Home > Hof van Beroep stelt Koksijde in het gelijk over belasting op tweedeverblijven

Hof van Beroep stelt Koksijde in het gelijk over belasting op tweedeverblijven

Geschreven op 2 november 2023 om 16:40 door Mario De Wilde

Het Hof van Beroep in Gent stelde zopas de gemeente Koksijde in het gelijk over belasting op tweedeverblijven De burgemeester van Koksijde, Marc Vanden Bussche, is heel tevreden met het gunstig arrest (door het Hof van Beroep in Gent op 31 oktober 2023) inzake de betwisting op het belastingreglement voor tweedeverblijven. Onze gemeente kreeg gelijk over de hele lijn. “Ons belastingreglement wil het permanent wonen in Koksijde stimuleren. Voor veel van onze 600 gemeentelijke medewerkers, de eigen jongeren en veel anderen die zich willen vestigen in Koksijde is het moeilijk geworden om een woning te vinden. Veel van onze medewerkers en jongeren zijn daardoor genoodzaakt zich buiten de gemeente te vestigen.”

“Om de mensen aan te moedigen om zich te vestigen in onze gemeente nam Koksijde al veel initiatieven: o.a. door aan verminderde prijs grond ter beschikking te stellen van de sociale huisvestingsmaatschappij IJzer en Zee en door sociale woningen te huur en te koop te stellen. We hebben gronden op de markt gezet waarbij de gemeente via erfpacht betaalbare bouwgrond ter beschikking stelt in onze gemeente – een voorloper van het Vlaams decreet Wonen in Eigen Streek (WIES).”

De taks op de tweedeverblijven moet eigenaars aanzetten om hun woning permanent te bewonen of op de private huurmarkt ter beschikking te stellen voor permante bewoning. Het Hof van Beroep bevestigt de motivatie van de gemeente Koksijde: de gemeente kan er terecht van uitgaan dat tweede verblijven zorgen voor een tekort aan (betaalbare) woningen op het grondgebied van de gemeente en kan er dan ook, zonder schending van het gelijkheidsbeginsel, voor opteren om enkel belastingen ten laste te leggen van deze tweede verblijven.

Het Hof bevestigt hierbij dus ook uitdrukkelijk dat er geen schending is van het gelijkheidsbeginsel. Het arrest van het Hof van Beroep is heel goed nieuws voor onze gemeente. Koksijde stond al jarenlang in het oog van de storm en moest meer dan duizend bezwaarschriften verwerken. Dat aantal was exponentieel toegenomen sinds Test Aankoop, drukkingsgroep Tweres en enkele advocaten een georkestreerde aanval hadden opgezet om onze tweedeverblijvers tegen de gemeente op te zetten. Dit had een tsunami van rechtszaken tegen de gemeente als gevolg. Onze administratie kreunde onder de extra werkdruk. Gelukkig winnen we momenteel zaak na zaak, meer dan 150 vonnissen in eerste aanleg, nu bevestigd door het arrest van het Hof van Beroep in Gent. Ons belastingreglement houdt stand. Hopelijk gaat de storm nu liggen, samen met storm Ciarán.

Lees het arrest op www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/hof-van-beroep-gent/news/2199

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.