Home > Het geld is op. Voorlopig geen extra zand voor onze West-Vlaamse stranden

Het geld is op. Voorlopig geen extra zand voor onze West-Vlaamse stranden

Geschreven op 25 maart 2024 om 13:33 door Mario De Wilde

Om onze dijken en het binnenland te beschermen tegen een verhoging van de zeespiegel of stormen zijn grote investeringen nodig. Een van de meest efficiënte en snelle maatregelen voor die kustbescherming is het aanvoeren van extra zand. In de winter gaat op het strand en in de duinen immers heel wat zand verloren. Dit jaar zijn echter geen zandsuppleties gepland, ondanks een budget van 3 miljoen euro dat beschikbaar is. Eerst moet er nog een veiligheidstoetsing van de zeewering komen. Dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens na een parlementaire vraag aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

“In 2023 werd nog voor 9,5 miljoen euro of 710.909 kubieke meter zand aangevoerd, op de stranden van De Haan en Knokke-Heist. In 2021 en 2022 was dat nog voor bijna 20 miljoen euro. In de begroting voor 2024 staat 3 miljoen euro voor extra zandaanvoer op de stranden van onder andere Oostende, De Haan-Wenduine en Blankenberge. Maar die werken zullen toch niet uitgevoerd worden,” weet Bert Maertens.

Het budget van 2024 wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Eerst moet er volgens de minister een evaluatie komen aan de hand van de resultaten van de veiligheidstoetsing van de zeewering. Die veiligheidstoetsing wordt om de zes jaar uitgevoerd, om een totaaloverzicht te bekomen.

“Ik begrijp dat er die veiligheidstoetsing er moet komen om de prioriteiten vast te leggen. Het beschikbare budget moet echter snel kunnen worden ingezet indien nodig, bijvoorbeeld na een storm. Hoe dan ook zal de Vlaamse overheid de komende jaren moeten blijven investeren in het aanvoeren van extra zand op de stranden aan onze kust. Dat is ook wat het nieuw strategisch plan Kustvisie voorschrijft. Ik zal daar vanuit het parlement blijven op toezien”, stelt Bert Maertens.

Andere beschermingsmaatregelen

Niet alleen zandsuppleties zijn noodzakelijk voor de bescherming van onze kust en binnenland. Zo wordt een stormvloedkering in Nieuwpoort gebouwd die de stad en het hinterland beschermen tegen zware stormvloeden. Ook de bouw van een dijkmuur en stormmuur rond de jachthaven en de bouw van mobiele keringen in Zeebrugge zijn in uitvoering.

 

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.