Home > Ieper verkoopt 4,5 grond aan Agentschap Natuur en Bos

Ieper verkoopt 4,5 grond aan Agentschap Natuur en Bos

Geschreven op 4 september 2020 om 09:22 door Mario De Wilde

Op de gemeenteraad van komende maandag 7 september stelt het stadsbestuur voor om 4,5 hectare OCMW-gronden in Zillebeke te verkopen aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). ANB wenst deze gronden te bebossen omwille van hun strategische ligging tussen vier bestaande bos- of natuurdomeinen. De percelen vormen er immers een perfecte verbindingszone, zowel voor de natuur, planten en dieren, als voor de recreatieve wandelaar en natuurgenieter.

Nieuw bos versterkt natuur en recreatie binnen Gasthuisbossen

Met dit project wil het stadsbestuur concrete invulling geven aan de oproep van de Vlaamse minister voor leefmilieu, Zuhal Demir, om in Vlaanderen 4.000 ha nieuw bos te realiseren. Schepen Valentijn Despeghel: “Dankzij de ligging te midden omliggende bossen en natuurdomeinen vormen deze percelen de ‘missing link’ om een grootschalig en aantrekkelijk natuurlandschap in te richten. Dit opent perspectieven voor nieuwe wandelroutes en landschapsbeleving.” Schepen Patrick Benoot: “Vroeger werden bomen soms aangeplant langs te smalle landelijke wegen waar ze voor hinder zorgden voor grote landbouwmachines en geregeld schade berokkenden aan het wegdek. Dit willen we in de toekomst vermijden. Deze verkoop zorgt voor doordachte ruimte voor toekomstige plantacties. “

Omsloten door bos- en natuurdomeinen

De aanzet voor dit project kwam er toen de huidige pachter zijn activiteiten uit eigen beweging wenste stop te zetten. De percelen liggen volledig omsloten door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei (eigendom ANB) en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg (eigendom OCMW Ieper, beheer door de provincie). Omwille van deze centrale ligging werden de percelen erkend als Habitatrichtlijngebied, wat betekent dat ze behoren tot de ‘Speciale Beschermingszone’ voor wilde planten en dieren. Ze werden dan ook niet opgenomen binnen het ‘Herbevestigde Agrarische Gebied’, waardoor ze ook andere bestemmingen dan actieve landbouw kunnen krijgen. Bovendien liggen de gronden binnen de zogenaamde ‘code rood-zones’ wat betreft de uitstoot van stikstofemissies. Dit brengt belangrijke beperkingen voor de bemesting met zich mee.

Geboortebossen

De percelen liggen in een zone met vrij schrale zandgronden die rusten op waterhoudende kleilagen. Dat ziet men aan de vele poelen in de omgeving, die gevoed worden door lokaal kwelwater. Landbouwkundig zijn deze gronden dan ook minderwaardig. Voor natuurontwikkeling en bosaanplanting zijn dergelijke bodems wel erg geschikt: voedselarme gronden zijn altijd rijker aan verschillende (planten)soorten! De inrichting en aanplanting van streekeigen bomen en struiken kan gespreid gebeuren, zodat de stad hier terecht zal kunnen voor een aantal publieke bosplantacties. ANB is immers bereid om deze percelen in te zetten voor diverse publieke bosplantacties. Ook voor de jaarlijkse plantacties van de Ieperse geboortebossen zal men hier enkele jaren terechtkunnen.

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.