Home > In West-Vlaanderen daling van aantal faillissementen en dat is tegen de trend in

In West-Vlaanderen daling van aantal faillissementen en dat is tegen de trend in

Geschreven op 16 februari 2024 om 16:08 door Mario De Wilde

Het aantal faillissementen in West-Vlaanderen vertoonde in januari als enige Vlaamse provincie in Vlaanderen een daling. Ondanks deze positieve verschuiving gaat dit gepaard met het hoogste aantal banenverlies sinds 2014, zo blijkt uit cijfers van GraydonCreditsafe. Vlaanderen en Brussel hebben het jaar wel slecht ingezet: januari telde in totaal 745 faillissementen in Vlaanderen en Brussel. Een record, vorig jaar startten we het nieuwe jaar met 611 falingen. Dit gaat gepaard met een jobverlies van 1.826 plaatsen. Deze trend in het begin van 2024 baart zorgen, want 2023 was ook al een recordjaar qua faillissementen met in Vlaanderen en Brussel een totaal van 8.035 ondernemingen die over de kop gingen, 7% meer dan in 2022.

Volgens recente cijfers is West-Vlaanderen de enige Vlaamse provincie waar een daling van het aantal uitspraken wordt genoteerd. Met slechts 78 uitspraken vertegenwoordigt deze daling een afname van 8,24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een opvallend aspect van de faillissementen zijn de jonge bedrijven (0 – 4 jaar). We zien in Vlaanderen het aandeel jonge bedrijven die over kop gaan, stijgen. Het is belangrijk op te merken dat startende ondernemers vaak te maken hebben met uitdagingen die kunnen leiden tot financiële moeilijkheden. Het is daarom cruciaal voor startende ondernemers om zich te laten begeleiden en ondersteunen door ervaren professionals om de kans op succes te vergroten en mogelijke valkuilen te vermijden.

Groot aantal banenverlies

Vincent Kint, Gedelegeerd Bestuurder UNIZO West-Vlaanderen: “Hoewel West-Vlaanderen een daling van het aantal faillissementen ziet, blijft de provincie wel verantwoordelijk voor een aanzienlijk aantal verloren banen in Vlaanderen. Van de 1406 banen die verloren zijn gegaan in Vlaanderen, zijn er maar liefst 345 toe te schrijven aan bedrijven in West-Vlaanderen. Dit is het grootste aantal banenverlies in West-Vlaanderen sinds 2014. Bovendien is dit aantal het hoogste aantal van alle Vlaamse provincies”

Ontwrichte zones

Van de 345 verloren banen zijn er 262 toe te schrijven aan de sluiting van MC Three in Waregem.
UNIZO West-Vlaanderen steunt dan ook het voorstel van Minister Brouns om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te richten. Ontwrichte zones kunnen worden ingesteld wanneer er in een bepaalde regio een hoog aantal collectieve ontslagen plaatsvindt. In deze zones kunnen bedrijven die investeren en nieuwe werknemers aannemen gedurende twee jaar profiteren van een federale korting van 25% op de bedrijfsvoorheffing. Dit komt neer op een besparing van 4 à 5% op de loonkosten.
Momenteel zijn er drie ontwrichte zones in Vlaanderen, maar West-Vlaanderen valt hierbuiten. “Gelet op de recente collectieve ontslagen, steunt UNIZO West-Vlaanderen het voorstel om een ontwrichte zone in West-Vlaanderen op te zetten. Vooral in deze tijden van stijgende loonkosten als gevolg van indexering, de hoge grondstofprijzen en de krapte op de arbeidsmarkt, is elke extra vermindering van de loonkost welkom om de West-Vlaamse economie te ondersteunen” aldus Vincent Kint.

Grondstofprijzen en loonindex

De hoge grondstofprijzen zetten de marges van bedrijven extra onder druk. Maar als algemeen probleem wijst UNIZO de automatische loonindex aan, waardoor de loonkost voor bedrijven op drie jaar tijd met 16 procent is gestegen. De ondernemersorganisatie wil een nieuw indexeringssysteem, met een duurzaamheidsindex om pieken te vermijden en een opt-out mogelijkheid voor bedrijven die in moeilijkheden verkeren.

België is één van de laatste landen waar de automatische loonindexatie nog bestaat, dat zorgde de voorbije jaren voor een ongeziene loonkostenexplosie met grote gevolgen voor ondernemers. Naast de stijging van de grondstofprijzen en de energiekosten moeten ze  afrekenen met de hoogste loonindexering die ze ooit meemaakten.

“De automatische loonindexering vormt een onhoudbare last voor kmo’s, vooral te midden van pieken in energie- en grondstofprijzen. In recente tijden zagen we een dramatische toename van de energiekosten, soms zelfs een verdubbeling, en een stijging van grondstofprijzen van meer dan 50 procent. Het wordt voor ondernemers praktisch onmogelijk om dergelijke kostenstijgingen onmiddellijk door te rekenen. Wanneer je daarbovenop een loonindexering van meer dan 10 procent doorvoert, wordt de situatie ondraagbaar” aldus Vincent Kint.

Nieuw model van loonvorming

De stijgende loonkost zet een constante druk op de concurrentiekracht en de rendabiliteit van onze Kmo’s. UNIZO blijft bij haar standpunt om zowel de automatische loonindexatie als de loonwet af te schaffen. Als alternatief vraagt de organisatie aan de volgende federale regering minstens de invoering van een duurzaamheidsindex en de mogelijkheid voor bedrijven in moeilijkheden om een uitzondering te bekomen op de automatische indexering.

Met een duurzaamheidsindex, in plaats van de huidige gezondheidsindex, behoren de prijzen van fossiele brandstoffen niet tot de indexkorf en wordt niet langer enkel rekening gehouden met nieuwe elektriciteitscontracten, maar ook met de lopende. Dat zou de hoge pieken in de loonindexering, zoals we die nu gekend hebben, afvlakken. Voor bedrijven in moeilijkheden wil UNIZO een ‘opt-out’ systeem voor de  automatische indexering waardoor individuele ondernemingen die kunnen aantonen dat ze het moeilijk hebben, vrijgesteld worden.  Tegenstanders van een aanpassing moeten kleur bekennen en duidelijk stellen wat ze het belangrijkst vinden: een bedrijf helpen overleven en zo de tewerkstelling vrijwaren, of blind de verplichte loonstijgingen volgen en ondernemers richting faillissement duwen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.