Home > Hoe Vlaamse speelhuizen casino’s zonder Cruks worden in Nederland

Hoe Vlaamse speelhuizen casino’s zonder Cruks worden in Nederland

Geschreven op 23 november 2022 om 08:39 door Mario De Wilde

De term casino zonder Cruks komt veelvuldig voor wanneer men online op zoek gaat naar informatie over online gokken. Of een casino wel of geen Cruks heeft komt voort uit Nederlandse wetgeving die anno april 2021 is ingevoerd. Doordat Belgische casino’s en speelhuizen geen Nederlandse vergunning bezitten worden deze automatisch geclassificeerd als een casino zonder Cruks. De Nederlandse wetgeving maakt ook dat steeds meer Hollanders naar ons land afreizen om hier te komen gokken zonder Cruks. Hoe de wetgeving hier een rol in speelt wordt in dit artikel nader toegelicht, want. Het aantal Nederlandse bezoekers aan Vlaamse speelhuizen is met de invoering van de wet Kansspelen op afstand flink toegenomen.

Het Cruks van Nederland
Vrij recentelijk, in april 2021, is in Nederland de wet Kansspelen op afstand (Koa) in werking getreden. Deze wetgeving maakt het mogelijk voor aanbieders van online kansspelen om hun aanbod legaal aan te bieden op de Nederlandse markt. Met de invoering van de wet Koa is een aantal maanden daarop, per 1 oktober 2021, het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) in werking getreden. Het Cruks is een register waarin mensen geregistreerd staan die bepaald gokgedrag vertonen dat als problematisch wordt bestempeld. De inschrijving in het Cruks leidt ertoe dat de toegang tot zowel een fysiek als online casino niet mogelijk is voor de periode van 6 maanden.

Het Belgisch Casino zonder Cruks
Hoewel jezelf bij Cruks uitschrijven niet mogelijk is, is Cruks zeker niet waterdicht. De symptoombestrijding is meteen ook het grote manco van Cruks. Iemand die een registratie heeft kan Cruks omzeilen door zich simpelweg aan te melden bij een online casino zonder Cruks. Dit leidt er dan ook toe dat Nederlanders zich zonder beperking kunnen wensen tot een (online) casino in België. Het Belgische casino krijgt hiermee het label Casino zonder Cruks.

Een Belgisch casino kan kiezen voor Cruks
Om een casino met Cruks te worden is het geen vereiste om ook in Nederland gevestigd te zijn. Ook buitenlandse casino’s kunnen in aanmerking komen voor een vergunning. Zij dienen hun spelaanbod dan zo in te richten dat deze voldoet aan wet- en regelgeving voor de Nederlandse markt. Dit betekent dus ook dat, in theorie, een Belgisch casino een Nederlandse vergunning kan aanvragen. In de praktijk zal dit echter niet snel gebeuren daar de aanvraag van een dergelijke vergunning een tijdrovend proces is dat de benodigde kosten met zich meebrengt. Tevens heeft een Nederlandse vergunning voor een Belgisch casino weinig meerwaarde, aangezien Nederlanders met een registratie in het Cruks dan niet meer kunnen uitwijken naar een Belgisch casino om te gaan gokken. Tenslotte is de wetgeving rondom het aanbieden van kansspelen in België minstens zo streng als in Nederland

Belgische kansspelwetgeving is relatief streng te noemen
In België ziet de kansspelwetgeving toe op een maximalisatie van het aantal casino’s. Hierin is de Belgische wetgeving uniek binnen Europa. Op het moment van schrijven zijn er slechts 9 vergunning door de Belgische kansspelcommissie uitgegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de A+ en B vergunningen. A+ vergunningen maken het mogelijk om onder voorwaarden naast het fysieke casino een online casino aan te bieden. Deze vergunningen kennen een geldigheidsduur van 15 jaar. De B-vergunning zijn voor de speelhallen van toepassing. Het aantal speelhallen in België is met een aantal van bijna 200 goed vertegenwoordigd in België. Harde voorwaarden voor deze speelhallen is dat er geen live dealerspelen aangeboden mogen worden en dat het verboden is om alcohol te schenken. Ook slotmachines (fruitautomaten) zijn verboden. Hiermee is de Belgische wetgeving een stuk strenger dan in menig ander Europees land.

