Home > Leen Vanden Berghe nieuwe voorzitter Inner Wheel Midden-West

Leen Vanden Berghe nieuwe voorzitter Inner Wheel Midden-West

Geschreven op 3 juni 2023 om 08:42 door Mario De Wilde

International Inner Wheel is één van de grootste vrouwen serviceclubs in de wereld, actief in 104 landen met meer dan 120.000 leden in bijna 4000 clubs. In 1924 ontstond de eerste Inner Wheel club in Manchester en in 1948 werd de eerste Belgische club gesticht in Namen. Vandaag telt Inner Wheel Belgium-Luxemburg ongeveer 2000 leden in 3 districten en in 74 clubs.

International Inner Wheel telt 7 vertegenwoordigers bij de UNO: 3 in Genève, 2 in New York en 2 in Wenen. Iedere vertegenwoordiger zetelt in een andere commissie: Familierechten, Statuut van de Vrouw, Kinderrechten, Mensenrechten, Lot van de Bejaarden in de Wereld en Drugs. De UNO is een politieke organisatie; daarom hebben de Ngo’s, waaronder International Inner Wheel, een rol van waarnemer en een statuut van raadgever.

In 2024 viert International Inner Wheel hun 100ste verjaardag.

Doelstellingen van Inner Wheel:
⦁ Het bevorderen van echte vriendschap
⦁ Het aanmoedigen van het persoonlijk dienstbetoon
⦁ Het bevorderen van de internationale verstandhouding

Inner Wheel Midden-West maakt deel uit van District 62 en is een vrouwen serviceclub ontsproten uit 4 steden in Midden-West-Vlaanderen: Roeselare, Waregem, Tielt en Torhout.
De leden komen maandelijkse samen op hun vaste vergaderplaats in zaal Orchidee te Roeselare.
De club IW Midden-West heeft in februari 2007 gecharterd en telt vandaag 40 leden.

Inner Wheel steunt sociale projecten met de doelstelling om het sociaal statuut van de vrouw en het kind te optimaliseren.

BESTUURWISSEL

Op donderdag 1 juni 2023 had de bestuurswissel plaats tussen de uittredende voorzitters Anke Vanhulle & Stefanie Vanderbauwhede en inkomende voorzitter Leen Vanden Berghe in de zaal Orchidee in Roeselare.

STEUN AAN SOCIALE PROJECTEN

Voorafgaand de bestuurswissel worden de giften aan de gekozen sociale projecten geschonken door de voorzitters Anke Vanhulle & Stefanie Vanderbauwhede.
De organisatie van de jaarlijkse champagne & cava-verkoop en de organisatie van een filmavond op 7 februari zorgde voor een ruime fundraising, daarnaast wordt er ook nog een som uit de werkjaren 2020-2021 & 2021-2022 uitgereikt aan deze projecten, samen goed voor een totaalbedrag van 25200 Euro.

Deze projecten worden hiermee gesteund:

1. Vzw LUCIA – West-Vlaanderen
Lucia vzw werd opgericht in 1996 met als missie noodhulp te verlenen aan gezinnen met kleine kinderen en zwangere vrouwen die in België in schrijnende armoede leven.
Welzijn en de ontplooiing van jonge kinderen (tot 12 jaar) staan centraal. Lucia biedt jaarlijks financiële steun aan meer dan 300 gezinnen die in België wonen. Hiermee kunnen ongeveer 600 kinderen niet alleen beter gevoed, gekleed, gehuisvest en verzorgd worden, maar ook ondersteund worden tijdens de eerste levensjaren die cruciaal zijn voor hun ontwikkeling. Ieder kind heeft recht op een faire start in het leven.
Door een tijdig en tijdelijk financieel steuntje én een goede begeleiding door professionals als uit de sociale sector wil LUCIA het gezin uit de probleemsituatie helpen.

2. Project Nachtopvang Posthuis – Straathoekwerking Roeselare

Straathoekwerking Roeselare haalt kwetsbare burgers (dak en thuislozen, mensen in armoede en eenzaamheid, verslaafden) uit hun sociaal isolement en zorgt voor nachtopvang voor de kwetsbaarste onder hen.
De werkers hebben als het ware hun bureau op straat: om die mensen (zonder thuis) te kunnen bereiken zijn ze aanwezig op kerkhoven, parken, openbare domeinen …
Dankzij diverse projecten rond ‘ontmoeting” zien ze verrassend goede prestaties bij die mensen en ontstaat wederzijds respect. Door de nachtopvang houden ze mensen van de straat en helpen ze hen wat structuur te geven, een middel om te integreren in de maatschappij en in sommige gevallen kan het zelfs leiden tot afkicken.

