Home > Lokaal Bestuur Koksijde reageert furieus op publicaties Test Aankoop

Lokaal Bestuur Koksijde reageert furieus op publicaties Test Aankoop

Geschreven op 1 juli 2021 om 15:52 door Mario De Wilde

Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde is verontwaardigd over de manier waarop Test Aankoop doet uitschijnen dat de tweede verblijfbelasting in Koksijde onwettig is en moet vernietigd worden. Er is geen enkel voorafgaand overleg geweest met deze organisatie. Deze actie doet de deur volledig dicht en laat geen ruimte meer voor onderhandelingen. De vonnissen en arresten uit het verleden, waarnaar verwezen wordt, hebben alleen uitwerking op de in deze procedures betrokken partijen. België kent geen precedentenrechtspraak. De regelgeving inzake lokale fiscaliteit laat toe dat gemeenten tweede verblijfbelasting heffen. Dat gebeurt in het merendeel van de gemeenten in Vlaanderen en in het buitenland.

De gemeenteraad heeft haar belastingreglement 2020-2025 duidelijk en proactief gemotiveerd. Belangrijk om aan te stippen is dat ook inwoners met een tweede verblijf de belasting verschuldigd zijn. Iedereen die verblijft in Koksijde betaalt gemeentebelastingen: tweede verblijvers via de tweede verblijfbelasting, toeristen via toeristische logiesbelasting en inwoners via de algemene gemeentebelasting.
Om Koksijde leefbaar te houden, het sociaal leven te versterken en voldoende betaalbare woongelegenheden voor inwoners beschikbaar te hebben, wil de tweede verblijfbelasting eigenaars ertoe aanzetten hun tweede verblijf aan te bieden op de private huurmarkt voor permanente bewoning. Tweede verblijven zetten de woningmarkt echter zwaar onder druk en doet de vastgoedprijzen uit de pan swingen. Het zorgt voor vergrijzing en een vlucht van jonge gezinnen uit onze gemeente, die geen woning meer kunnen betalen. De cijfers daarover in de recente pers bewijzen deze trend.

Koksijde zal zijn koers rond de tweede verblijfbelasting blijven aanhouden en wacht het oordeel van de rechtbank in elk individueel dossier af waardoor het sop de kool niet waard is om te procederen. Hoe dan ook zullen alle rechtsmiddelen worden uitgeput, tot en met cassatie.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.