Net als het Cruks uit Nederland kent ook België een soortgelijk register. Bij een registratie in het Belgische EPIS (Excluded Persons Information System) uit kan onder bepaalde voorwaarden de toegang tot fysieke en online casino’s worden ontzegd. Echter geldt ook voor een inwoner uit België dat gokken in een casino zonder vergunning uitgegeven door de Belgische Kansspelcommissie nog steeds mogelijk is.

Online casino’s steeds vaker legaal in Europa
In steeds meer Europese landen wordt gewerkt aan, of is er al geruime tijd wetgeving ten aanzien van het reguleren van de online gokmarkt. Dit leidt ertoe dat online gokken steeds meer uit het duistere verdomhoekje komt en overheden het belang hebben ingezien van een bepaalde mate van regulering van deze miljardenbranche. Wetgeving ziet er met name toe om enerzijds een betere bescherming te bieden aan individuele spelers en anderzijds criminele activiteiten rondom online casino’s in de kiem te smoren. Denk hierbij aan praktijken rondom witwassen, belastingontduiking en matchfixing die helaas nog steeds in verband worden gebracht met online casino’s. Door het verstrekken van vergunningen door verschillende Europese Kansspelautoriteiten worden bepaalde kwaliteitsnormen opgelegd aan casino’s waardoor, tot op zekere hoogte, mag worden aangenomen dat ongeoorloofde praktijken zo veel als mogelijk in de kiem worden gesmoord.
Europese registers beschermen mensen niet
Ook binnen andere Europese landen zijn dergelijke registers als het Cruks in het leven geroepen om spelers een bepaalde vorm van zelfbescherming te bieden. Een voorbeeld hiervan is het ROFUS-register in Denemarken en het Gamstop initiatief vanuit de UK. Door het ontbreken van overkoepelende Europese wetgeving voor de online goksector hebben deze registers slechts een landelijke werking. Dit betekent dus dat een registratie in het ene land niet voorkomt dat iemand zich bij een online aanbieder uit een ander land kan registreren om vervolgens te gaan gokken in buitenlandse casino’s. De vraag of er overkoepelende wetgeving gaat komen is lastig aan te geven. Een van de kernwaarden van de EU is het bevorderen van vrij verkeer van goederen, diensten en personen. Een overkoepelende wet die het onmogelijk maakt om gedurende een bepaalde periode niet online te gokken in het buitenland is feitelijk is strijd met deze kernwaarde. Beredeneerd vanuit de invalshoek dat de EU het beste voorheeft met haar burgers is het juist wel een goed initiatief om wetgeving te maken die over landsgrenzen heengaat. Een mooi voorbeeld van overkoepelende wetgeving die verschillen tussen landen juist verkleint zijn de kosten met betrekking tot mobiel internetverkeer. Door geen exorbitante bedragen te rekenen voor het gebruik van mobiel internet maakt het voor een EU-burger niet langer uit waar hij/zij zich bevindt binnen de EU – de tarieven voor mobiel internet zijn immers overal gelijk.

Nederlanders wijken uit naar casino’s zonder Cruks in België
Zoals beschreven is het grote manco van de verschillende registers dat deze niet grensoverschrijdend zijn. Als Nederlander met een registratie in het Cruks kan je dus gewoon een online casino’s met een Belgische website benaderen. Het systeem zal hier niet op aanslaan. Hetzelfde geldt voor een inwoner uit België die een EPIS-registratie heeft. Wil je toch graag de dynamiek van een fysiek casino ervaren dan is het maar een kort autoritje om bij een Belgisch Casino zonder Cruks te komen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.