Home > In vijvers aan parkbegraafplaats Blauwe Toren in Brugge zitten te weinig karpers en teveel rode Amerikaanse rivierkreeft

In vijvers aan parkbegraafplaats Blauwe Toren in Brugge zitten te weinig karpers en teveel rode Amerikaanse rivierkreeft

Geschreven op 22 maart 2022 om 23:12 door Mario De Wilde

Op 10 en 11 maart werd het visbestand in de vijvers bij de Brugse Parkbegraafplaats Blauwe Toren onderzocht. Het onderzoek gebeurde als voorbereiding op inrichtingswerken van de Vlaamse Landmaatschappij. Naast de parkbegraafplaats Blauwe Toren liggen twee vijvers. In het parkgazon ten oosten van het crematorium legt de VLM in de tweede helft van 2022 een nieuwe moeraszone aan. De grond die daarbij vrijkomt, wordt dan in de noordelijke vijver gebracht. Het verondiepen van deze vijver moet de rietontwikkeling in de plas een duwtje in de rug geven. Door de extra moeraszone en de grotere hoeveelheid riet kunnen we in dit stukje natuur een grotere biodiversiteit verwachten.

Op en rond deze plas worden water- en moerasvogels zoals dodaars, fuut, kuifeend, krakeend, waterral en kleine karekiet waargenomen. De voorbije winters gebruikten kleine en grote zilverreigers de omgeving als slaapplaats. Het visbestand in de vijver kan een grote impact hebben op de ontwikkeling van moeras- en oeverbegroeiing. Bij een onevenwichtige samenstelling met veel in de bodem woelende vissoorten kan de ontwikkeling van riet sterk belemmerd worden.

Om inzicht in het visbestand te krijgen inventariseerden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Provinciaal Centrum voor Milieu-Onderzoek (PCM) op 10 en 11 maart de vijvers, die aan de Krinkelstraat liggen. Overdag werd elektrisch gevist en er werden ook fuiken uitgezet. Zo’n onderzoek kan uitwijzen of het visbestand bijgestuurd moet worden en het kan de impact van de inrichtingswerken op de vissen inschatten. De onderzoekers troffen weinig vis aan: slechts enkele karpers en blauwbandgrondels. Het visbestand is dus geen beperkende factor voor het ontwikkelen van een rijke watervegetatie. Bij het beheer volgend op de inrichting moet wel rekening gehouden worden met de sterke aanwezigheid van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Omdat die – net zoals grote groepen Canadese ganzen – veel waterplanten wegmaaien en het water vertroebelen, kan de ontwikkeling van een rijke moerasvegetatie geremd worden. De onderzoekers bevelen aan om roofvissen in de vijver uit te zetten zoals jonge snoeken, die jonge rivierkreeftjes eten. Ze suggereren ook om gele plomp aan te planten en jonge rietaanplant te beschermen tegen vraat door ganzen, of de ganzenpopulatie goed in de hand te houden.

Het onderzoek voldeed aan alle principes van de zorgplicht die door het natuurdecreet worden opgelegd. De geplande inrichtingswerken, volledig op gronden van de stad Brugge, starten in augustus of september 2022. Ze zullen zorgen voor een stukje klimaatbestendige natte natuur in de Brugse regio. Ze maken deel uit van het inrichtingsplan A11 en worden gefinancierd met Blue Deal-middelen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.