Loo

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.