Home > In Brugge is gestart met de heraanleg Karel de Stoutelaan tot een parklaan. Klaar tegen medio 2024

In Brugge is gestart met de heraanleg Karel de Stoutelaan tot een parklaan. Klaar tegen medio 2024

Geschreven op 3 oktober 2023 om 06:33 door Mario De Wilde

In Brugge is gisteren gestart met de heraanleg van de Karel de Stoutelaan tot aan de Parklaan, de Filips de Goedelaan is intussen afgewerkt. Hoe ziet de planning er voor de komende weken en maanden uit? De beleidsmensen van Brugge kwamen gisteren aan de Karel de Stoutelaan, hoek met Graaf Visartpark, tekst en uitleg over de werkzaamheden verschaffen. Die zullen, als alles meezit, tot volgende zomer duren.

Karel de Stoutelaan, hoek met Graaf Visartpark)

Fase een: Filips de Goedelaan kreeg een volledige make-over
“De wegeniswerkzaamheden in de Filips de Goedelaan startten in juni 2023 en zijn eind september 2023 afgewerkt. Voordien was deze straat een lelijke, betonnen fietsstraat met tweerichtingsverkeer, maar niet aangepast aan fietsers. We toverden deze om tot een groene fietsstraat met eenrichtingsverkeer om sluipverkeer tegen te gaan en wooncomfort te verhogen”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.
Burgemeester Dirk De fauw: “De parkeerplaatsen werden in mooie kasseien aangelegd. De rijweg zelf is in asfalt aangelegd, dit omwille van het fietscomfort. De straat krijgt ook duurzame led-verlichting en laadpaden.”

Er wordt ook 1.600 m² aan groenuitbreiding aangelegd in het plantseizoen als parkzone aan het Stil Ende. Het dolomiet is ook vernieuwd en bankjes werden geplaatst.
“De Filips de Goedelaan is omgevormd tot een mooie parklaan. De Vesten worden hier doorgetrokken van de Ezelpoort naar het Graaf Visartpark”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.
Fase twee: Karel de Stoutelaan wordt een parklaan
Op maandag 2 oktober starten de wegeniswerkzaamheden in de Karel de Stoutelaan tussen de Leopold-I-laan en de Filips de Goedelaan. De eerste fase, namelijk de werkzaamheden in de Filips de Goedelaan, is afgewerkt en open voor plaatselijk verkeer. “We toveren de Karel de Stoutelaan om tot een echte parklaan, 38 nieuwe bomen worden aangeplant en 1.200 m² wordt onthard”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Er komt een gescheiden rioleringsstelsel. Aan beide zijden komt een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton van telkens 1,5 meter breed. De rijweg zelf wordt aangelegd in gezaagde kasseien met een breedte van drie meter. Gedetailleerde blindengeleidestegels worden aan het kruispunt tussen de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan aangelegd.”

Drie bushaltes zullen in de Karel de Stoutelaan verhoogd aangebracht worden, om de toegankelijkheid te garanderen voor mensen met een rolstoel of kinderwagen. De parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien. Tussen de parkeerplaatsen en het voetpad wordt een groenstrook van 1,75 meter breed aangelegd. Dit zal de straat een groenere aanblik geven. De bestaande bomen in de straat blijven behouden, bijkomend worden 38 nieuwe bomen aangeplant.
Er komen vuilnismanden, zitelementen en fietsnietjes in de straat.

“De snelheid in de straat wordt aangepast van 50 km per uur naar 30 km per uur. We maken de straat op die manier verkeersveiliger en ontmoedigen sluipverkeer. Ter hoogte van de Gouden Boomstraat zullen we een plateau plaatsen en ter hoogte van de Keizer Karelstraat leggen we de verkeersgeleider met middeneiland opnieuw aan. Zo beperken we de snelheid in de straat en garanderen we de verkeersveiligheid”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Investering van 4 miljoen euro
De kosten voor de heraanleg van deze drie straten worden geraamd op 4.037.182,52 euro (exclusief BTW). “Deze investering zal de wijk enorm opwaarderen: het wordt er veiliger fietsen, we verbeteren ook de leefbaarheid door het toevoegen van zoveel groen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. Bij het ontwerpen van deze straten was de verkeers- en fietsveiligheid een prioriteit. Minder en trager verkeer, smallere straten en brede trottoirs verhogen de leefbaarheid voor de inwoners.”

“Er werd al een wijkmobiliteitsplan ingevoerd in deze wijk, waarbij we verschillende ingrepen deden die de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk ten goede kwamen. Een van deze maatregelen was de knip aan de Houtkaai. Deze heraanleg is een concrete uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. Daarnaast werd de gehele wijk ook een fietszone, met uitzondering van de Leopold I-laan. Zo geven we de fietsers in deze woonwijk voorrang”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Timing
De werken worden in fasen uitgevoerd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Aannemer Aclagro NV voert deze werken uit.
• Fase 1 – Filips de Goedelaan: 1 juni 2023 tot 30 september 2023.

• Fase 2 – Karel de Stoutelaan: 1 oktober 2023 tot 30 maart 2024.

De werkzaamheden in de Karel de Stoutelaan starten op maandag 2 oktober. “We doen er alles aan om de hinder voor de heraanleg van de straat tot een minimum te beperken. In de straat zal met drie rioleringsploegen gewerkt worden. Twee ploegen starten op vanaf de kant Visartpark, de derde ploeg vanaf de Leopold I laan. Er zal dus overal tegelijkertijd activiteit zijn op de werf. We voorzien om de voetpaden zo lang mogelijk te laten liggen, om de toegankelijkheid te voet te garanderen,” klinkt het bij Mercedes Van Volcem.

Door deze werkwijze zullen mits meevallende weersomstandigheden de hoofdrioleringswerken al tegen half november uitgevoerd kunnen zijn. De huisaansluitingen kunnen we dan begin december afwerken, waarna de bovenbouw (rijweg, voetpaden en parkeervakken) systematisch wordt afgewerkt.

• Fase 3 – Zeger van Malestraat: 1 april 2024 tot 15 juni 2024.

Deel twee Karel de Stoutelaan en Leopold-I-laan
De heraanleg van de Leopold-I-laan en het tweede deel van de Karel de Stoutelaan staat na 2026 gepland.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.