Home > Hogeschool VIVES wint VREDESprijs van Stad Brugge

Hogeschool VIVES wint VREDESprijs van Stad Brugge

Geschreven op 17 september 2021 om 14:51 door Mario De Wilde

In het kader van De week van de duurzame gemeente (18-25 september ‘21) nomineert Stad Brugge jaarlijks vijf ‘Duurzame Helden’. De awards die de Stad Brugge uitreikt zijn gelinkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDGs) van de Verenigde Naties en de 5 pijlers (P’s) die duurzaamheid definiëren (People, Planet, Prosperity, Peace en Partnership). Burgemeester Dirk De fauw overhandigde dit jaar de ‘Peace-Award’ aan Hogeschool VIVES, en dit voornamelijk voor haar inzet op vlak van Globaal Engagement.

Het besef dat we allemaal deel uitmaken van een continu veranderende wereld en onderling verbonden en afhankelijk zijn van elkaar, inspireert VIVES tot globaal engagement. De hogeschool wil hiermee haar verantwoordelijkheid nemen en een actieve rol spelen in de zoektocht naar duurzame antwoorden op globale vraagstukken.
Duurzame internationale samenwerking binnen onderwijs en onderzoek kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Om dit concreet te maken werkte VIVES een eigen visie en actieplan 2030 uit. Met dit initiatief willen ze een positieve, activerende boodschap uitdragen naar studenten en personeel toe en willen ze ook de instelling als geheel motiveren om verder duurzame keuzes te maken.

De visie op Globaal Engagement in VIVES neemt de SDGs als referentiekader en is opgebouwd aan de hand van de 5 P’s. “Bij ‘People’ leggen we de nadruk op het verwerven van internationale competenties en competenties voor duurzaam handelen”, aldus Tine Ternest van VIVES. “Bij de pijler ‘Planet’ richten we ons op het maken van ecologisch verantwoorde keuzes. Wat betreft ‘Prosperity’ leggen we de focus op globaal relevante onderzoeksprojecten, die innovatief en interdisciplinair zijn en een positieve impact hebben op de samenleving.”

“Bij ‘Peace’ wil VIVES haar rol opnemen als pleitbezorger voor “onderwijs dat een cultuur van vrede en geweldloosheid promoot, naast wereldburgerschap en de waardering van culturele verschillen om tot een vredevolle, rechtvaardige en inclusieve samenleving te komen (SDG 4.7)”. In de pijler ‘Partnership’ wil VIVES bewust kiezen voor kwalitatieve, wederkerige en duurzame partnerschappen wereldwijd.”

“In tal van initiatieven geeft VIVES momenteel een concrete invulling aan deze verschillende P’s en SDGs”, voegt Lies Verstraete van VIVES toe. “We werken bijvoorbeeld aan een duurzaam reisbeleid, we kiezen bewust voor niet-stereotyperend taal- en beeldgebruik, we focussen op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen binnen diverse vakken en werken samen met (onderwijs)partners wereldwijd via ons project ‘Global Engagement Changemakers’.”

“Dankzij de steun van vele partners zoals de Provincie West-Vlaanderen, VLIR-UOS Global Minds, EPOS ERASMUS+ en de Vlaamse Overheid, maar eveneens de inzet van heel veel gedreven collega’s en studenten binnen VIVES, kunnen we van Globaal Engagement in VIVES een mooi, kwalitatief en duurzaam verhaal maken met impact. Met trots aanvaarden we dus deze ‘Peace Award’ en nemen graag het ambassadeurschap van Stad Brugge voor de inzet op vlak van de SDGs op ons.”

1 reactie

Lucrèce Corneillie
Geschreven op 2021-09-21 17:38:15
Mooie kers op de taart voor al jullie inspanningen. Fantastisch. Proficiat.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.