Home > Het Lyceum van Ieper heeft het ‘opvoedersteam van het jaar 2020’

Het Lyceum van Ieper heeft het ‘opvoedersteam van het jaar 2020’

Geschreven op 4 februari 2020 om 19:47 door Mario De Wilde

De werkgroep ondersteunend personeel van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio West-Vlaanderen heeft het opvoedersteam van het Lyceum uit Ieper verkozen tot opvoedersteam van het jaar 2020. Met de toekenning van deze titel zet de werkgroep om de twee jaar rond deze tijd het werk van de opvoeder heel in het bijzonder in de kijker, dit n.a.v. de ‘Dag van de opvoeder’ op 31 januari. De ‘Dag van de opvoeder’ vindt plaats op het naamfeest van Don Bosco (31/01), die beschouwd wordt als de eerste opvoeder, als de patroonheilige van alle opvoeders. De werkgroep grijpt deze gelegenheid aan om enkele opvoedersteams in de kijker te stellen en aldus de aandacht te vestigen op het vele en mooie werk dat opvoeders in tal van scholen en internaten dagdagelijks verrichten. De ‘Dag van de opvoeder’ is de gelegenheid bij uitstek om ook als directie je ondersteunend personeel letterlijk of figuurlijk in de bloemetjes te zetten.

Nadat eerder een ‘opvoeder van het jaar’ werd verkozen, opteert de werkgroep nu al voor de derde keer om de titel aan een volledig team toe te kennen. Door de focus op een volledig team te leggen beklemtoont de werkgroep, aldus Philippe Vercoutere, pedagogisch begeleider en woordvoerder van de werkgroep, dat de rijkdom van een sterk opvoedersteam op vandaag te zoeken is in de teamspirit: een goede teamgeest, een stevige samenwerking, de neuzen in dezelfde richting… Dit is van kapitaal belang, want net in de verscheidenheid van de medewerkers en in het aanvullen van mekaars talenten en competenties zit de grote rijkdom van het opvoedersteam voor een school. De taken van opvoeders zijn heel ruim en niet weg te denken binnen de school- en/of internaatorganisatie. Zowel op praktisch, organisatorisch als op pedagogisch vlak zijn opvoeders van uitzonderlijk belang voor het welzijn en het welbevinden van leerlingen. En de uitdagingen zijn op vandaag zeker niet min. Mede door de invoering van het M-decreet en de evolutie naar meer inclusief onderwijs neemt de zorg, de nood aan degelijke opvang van leerlingen met allerhande kenmerken (o.a. leerlingen met beperkingen, anderstaligen en allochtone leerlingen, leerlingen met moeilijke sociaaleconomische achtergronden…) almaar toe. De toenemende opdrachten, de maatschappelijke verwachtingen komen vaak op de schouders van de leden van het ondersteunend personeel in de school terecht.

Ondanks heel veel vragen, verwachtingen en uitdagingen zijn de OP-ploegen niet minder enthousiast. Zijn nemen vaak het voortouw, zijn heel dikwijls de eersten en de laatsten op school. Heel vaak ontmoet je in deze groep medewerkers heel veel enthousiasme, een grote liefde voor de job en een heel bijzondere inzet in het belang van de school en de leerlingen. Want om de leerling is het te doen. En de opvoeder doet ertoe!
Net daarom organiseert de werkgroep deze prijsuitreiking. Via het toekennen van de titel verdienen onrechtstreeks alle opvoedersteams in alle scholen deze extra aandacht, aldus nog Philippe Vercoutere. Uit de 11 binnengekomen kandidaturen werd uiteindelijk het team van het Lyceum uit Ieper verkozen. Om mee te dingen naar de titel moesten opvoedersteams – of hun leerlingen, hun collega’s leraren … – via twee opdrachten hun kandidatuur indienen. Vooreerst werd gevraagd om in vijf korte slagzinnen het team te typeren. Als tweede opdracht werd gevraagd om een foto van het team te bezorgen met daarbij een korte duiding (max. 10 regels) waarom de gekozen foto zo typerend is voor het team. Het werd geen makkelijke keuze voor de jury.

Volgende argumenten uit de inzending, gedaan door de adjunct-directeur van het Lyceum Ieper, hebben tot de uiteindelijke beslissing van de jury geleid. Ondanks de vele hervormingen en de daaraan gekoppelde wijzigingen is dit team altijd enthousiast gebleven vanuit vijf kerngedachten: luisteren, opwarmen, zalven, scoren en geloven. Bij de inzending hoorde en bijzonder geslaagde foto met iconen, uitgewerkt als metafoor: een heel creatieve en originele match. De school wordt vergeleken met een schip, waarbij de directie de koers bepaalt, de leerlingen nieuwe horizonten verkennen met hun leerkrachten als belangrijk kompas, maar waar bij stormweer, het stilvallen van de motor, of enig ander onheil gerekend wordt op de stabiliteit van de romp. En deze romp is het opvoedersteam: zij streven constant naar evenwicht. De slotzin van de inzender is hierbij frapperend: ‘Onder de waterlijn zijn onze opvoeders misschien niet altijd zichtbaar, maar wel onmisbaar’.

-De opvoeders van het winnend team zijn: Dominik Vandendriessche, Griet Detailleur, Saskia De Splenter, Hilde Debouvere, Marijke Smagghe, Mieke Baccarne.
-Vier opvoedersteams sleepten een eervolle vermelding in de wacht: VTI Ieper, Margerata-Maria Instituut Kortemark, Sint Andreasmiddenschool en – instituut Oostende, VTI Waregem.

De prijzen werden overhandigd door niemand minder dan Patrick Lefevere. Als teammanager van een van de beste wielerteams van de wereld, Deceuninck – Quick-Step, weet hij immers als geen ander hoe je de samenwerking binnen het team kunt bevorderen, hoe je teams kunt inspireren op vlak van teamspirit en samenwerking. Dat hij de tijd nam om de prijzen persoonlijk te komen overhandigen, is een hart onder riem voor de werkgroep die, via de verkiezing van ‘het opvoedersteam van het jaar’, de vele mensen die het onderwijs ondersteunen in de schijnwerpers wil zetten. Zij geven immers, net als leraren en directie, kleur aan het schoolleven van elke dag.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.