Home > In Oostende is het aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit (lichtjes) gedaald

In Oostende is het aantal kinderen dat in kansarmoede opgroeit (lichtjes) gedaald

Geschreven op 5 juli 2024 om 09:52 door Mario De Wilde

Agentschap Opgroeien brengt jaarlijks cijfers rond inkomen en (kans)armoede samen. Dit laat toe een beeld te schetsen van het aandeel kinderen dat opgroeit in een gezin met beperkte materiële en financiële middelen. In Vlaanderen zien we dat cijfer dalen. Ook in onze lokale cijfers is de Vlaamse daling zichtbaar. Oostende gaat van 28,6% (in 2022) naar 28,1% (in 2023). Dit is nog steeds een lager cijfer dan in 2019 toen het 30,1% bedroeg.

De Vlaamse KA-index is met 0.5 procentpunt gedaald tegenover 2022. De daling doet zich voor in elke provincie. In meer dan de helft van de gemeenten daalt de kansarmoede, in 1 op 6 gemeenten is er een stijging van 1 procentpunt of meer. Kinderen in kansarmoede leven vooral in een gezin met een beperkt inkomen, met ouders met een laag opleidingsniveau en een situatie van werkloosheid of een andere precaire arbeidssituatie. Dat de kansarmoede gedaald is, heeft vooral te maken met feit dat borelingen uit 2023 het op deze drie levensdomeinen iets beter hadden in vergelijking met kinderen uit de jaren 2020-2022.

Lokale cijfers
Ook in onze lokale cijfers is de Vlaamse daling zichtbaar. Oostende gaat van 28,6% (in 2022) naar 28,1% (in 2023). Dit is nog steeds een lager cijfer dan in 2019 toen het 30,1% bedroeg. Ze staan niet langer op plaats 2, maar op plaats 3 in de provincie West-Vlaanderen terwijl onze buurtgemeenten spijtig genoeg allemaal hoger scoren in 2023 dan in 2022.

Oostende blijft hard inzetten tegen kansarmoede
Stad Oostende zet sterk in op een samenwerking tussen Kind en Gezin en dienst Rechtenverkenning via het project “eersteleeftijdsmelk’. Op die manier detecteren we gezinnen met boorlingen die het financieel moeilijk hebben en trachten we hen via de dienst Rechtenverkenning een structurele oplossing aan te bieden door na te gaan of er bepaalde (financiële) rechten al dan niet in orde zijn.

Er zijn ook diverse samenwerkingsverbanden met partners die preventieve gezinsondersteuning bieden (zoals: Lokaal team Kind & Gezin, de Katrol, Inloopteam de Viertorre, Ontmoetingshuis/Opvoedingswinkel, SAAMO….), zodat zij collectieve signalen kunnen doorgeven over gezinnen met kinderen die problemen hebben op één van de levensdomeinen. Ook zorgen zij mee voor de toeleiding van deze gezinnen naar de dienst Rechtenverkenning en de sociale kruidenier. Het gaat hierbij om gezinnen met kinderen van alle leeftijden.

De Huizen van het Kind in onze stad (Huis van het Kind Louisa en Huis van het Kind Edith) vormen ankerplekken waar ouders rechtstreeks (hulp)vragen kunnen stellen. Door deze toegankelijke plekken, worden gezinnen die nog niet gekend zijn binnen de hulpverlening opgepikt en verder ondersteunt.

Blijven inzetten op vroegdetectie
De inspanningen van de vele samenwerkingen en het ruime aanbod is niet altijd zichtbaar in deze kansarmoede-indexcijfers omdat kinderen slechts één keer gescoord worden op de KA-index en dit enkel kort na de geboorte. Vaak komen deze gezinnen pas tot bij onze diensten nadat ze de score reeds toegekend kregen.

Stad Oostende wil daarom in zetten op vroegdetectie tijdens de zwangerschap, om reeds stappen te kunnen zetten op levensdomeinen waar men ondermaats op zou kunnen scoren. De tijd om zaken te veranderen is vaak te kort om een positieve score op de kansarmoede-index te vermijden, omdat een zwangerschap beperkt is in tijd.

Naast de stevige samenwerking tussen het Lokale Team van Kind & Gezin en de eigen stadsdiensten om deze vroegdetectie uit te voeren, is het een uitdaging om ook andere partners zoals huisartsen, gynaecologen, vroedvrouwen en het ziekenhuis mee te nemen als schakels om deze vroegdetectie nog efficiënter te maken

1 reactie

Carole Hoorens
Geschreven op 2024-07-05 10:00:51
Proficiat, doe zo voort

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.