Home > Hulde voor de nieuwe helden van Diksmuide

Hulde voor de nieuwe helden van Diksmuide

Geschreven op 12 november 2019 om 17:51 door Mario De Wilde

Tijdens de 11.11.11-instuif afgelopen vrijdagavond maakte het stadsbestuur haar nieuwe lokale helden bekend. Per SDG (sustainable develope goal) is er een held. De helden verwezenlijken dagdagelijks op hun manier en in hun domein kleine wonderen. Tijd om hen aan je voor te stellen!

SDG 1: Geen armoede – Sociaal Huis

In het Sociaal Huis vindt elke inwoner een antwoord op vragen rond thuiszorg, leefloon, financiële schulden, budgetbeheer, studie- of andere problemen en juridisch advies…. Maar ook met vragen rond gezondheid, stoppen met roken, huisvesting en hulp in de zoektocht naar een betaalbare woning kan iedereen er terecht. Kortom het Sociaal Huis biedt iedere Diksmuideling een antwoord op alle vragen rond de sociale dienstverlening.

SDG 2: Geen honger – ‘t Vlot

’t Vlot is een welzijnsschakel die zich inzet voor kansarmen in Diksmuide. Een 15-tal vrijwilligers neemt het op zich om in Diksmuide kansarmen nabij te zijn, met hen in luisterend gesprek te komen en hen een aantal kansen te bieden die ze door hun situatie anders moeten missen.

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn – Het huisvandeMens

Bij het huisvandeMens Diksmuide kan je aankloppen voor een vrijzinnige humanistische geboorte-, relatie-, of afscheidsplechtigheid op maat. De aanpak is eigentijds en persoonlijk. Je kan bij hen ook terecht voor een luisterend oor en voor informatie rond een waardig levenseinde. HuisvandeMens biedt ook ondersteuning aan lokale humanistische organisaties.

SDG 4: Kwaliteitsonderwijs – Ingrid Vandenbussche

Ingrid is kleuterjuf in het gemeentelijk basisonderwijs ‘Klavertje Vier’, afdeling Leke. Eén van tien fundamentele uitgangspunten t.a.v. mens en maatschappij is deze die vervat zijn in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Kind. De school wijst vooroordelen, discriminatie en indoctrinatie van de hand. Het bieden kwaliteitsonderwijs is daarvoor een must. Daarnaast reserveert Ingrid steevast élke schoolmaand een buitendagje voor haar kleuters in de natuur of op de Blankaart en is ze sinds jaren trekker voor de actie ‘vogels voeren en beloeren’.

SDG 5: Gendergelijkheid – Zonta

Zonta wil opkomen voor gelijke rechten van vrouwen, hulp bieden aan kansarme vrouwen en actieve deelname stimuleren van vrouwen aan het maatschappelijke- en beroepsleven. Om die doelen te realiseren houdt Zonta zich bezig met de ondersteuning van projecten die de maatschappelijke positie dan wel het welzijn van vrouwen bevorderen. Zonta is neutraal, niet partij- of religiegebonden en neemt als zodanig geen politieke of religieuze standpunten in.

SDG 6: Schoon water en sanitair- Nadège Bakam Kamgue

Nadège, zoals wij ze kennen, woont in Woumen maar is afkomstig uit Kameroen. Zij is volop bezig met haar zuidproject en dat is de installatie van een waterpomp in Bandjun in Kameroen zodat de inwoners uit het dorp drinkbaar water hebben.

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie – BeauVent

De coöperatie BeauVent wil zoveel mogelijk mensen verenigen die mee investeren in energie-efficiëntie door warmtekrachtkoppeling en warmtenetten én de productie van groene energie uit zon, wind en biomassa. Minder CO2-uitstoot door energie-efficiëntie is het doel. Zo groeit een financiële basis en een maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieproductie waaraan iedereen als evenwaardige vennoot kan deelnemen. Dé link naar een leefbare toekomst.

SDG 8: Eerlijk werk en economische groei – Den Uytkant

Duin en Polder is een kleine woon- en werkgemeenschap die mensen in verschillende levensdomeinen ondersteuning kan bieden. De belangrijkste pijlers zijn verbondenheid met elkaar, veilige en liefdevolle relaties en verankering in de plaatselijke samenleving. Hierbij hechten ze bijzondere aandacht voor een respectvolle omgang met mensen en het milieu. Op Den Uytkant in Keiem kweken, oogsten en verwerken de bewoners, samen met vrijwilligers, de groenten.

