Home > Kortrijk neemt geen risico na oproep tot coronaprotest komend weekend

Kortrijk neemt geen risico na oproep tot coronaprotest komend weekend

Geschreven op 28 januari 2021 om 12:07 door Mario De Wilde

Begin deze week werd er op sociale media opgeroepen om dit weekend in verschillende steden, waaronder Kortrijk, te komen protesteren tegen de coronamaatregelen. Stad Kortijk en de politiezone Vlas nemen de nodige maatregelen. Betogingen zijn volgens het huidige Ministerieel Besluit enkel toegestaan als deze veilig kunnen plaatsvinden met maximum 100 deelnemers, op voorwaarde dat de betoging statisch gebeurt (dus samen staan op een plein, geen mars of traject), enkel op de openbare weg, met respect voor de social distancing én mits aanvraag bij de stad. De oproep die gelanceerd werd op sociale media respecteert echter geen enkele van deze regels. Het lijkt niet zozeer de bedoeling om (vreedzaam) te protesteren tegen de coronamaatregelen, eerder louter om keet te schoppen.

Een vooruitzicht dat zorgt voor grote ongerustheid bij de handelaars van de stad, zeker na het zien van de beelden die ons bereikten vanuit Nederland. Voor veel handelaars is deze soldenperiode een belangrijk bron van inkomsten. Maar dit soort rellen vormen een reëel risico op schade aan de handelszaak, waardoor velen het zekere voor het onzekere nemen en sluiten. De relschoppers raken daarmee de lokale middenstand rechtstreeks in hun portefeuille. Daarom gaf burgemeester Ruth Vandenberghe de politiezone Vlas de opdracht om, in overleg met de andere geviseerde politiezones, een risicoanalyse te maken van deze oproep en om de nodige stappen te nemen om ons voor te bereiden op de bedoelingen van deze relschoppers.

“Ik kan me voorstellen dat mensen die zich al maanden wél aan de regels houden de moed verliezen als ze vernemen dat jongeren van plan zijn om de regels aan hun laars te lappen. Dat is lachen met iedereen die zich keihard inzet om onze vrijheid terug te krijgen. Voor onze handelaars die rekenen op de inkomsten van een zaterdag is dit zelfs echt een extra slag in het gezicht. De personen die oproepen tot deze rellen doen zelfs niet de moeite om een betoging aan te vragen. Als stad kunnen wij ons dan alleen maar streng opstellen. Wie dit weekend door de politiediensten opgepakt en geïdentificeerd wordt, mag zich verwachten aan boetes van €250 of zwaardere straffen via het snelrecht. We hanteren een nultolerantie voor iedereen die amok wil komen maken en vernielingen wil aanrichten in Kortrijk. Misschien kunnen die relschoppers hun tijd en energie beter spenderen door zich te registreren als vrijwilliger in VAXPO. Corona is hier de vijand. Vecht tegen het virus in plaats van op straat”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

De politie laat alvast weten dat zij in overleg met het parket zullen inzetten op strenge handhaving, waarbij elke poging tot of effectieve ordeverstoring, van eender wie, aanleiding zal geven tot een bestuurlijke en/of gerechtelijke arrestatie en elke overtreding zal geverbaliseerd worden. Op vandaag gelden zo nog altijd het verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen, de verplichting om een mondmasker op zak te hebben, het verbod op betogingen die niet volgens de veiligheidsvoorschriften in het Ministerieel Besluit zijn aangevraagd en georganiseerd en de avondklok. De politiezone Vlas zal opnieuw een beroep doen op versterking vanuit andere politiezones en vanuit de federale politie om relschoppers snel van antwoord te dienen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.