3. PVT Valckeburg – Rumbeke
Op 1 juli 2006 ging PVT VALCKEBURG van start. PVT Valckeburg is een psychiatrisch verzorgingstehuis gelegen in het centrum van Rumbeke. Het biedt verblijf, begeleiding en verzorging aan voor mensen met psychische problemen.
PVT Valckeburg is een samenwerkingsverband tussen drie psychiatrische ziekenhuizen: Psychiatrisch Ziekenhuis Heilige Familie Kortrijk, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Psychiatrisch Centrum O.L.V. van Vrede Menen
Hun missie is SAMEN… een thuis op maat creëren voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische zorgbehoefte, …de mogelijkheden en levenskwaliteit van de bewoner optimaliseren, … integratie bevorderen in het PVT, de buurt en de samenleving.
Vanuit de rehabilitatievisie wordt heel veel belang gehecht aan zinvolle dagbesteding en integratie in de maatschappij van de bewoners. Bewoners worden gestimuleerd om actief gebruik te maken van hun vaardigheden en worden geholpen om zich te engageren, verantwoordelijkheden op te nemen en keuzes te maken.
Heel belangrijk is het welzijn van de bewoners, waarbij zowel de lichamelijke als mentale gezondheid wordt bevorderd door de bewoners de mogelijkheid aan te bieden om begeleid te rijden met een elektrische duofiets. De grote meerderheid van de bewoners kan niet meer zelfstandig fietsen in de omgeving. Het fietsen wordt reeds gestimuleerd op een hometrainer binnen. Het fietsen buiten, in Rumbeke zou een extra stimulans zijn en een grote meerwaarde voor deze bewoners hebben.
Daarom hebben wij met IW Midden-West het nodige bedrag geschonken voor de aanschaf van deze elektrische duofiets.

4. Beautiful After Breast Cancer Foundation
De Stichting Beautiful After Breast Cancer is een stichting van openbaar nut geregistreerd in België. Het gedachtengoed gecreëerd in 2010 werd eerst vertaald in een private stichting in 2011 maar omgezet naar een stichting van openbaar nut in 2012.
Het belangrijkste doel van de Stichting Beautiful After Breast Cancer is meer bewustzijn creëren rond het wel-zijn en wel-voelen na de diagnose van borstkanker. De focus ligt dan ook vooral, maar niet uitsluitend, op de periode na de oncologische behandelingen, niet op de reconstructie van een borst maar wel op de reconstructie van het leven! Een leven gevuld met vreugde en geluk waar men zich mooi en aantrekkelijk voelt is wel degelijk mogelijk na borstkanker.
De Stichting Beautiful After Breast Cancer wordt beheerd en gestuurd door een grote groep van dynamische personen bestaande uit een helft ex-patiënten en een andere helft geneesheren. Dit laat toe een uniek advies te formuleren die zowel de realiteit van de patiënt als de realiteit van de zorgverstrekker vertegenwoordigt en die hierdoor precies overeenstemt met wat er realistisch omgaat bij de patiënt.
Om de doelstellingen te bereiken is er uiteraard geld nodig en daarom heeft IW Midden-West hiervoor hun fundraising georganiseerd en is blij om een mooi bedrag te kunnen schenken aan dit project.

5. De Kier – Project 16+

De Kier is een initiatief in Kortrijk voor mensen in nood. De Kier is uitgebouwd om mensen in armoede laagdrempelig te ontvangen en respectvol te beluisteren, doorverwijzend waar dat kan, ondersteunend waar nodig. Concreet worden o.m. volgende zaken gesteund: warme maaltijden via Poverello, tegemoetkoming in medische noodsituaties, huurwaarborg, overbruggingslening….
Via OCMW en andere criteria (leefloon …) weten ze wie in aanmerking komt.
Wij steunen specifiek hun jongerenwerking “Project 16+”.
Hierbij worden jongeren begeleid om de studies die ze aankunnen te voltooien. Er wordt ook geholpen bij schoolfacturen. De deur staat op een kier voor kansarme jongeren en biedt hun studiefinanciering.
Deze VZW startte in 2006, is zeer laagdrempelig en elke voormiddag open. Ze werken met 8 à 12 vrijwilligers, zonder overheidssubsidies (bewust, zo beslissen ze zelf waar het geld aan besteed wordt en kunnen ze op giften rekenen) Ze steunen niet het gezin, wel de kinderen.
Om de kinderen uit de vicieuze cirkel van de armoede te halen is
Project +16 ontstaan, waarmee ook de kosten van hogere studies worden betaald en ze verder kunnen studeren.
Intussen reeds een 18-tal studenten en al enkele universitairen afgestudeerd!

Met dank aan Mandelnieuws/ Foto RV

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.