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur – Vandezande bvba

Vandezande bvba is een lokaal metaalconstructiebedrijf dat is uitgegroeid tot een toonaangevende internationale speler in de waterbeheersing met een specialiteit in vijzels, waterzuiveringsinstallaties en elektromechanische uitrusting van bruggen, sluizen en stuwen. Het paradepaardje van Vandezande, in het kader van milieubewuste energie, is de waterkrachtvijzel die met een hoog rendement en hoge betrouwbaarheid groene energie levert. Met het doel om de fauna zoveel als mogelijk te beschermen legt de firma zich de laatste jaren ook toe op de ontwikkeling van vijzels waarbij het aspect visvriendelijkheid van het grootste belang is. Tijdens het ontwerp en de bouw wordt hier dan ook maximaal rekening mee gehouden. Er wordt voor alle installaties een vissterfte van 0% nagestreefd.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen –

Een vrijwilliger die mensen bij elkaar brengt, los van achtergronden, religie of geaardheid. Dit is de lokale held bij SDG 10.

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen – Jumelagecomité , Liliane Bruynooghe

Diksmuide heeft een jarenlange traditie van verbroedering met vier steden uit Europa. Zo is Diksmuide verbroederd met Ploemeur (Frankrijk), Ellesmere (Engeland), Rottach-Egern (Duitsland) en Finnentrop (Duitsland). Liliane is voorzitster en drijvende kracht in het Jumelagecomité. Naast verbroedering wordt ook vaak ‘verzustering’ of ‘stedenband ’ gebruikt. Het betekent vooral een vriendschappelijke band opbouwen tussen verschillende gemeenschappen en dat is net wat SDG 11 beoogt.

SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie – Rik Lowagie, Mooimaker

Rik woont in Vladslo en ruimt sinds jaar en dag alle zwerfvuil in Vladslo op. Hij doet dat gratis en voor niets. Niets is hem teveel. Zijn motto is: het is een kleine moeite en als iedereen zijn steentje bijdraagt maken vele kleintjes een groot. Bovendien ben ik in beweging en ontmoet ik veel mensen. Rik hoopt dat zijn voorbeeld elke Vlaming stimuleert om een extra inspanning (‘kleine daad’) te doen. Samen naar een samenleving waar zwerfvuil onaanvaardbaar is.

SDG 13: Klimaatactie – Johan Debruyne, landbouwer

Drie jaar geleden was Johan Debruyne uit Esen bij Diksmuide de allereerste landbouwer met een eigen windmolen. “Ondertussen wekken we al onze elektriciteit op een duurzame manier op. Zelfs koeienmest kunnen we gebruiken”, lacht Johan. Dat is Johan ten voeten uit. Altijd bereid om zich tot het uiterste in te zetten met als doel het klimaat en de natuur te helpen en het mooie van de boerenstiel in de kijker te zetten.

SDG 14: Leven in het water – Provinciaal Bezoekerscentrum De Blankaart en de Vliegvissers IJzervallei

Bezoekerscentrum De Blankaart wil als ‘poort tot het waterrijk van de Westhoek’ de verbondenheid versterken tussen het thema water en doelgroepen zoals streekbewoners, bezoekers en scholen. De provincie organiseert samen met de partnerorganisaties Natuurpunt en Regionaal Landschap Westhoek een waaier aan activiteiten oa een Wereldwaterdag en een Wereldwaterweek.

De vereniging Vliegvissers IJzervallei is al jaren actief in de streek en meer bepaald in Diksmuide. Dirk Verhaeghe, voorzitter, is als afgevaardigde van de provinciale visserijcommissie, erg begaan met het leven in en rond het water. Controles, deelnemen aan zwerfvuilacties, melden en opruimen van sluikstorten, educatie en sensibiliseringsacties zijn hun belangrijkste maatschappelijke activiteiten.

SDG 15: Leven op het land – De kerkuil, Wim Bovens

Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw is een regionale natuurvereniging, actief in 10 gemeenten in de noordelijke Westhoek en richt zich op agrarische natuur via een projectmatige werking. Met de Kerkuil boert de agrarische natuur beter. Zij wil het verschil maken door het juiste te doen en motiveert en informeert haar vrijwilligers om in het volledige werkingsgebied de projecten rond kerkuilen, steenuilen, bruine en grauwe kiekendieven, torenvalken, weidevogels, zwaluwen en gierzwaluwen uit te voeren volgens de waarden waarvoor de vereniging staat.

SDG 16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten – Museum aan de IJzer

Op de IJzertoren staat in 4 talen de boodschap ‘Nooit meer oorlog – Plus jamais de guerre – Nie wieder Krieg – No more war’. Een boodschap van hoop. Een boodschap die ook door de witte papaver wordt ondersteund. De witte papaver stelt elke vorm van herdenken in het teken van vrede en brengt als boodschap de wens en het verlangen dat alle internationale belangenconflicten niet meer met wapens maar enkel door overleg beslecht zouden worden.

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken – Sabou vzw

VZW SABOU streeft naar het stimuleren, opzetten en onderhouden van initiatieven, gebaseerd op lokale behoeften, in het kader van de verbetering van de leefomstandigheden van de mensen in Sabou (Burkina Faso). De belangrijkste troef van VZW SABOU is dat het een antwoord probeert te bieden op de vraag van de mensen ter plaatse.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.