Home > Hooglede dankt de Zusters van de Heilige Vincentius voor schenking gronden

Hooglede dankt de Zusters van de Heilige Vincentius voor schenking gronden

Geschreven op 7 december 2022 om 14:27 door Mario De Wilde

Met de ondertekening van de akte bij de notaris is de schenking van de gronden van het klooster van de zusters van de Heilige Sint Vincentius in Hooglede definitief. De gemeente ontvangt van de zusters de volle eigendom over de volledige site van 1ha31a01ca. Tevens 24a70ca grond waar een school op staat en 6a05ca waar het woonhuis staat. Op deze laatste 2 loten ligt een erfpacht tav de scholengroep STAHO tot 19 juli 2056. Een erfpacht die door de gemeente wordt overgenomen.

In totaal krijgen we dus met de gemeente 1ha61a76ca grond in het centrum van de gemeente Gits. 35a66ca blijft toebehoren aan de zusters. De gemeente waarborgt de toegang tot het nieuwe klooster van de zusters dat momenteel in volle aanbouw is.

Eens het nieuwe klooster klaar is, staat de gemeente vervolgens in voor de afbraak van het oude gebouw en het afwerken van de kapel die overeind blijft. De afwerking zal er op gericht zijn om de kapel als een multifunctioneel gebouw te kunnen gebruiken.

De overgedragen grond mag enkel voor openbaar nut gebruikt worden. Dus voor realisering van het masterplan:

-Bouwen van een nieuwe school door STAHO op een stuk grond die in erfpacht gegeven wordt. Deze erfpacht zal de andere vervangen.
-Er is mogelijkheid om een buitenschoolse kinderopvang door de gemeente aan de school te koppelen
-En het bouwen van een lokaal dienstencentrum
-Tevens wordt er een groot park aangelegd die zowel door de school als door de inwoners kan gebruikt worden.

Met deze akte zijn we als gemeente eigenaar van anderhalve ha grond die voor een mooie actieve groene long kan zorgen en dit dank zij het toekomstgericht denken van de zusters ! Een welgemeende “dank u wel” hiervoor !

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.