Home > Jonge duinen tussen Mariakerke en Raversijde plots verdwenen

Jonge duinen tussen Mariakerke en Raversijde plots verdwenen

Geschreven op 26 maart 2020 om 10:38 door Mario De Wilde

Op het strand tussen Raversijde en Mariakerke zijn jonge, begroeide duinen verdwenen. Dat zou het werk zijn van bulldozers die opgehoopt zand van de dijk boven op de jonge duinen hebben gestort. De embryonale duinen ontstonden er op natuurlijke, spontane wijze. De verontwaardiging bij veel partijen is groot, nu de jonge duinen verdwenen zijn. Zeker omdat deze zone binnenkort zal gebruikt worden als pilootproject om de invloed van deze duinvorming op de kustveiligheid te onderzoeken.

Na de recente stormen bleek dat een deel van deze duinen goed had standgehouden zodat ze het zand kunnen blijven vasthouden. Naast, voor en achter deze begroeide strandzone waaide het zand wel op de zeedijk, de kustbaan en de tramsporen. De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn verantwoordelijk voor het vrijmaken van respectievelijk de tramsporen en de kustbaan. Zij verzamelen het zand eerst op de parkeerstrook naast de kustbaan om het daarna te laten afvoeren en zuiveren. Dat zand komt dus niet opnieuw op het strand terecht. Zo vermijden ze dat bijvoorbeeld kiezelstenen op het strand terecht komen.

De stad Oostende is vanuit de strandconcessie verantwoordelijk om het zand dat op de zeedijk waait op te ruimen en heeft opdracht gegeven voor de uitgevoerde werken. Het zand mag wel op het strand gedumpt en afgevlakt worden op voorwaarde dat dit geen beschadiging veroorzaakt aan de duinen. Het was het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat samen met de collega’s van het Agentschap Natuur en Bos éénmalig toestemming gaf om dit zand op het strand te dumpen, mits het respecteren van de opgegeven voorwaarden, waaronder het niet beschadigen van duinen.

MDK is als Vlaams agentschap verantwoordelijk voor de kustbescherming. Wij geloven heel sterk in het belang van duinen als natuurlijke zeewering. We gaan daar in deze zone ook actief mee aan de slag in het proefproject dat opgestart zal worden. Wij hopen dat een deel van de bedolven helmplanten zich op natuurlijke wijze zal herpakken. We betreuren dat het fout is gelopen en we streven met alle partijen, zowel Vlaamse als regionale, naar een structurele oplossing om zo’n situaties in de toekomst te vermijden.

Foto MDK

1 reactie

Segher Marc
Geschreven op 2020-12-21 10:14:34
Het is raar om te moeten vaststellen dat als de natuur gratis het probleem wilt oplossen men dat werk vernietigt. Hoeveel belastinggeld zal dat pilootproefproject ons kosten? Ik ben ook verwonderd dat men onmiddellijk begint met Helmgras aan te planten. De natuur start altijd met Zeeraket en Biestarwegras. Biestarwegras is zouttolerant en heeft zelfs behoefte aan zout uit de bodem. Ze is als dusdanig de geschikte pioniersplant om in extreme omstandigheden het ideale milieu te creëren voor het Helmgras. Helmgras heeft een zoetwaterlens nodig om te kunnen overleven, en daarvoor moet er door het Biestarwegras een duintje gebouwd worden die de zoetwaterlens kan vasthouden. Is er in Raversijde op de plaats van het pilootproefproject wel voldoende zoetwater beschikbaar voor dat Helmgras? Met de meeste hoogachting. Segher Marc, Natuurgids

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.