Home > In Gistel is men gestart met de grote sloopwerken van de site Galloo

In Gistel is men gestart met de grote sloopwerken van de site Galloo

Geschreven op 19 november 2022 om 11:49 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Gistel maakt samen met WVI werk van de opwaardering van het bedrijventerrein Konijnenbos. In een eerste fase krijgt de leegstaande site Galloo een nieuwe invulling. Deze week startte de aannemer met de sloopwerken van de oude gebouwen en de verharding. De sloopwerken zijn een eerste grote stap richting de realisatie van bijkomende ondernemingsruimte in Gistel. WVI ontvangt hiervoor 235.000 euro sloopsubsidies van de Vlaamse overheid.

Het bedrijventerrein Konijnenbos dateert van de jaren ’60 en huisvest vandaag zo’n 72 bedrijven. Het bedrijventerrein is dan ook aan een opwaardering toe: de inrichting van het openbaar domein is verouderd, de stedenbouwkundige voorschriften zijn niet meer hedendaags en laten intensief ruimtegebruik niet altijd toe. In opdracht van de stad kocht WVI midden 2019 de leegstaande site Galloo van ca. 3,2 ha aan.
Sloopwerken
“We hebben de vergunningen voor de sloop- en infrastructuurwerken al even op zak”, zegt algemeen directeur Geert Sanders. “Om leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten een nieuwe toekomst te geven ontvangen we van de Vlaamse overheid ook een sloopsubsidie van 235.000 euro. Nu de aanbesteding is toegewezen kunnen we ook effectief van start gaan met de sloopwerken.” Aannemer Devagro startte deze week met de eigenlijke sloop van de bestaande bebouwing en verharding op de site. De aannemer zal er alles aan doen om de hinder en mogelijke overlast te beperken. Om gevaarlijke verkeerssituaties te vermijden, komt er duidelijke signalisatie en zal er ook toegezien worden op de netheid van het openbaar domein. Aansluitend wordt het terrein gesaneerd om tenslotte in 2023 met de infrastructuurwerken van start te kunnen gaan. Zo wordt de site voorzien van een nieuwe wegtracé, zodat het terrein opnieuw opgesplitst kan worden in verschillende bedrijfspercelen.
Nieuwe impulsen
“Wij zijn blij dat na jaren van langzame verloedering gestart kan worden met de reconversie van de site Galloo”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne. “Ook het bestuur wil de leegstand ombuigen naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. WVI beschikt als partner over een uitgebreide expertise in de reconversie van oude bedrijfsterreinen en -gebouwen naar professionele werklocaties. Zo maakte WVI het ook mogelijk om het vaccinatiecentrum hier tijdelijk onder te brengen, en stelden ze begin oktober de deuren open voor urban fotografen om de verloederde site voor een laatste maal op beeld vast te leggen.”
De herinrichting van de site Galloo is de eerste stap van de effectieve herontwikkeling van het bedrijventerrein Konijnenbos. De stad heeft de ambitie om het historisch gegroeid bedrijventerrein een betere interne organisatie, duurzame uitstraling en natuurlijke inpassing in zijn omgeving te geven. In een volgende stap volgt de actualisatie van de stedenbouwkundige voorschriften en mits de nodige subsidies zal ook het openbaar domein een facelift krijgen.
Ruimte voor ondernemen
Gistelse starters en ondernemers die willen uitbreiden of zich moeten herlokaliseren krijgen voorrang. Ondernemers die zich nog kandidaat willen stellen voor de aankoop van een bedrijfsperceel, nemen contact op via ondernemen@wvi.be of 050 36 71 71.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.