Home > Knokke-Heist wil authenticiteit van Het Zoute zoveel mogelijk bewaren

Knokke-Heist wil authenticiteit van Het Zoute zoveel mogelijk bewaren

Geschreven op 3 juli 2024 om 07:08 door Mario De Wilde

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist hanteert voor het eerst de BGO (Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling) en dit voor de wijk Het Zoute. Zo’n BGO is een beleidsinstrument dat Knokke-Heist ondersteunt bij de beoordeling van iedere aanvraag voor een omgevingsvergunning die er komt voor de wijk. Door strikt vast te houden aan bepaalde richtlijnen, kunnen we er zo voor zorgen dat het unieke en bijzondere karakter van Het Zoute ook in de toekomst behouden blijft.

De eigenheid van het Zoute beschermen 
Het Zoute is de meest exclusieve woonwijk van Knokke-Heist en is daardoor bijzonder waardevol voor de gemeente. Doordat de wijk zo exclusief is, heeft die ook een bijzondere aantrekkingskracht. Zo merkten we de laatste tien jaar bijna een verdriedubbeling op van het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen. En dat heeft natuurlijk zijn impact op de omgeving. Promotionele en commerciële belangen zijn aan een flinke opmars bezig. Dit legt druk op de eigenheid van het Zoute. Zo komen er bijvoorbeeld te zware bouwvolumes die zich niet of onvoldoende integreren in de omgeving. De gemeente ziet het dan ook als zijn taak om de kracht, eigenheid en het charmegevoel van Het Zoute te bewaren en de druk op de wijk onder controle te houden.

BGO als beschermingsinstrument 
De ontwikkeling van een toekomstgerichte beleidsmatig gewenste visie voor deze woonwijk is daarom broodnodig. De openheid van en het charmegevoel van de wijk moeten behouden blijven. Ook moet er maximaal ingezet worden op architecturale kwaliteit en landschappelijke integratie. De Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO) garandeert dit. Hierbij wil en kan de gemeente Knokke-Heist nooit afbreuk doen aan de bestaande stedenbouwkundige voorschriften of nieuwe stedenbouwkundige voorschriften vastleggen.

Met de huidige BGO wil en kan de gemeente Knokke-Heist wel (ook voor zichzelf) zekere aandachtspunten (niet-verordenende richtlijnen) vooropstellen die ook kunnen gebruikt worden bij de beoordeling van vergunningsaanvragen op het vlak van de goede ruimtelijke ordening.

Met deze BGO wenst de gemeente ook meer duidelijkheid te geven aan kandidaat-bouwheren die in hun aanvraag dan al meteen kunnen inspelen op de aandachtspunten. Zo vermijden we misverstanden en onnodige frustraties.

Harmonie met natuur en omgeving 
Het Zoute kent al sinds jaar en dag een mooi samenspel van wonen, natuur en recreatie. Dat heeft het voor een groot stuk te danken aan een ruimtelijke visie die al bijna 115 jaar de klemtoon legt op een symbiose met de natuur. De visie was duidelijk. De typische kronkelende smalle paadjes en straten tussen de tuinen van de villa’s maakten daar toen al deel van uit en vormden het canvas voor de verdere architecturale vorming van Knokke. Op organische wijze ontstond de Knokse bouwstijl met erkers, gezellige zithoekjes en overdekte portalen.

De geschiedenis van Het Zoute gaat terug tot 1908. De bekende architect Joseph Stbben ontwikkelde toen, in opdracht van de Compagnie Het Zoute, een eerste urbanisatieproject voor Het Zoute. Op basis daarvan werd een verkaveling uitgetekend en werden stedenbouwkundige voorschriften opgesteld, een primeur voor die tijd. Het doel was eenduidig: het handhaven van kwaliteit in bouwwerken en het bereiken en beschermen van een architecturale visie van ‘eenheid en verscheidenheid’. Al snel bleek dat het wettelijke kader om deze voorschriften te handhaven, ontbrak.

Daarom werd beslist bij iedere verkoop specifieke voorwaarden op te leggen aan de kopers. De voorschriften werden minutieus beschreven, zoals het gebruik van witte verf, het gebruik van rode dakpannen, de afstanden tussen buitengevels en perceelgrenzen, de maximale bouwoppervlakte, enzovoort.

Het zijn deze voorwaarden die Het Zoute zijn eigen specifieke identiteit gaven. Nergens elders aan de Belgische kust waren de bouwvoorschriften zo duidelijk en zo streng als in Het Zoute. Esthetiek speelde hierin een cruciale rol. En dat unieke karakter wil het gemeentebestuur dus ook in de toekomst vrijwaren met de Beleidsmatig Gewenste Ontwikkeling (BGO).

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.