Home > Inwoners hebben inspraak over toekomst in ‘Brugge draait om mensen’

Inwoners hebben inspraak over toekomst in ‘Brugge draait om mensen’

Geschreven op 23 juni 2020 om 15:34 door Mario De Wilde

Vandaag lanceerde het Brugse stadsbestuur een nieuwe inspraakcampagne om van Bruggelingen te horen hoe hun stad de komende jaren nog meer om mensen kan draaien. Via een voorgefrankeerde postkaart, www.brugge.be/bruggedraaitommensen of via 050 44 8000 (Huis van de Bruggeling) kunnen inwoners hun voorstellen aan het stadsbestuur bezorgen.

“Elke Bruggeling zal een postkaart vinden in het Stadsmagazine dat de komende dagen in alle brievenbussen bedeeld wordt. Op deze postkaart kan men ideeën of voorstellen formuleren die gelieerd zijn met de thema’s van het lokaal sociaal beleid. Op www.brugge.be/bruggedraaitommensen lichten een aantal Bruggelingen de diverse thema’s toe. Ook via deze digitale weg kan men dus ideeën aan ons bezorgen. Tot slot kan men ook nog bellen naar het Huis van de Bruggeling”, zegt schepen van Sociale Zaken Pablo Annys.

“In februari 2020 werd onder het motto ‘Brugge draait om mensen’ een traject naar een nieuw sociaal beleidsplan voor Brugge gelanceerd”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Elke Bruggeling kreeg toen een uitnodiging in zijn bus om naar onze praatcafés te komen. We wilden langskomen in elke Brugse buurt om van de Bruggelingen te horen hoe zij onze stad socialer wilden maken. We hebben uiteindelijk in slechts drie buurten een praatcafé kunnen organiseren. Het coronavirus gooide serieus roet in het eten…” “Vandaag willen we onze burgers toch een kans geven om hun bezorgdheden en ideeën met ons te delen”, zegt schepen van Welzijn Martine Mathys. “Tegen eind dit jaar willen we immers het lokaal sociaal beleidsplan finaliseren. De coronacrisis met bijbehorende gevolgen en uitdagingen toonde ons dat het moto ‘Brugge draait om mensen’ meer dan ooit leeft en noodzakelijk is. ‘Gezondheid’ is trouwens een thema van het sociaal beleid. We zagen dat het coronavirus niet alleen de fysieke gezondheid van mensen in gevaar bracht, maar ook hun geestelijke gezondheid. Denk maar aan het isolement, het gegeven dat velen geen afscheid kon nemen van geliefden, de verhoogde drempel tot geestelijke gezondheidszorg.”

Bovendien zijn er nog meer sociale gevolgen verbonden aan de coronacrisis. Schepen Pablo Annys: “Als we in de toekomst sterker willen staan bij zo’n crisis, dan moeten we vanaf nu nog meer inzetten op armoedebestrijding en op de brede waaier van thema’s van het sociaal beleid. Ik denk bijvoorbeeld aan een sterke kinderopvang, gelijke onderwijskansen, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, een goede zorg voor senioren. Het zal ook belangrijk zijn om in Brugge te streven naar een hulpverlening die dichter bij de mensen staat en een arbeidsmarkt die meer mensen stabiel werk kan bieden. Tot slot heeft deze crisis ons duidelijk gemaakt dat we meer werk moeten maken van het overbruggen van de digitale kloof. Als we de komende jaren een wezenlijk verschil willen maken, dan zullen we alle krachten moeten samen brengen.”

Het beleidsplan lokaal sociaal beleid wordt een beleidsplan van iedereen die in Brugge samenwerkt aan een Brugge op mensenmaat. In de komende maanden worden de ideeën van sociale organisaties en de ideeën van burgers verzameld. Op basis van de grootste gemene delers zal er een globaal plan met concrete acties opgemaakt worden. Het stadsbestuur en zijn zorg- en welzijnspartners willen met dit beleidsplan heel Brugge in beweging krijgen: professionele beroepskrachten, maar ook vrijwilligers, mantelzorgers en elke burger die een steentje kan bijdragen. Ze nodigen iedereen uit om ook na de huidige crisis mee te bouwen aan een Solidair Brugge waarin elk individu ontvangt wat hij nodig heeft: een Brugge dat om mensen draait.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.