Home > Locatie voor grootse sporthal Koolkerke en St-Jozef bekend

Locatie voor grootse sporthal Koolkerke en St-Jozef bekend

Geschreven op 7 mei 2020 om 12:28 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Brugge duidde zopas de sportsite in de Gemeneweidestraat aan als locatie voor de bouw van een volwaardige sporthal voor Koolkerke en Sint-Jozef. Daarmee is een eerste stap gezet in het wegwerken van deze blinde vlek op vlak van sportinfrastructuur in Brugge, zoals opgenomen in het beleidsprogramma 2019-2024. In het stedelijk beleidsprogramma gaf de Stad aan om drie blinde vlekken op vlak van indoor sportinfrastructuur weg te werken. Eén ervan is in Sint-Jozef en Koolkerke. De bestaande sporthal in de Arendstraat in Koolkerke voldoet op vandaag niet meer aan de normen om op een kwalitatieve manier te sporten. De zaal is te klein en te laag om er populaire bal – of netsporten zoals badminton of minivoetbal te spelen. De circa 9.000 inwoners van Koolkerke en St-Jozef moeten dus altijd noodgedwongen uitwijken naar andere deelgemeenten om deze populaire sporten te beoefenen.

“De nieuwe sporthal zal gericht zijn op lokale gebruikers. Trainingen en recreatieve wedstrijden van basketbal, minivoetbal, volleybal, badminton, … zullen allemaal mogelijk zijn”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Het is dus de bedoeling om de bewoners van zowel Koolkerke als Sint-Jozef in hun directe omgeving volwaardige sportvoorzieningen aan te bieden. Dat kan niet enkel de fysieke gezondheid stimuleren maar ook een aanzet zijn om nieuwe sportverenigingen of lokale sportgroepjes te starten.” De grootte van de zaal zal ongeveer 20 op 32 meter zijn en verder worden ook berging, kleedkamers, sanitair en een kleinere polyvalente ruimte voorzien. Het gebouw willen we niet enkel en alleen voor sport gebruiken maar zo polyvalent mogelijk inzetten voor de plaatselijke bevolking. De accommodatie moet zodanig aangepast zijn dat ook verenigingen, scholen,… van deze zaal kunnen gebruik maken”, geeft Demon mee.

“Het specifieke programma wordt de komende maanden nog verder verfijnd. Maar we gaan de sportinfrastructuur zoveel mogelijk clusteren”, zegt de schepen. “De nieuwe sporthal moet aansluiten op het bestaande outdoor sportpark in de Gemeneweidestraat. Er kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de bestaande parking. De exacte inplanting op de site vormt de komende maanden voorwerp van verder onderzoek. De eerste stap is alvast gezet.”

Schepen van Gebouwenbeheer, Minou Esquenet, vult aan: “We investeren als stad doordacht in duurzame en kwalitatieve infrastructuur. Bij elk bouwproject zetten we maximaal in op duurzaamheid. De lopende werven tonen aan dat we stappen vooruit zetten die zowel doelgericht, ambitieus als haalbaar zijn. Dit zal hier niet anders zijn. Vanuit Patrimonium zal een ontwerpteam worden aangesteld voor de realisatie van een nieuwbouw dat zal voldoen aan de noden van de sporters én dat een voorbeeld zal zijn op vlak van compact bouwen, multifunctionele inzetbaarheid en CO2-reductie. We hebben de interne expertise in huis om ook dit sportinfrastructuurproject optimaal uit te voeren en te begeleiden. Vanuit de algemene financiële middelen die we jaarlijks ter beschikking hebben om goed voor ons patrimonium te zorgen, maken we budget vrij voor dit mooie project. Als bouwheer kijk ik dan ook uit naar deze realisatie, naast de andere werven die op stapel staan of in volle uitvoering zijn”.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.