Home > Laureaten Innovatieve Onderwijsprojecten 2023-2024 in Brugge zijn bekend

Laureaten Innovatieve Onderwijsprojecten 2023-2024 in Brugge zijn bekend

Geschreven op 25 september 2023 om 15:13 door Mario De Wilde

Heel wat Brugse scholen hebben de intentie om kleinere, of kortlopende, projecten op te zetten die innovatief zijn voor het onderwijs. Die intenties stoten echter vaak op financiële grenzen. Om daaraan tegemoet te komen voorzien Stad Brugge en OCMW, via de dienst Flankerend Onderwijsbeleid, een jaarlijkse projectensubsidie van 50.000 euro. Voor het schooljaar 2023-2024 worden 10 projecten ondersteund met een bedrag van 5.000 euro.

Alle Brugse scholen van het leerplichtonderwijs (basisonderwijs en secundair onderwijs, gewoon
en buitengewoon onderwijs) komen in aanmerking voor een subsidie. Een van de voorwaarden is dat de projecten gelinkt kunnen worden met de hoofddoelstelling van Flankerend Onderwijsbeleid: maximale onderwijskansen bieden aan elk kind, elke leerling, elke jongere of jongvolwassenen.

Pablo Annys, schepen van sociale zaken: “Met de subsidies willen we scholen niet alleen stimuleren om innovatief te zijn. Maar ook om gelijke onderwijskansen te helpen bevorderen, nieuwe methodieken uit te proberen en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan. Met andere woorden: buiten de bekende, reeds betreden paden te treden.”

Chris Deloof, onderwijsdeskundige Flankerend Onderwijsbeleid: “De projecten kunnen zowel handelen over eenmalige activiteiten of initiatieven van één dag of dagdeel, als over kortlopende projecten met een maximum duurtijd van 10 maanden (= een volledig schooljaar).
De subsidie kan eveneens gebruikt worden voor projecten die langlopend zullen zijn en structureel verankerd worden maar die een financiële opstap of aanzet nodig hebben. De projectsubsidie kan enkel aangewend worden voor werkingskosten, niet voor personeelskosten.”

Voor het schooljaar 2023-2024 werden 19 projecten ingediend. Daarvan zijn er tien projecten goedgekeurd, zes projecten niet ontvankelijk verklaard omdat ze niet voldeden aan de voorwaarden en drie projecten niet gehonoreerd. Elk goedgekeurd project ontvangt een bedrag van 5.000 euro.

De 3 laureaten van ‘innovatieve onderwijsprojecten 2023-2024’ zijn:

1. SO MIA Brugge met het project ‘Kic’ of Klas Individu Crisis’
2. Freinet Kindcentrum De Tandem met het project ‘Een schoolmuseum – het kind aan zet’
3. BSGO Brugge Centrum met het project ‘Wereldbib’

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.