Home > Grote onrust over toekomst Sint-Andreasinstituut in Brugge

Grote onrust over toekomst Sint-Andreasinstituut in Brugge

Geschreven op 18 februari 2021 om 20:14 door Mario De Wilde

Laat Sint-Andreasinstituut verder groeien en bloeien. Dat is de slogan die velen in Brugge wensen. Het gaat volgens N-VA Brugge over een zeer goede school met een sterke traditie, niet op het spel zetten omwille van een politieke agenda. De leerlingen, leerkrachten, ouders en directie willen de school verder laten groeien en bloeien, terecht. De partij steunt hen en reikt oplossingen aan voor de moeilijkheden die gepaard gaan met de geplande verhuizing en bouwwerken, zowel van school als van BRUSK.

De N-VA Brugge blijft met vragen zitten over de inhoud en de haalbaarheid van verschillende bepalingen in de overeenkomst die het schoolbestuur van Sint-Andreas met het stadsbestuur sloot. De uitleg die de burgemeester vorige vrijdag in het algemeen berek gaf, kon ons niet overtuigen. Een volwaardig onderwijsaanbod is essentieel voor de leefbaarheid van de binnenstad. Daarom wil men meer duidelijkheid over alle financiële aspecten van deze transactie. Het is niet onmiddellijk duidelijk of de belangen van de school in deze deal optimaal werden gewaarborgd.

Zo is er de waarde van de beide domeinen die in de ruil betrokken werden. Een aanvankelijke schatting voor het Sint-Andreasinstituut kwam volgens onze informatie hoger uit. Nam men ook de waarde van de ondergrondse garage wel mee op? De school zal echt wel het geld nodig hebben, niet alleen voor de eigenlijke investering, maar ook als het straks klaslokalen moet gaan huren van derden en/of containers plaatsen.
De kostprijs van een tot klaslokaal omgebouwde container bedraagt zo’n 30.000 euro, de maandelijkse huurprijs minstens 600 euro, exclusief fundering en de noodzakelijke aansluitingen voor bijvoorbeeld water, elektriciteit en IT-infrastructuur. Reken maar eens uit hoe hoog dat oploopt als je bijvoorbeeld twintig van die units nodig hebt.
Daarenboven moet de school huur betalen als ze na 1 september 2021 de school nog bezet en zijn er schadebedingen voorzien (o.a. de herzieningsclausules bij de bouw van het museum die ten laste kunnen worden gelegd van de school indien de werken vertraging oplopen).

De school kan toch moeilijk verantwoordelijk worden gesteld voor het tijdig afleveren van de omgevingsvergunning, wetende dat er nog administratieve beroepen kunnen worden ingesteld. Er zijn ook bezwaarschriften ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Men kan niet verwachten dat de school financiële risico’s neemt vooraleer de omgevingsvergunning juridisch definitief is verworven? Bovendien werd het huursubsidiedossier voor de nieuwbouw ingediend op basis van een capaciteit van 700 leerlingen. Dit terwijl de school jarenlange positieve inspanningen deed om het leerlingenaantal te doen stijgen en men dus in realiteit spreekt van een 850 leerlingen.

Om een en ander uit te klaren vraagt N-VA Brugge dat het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een externe audit uitvoert over dit hele dossier. Om na te gaan of de hele procedure wel beantwoordt aan de normen van goed besturen en of alle decretale bepalingen (inzonderheid het decreet lokaal bestuur) op een correcte wijze werden nageleefd. Wij willen vooral weten of de belangen van het Sint-Andreasinstituut en dus van de leerlingen en leerkrachten op een deugdelijke manier werden en worden behartigd. Uit zo’n audit kunnen ook lessen worden geleerd voor de toekomst. De partij is nu vooral bezorgd over de omstandigheden waarin de leerlingen van deze school de komende maanden en jaren zullen les krijgen. En hoe de leerkrachten het beste van zichzelf kunnen blijven geven.

Tweemaal verhuizen – eenmaal tijdelijk en daarna definitief – zou een slechte optie zijn die talrijke problemen veroorzaakt. Want dat betekent dat de school zou worden ‘opgesplitst’ en verdeeld over verscheidene plaatsen in de stad. Leraren en/of leerlingen zouden zich dus moeten verplaatsen, sommige misschien zelfs meermaals per dag.
Ook voor de ouders wordt dit een heikele onderneming, zeker als je meerdere kinderen van verschillende leeftijden hebt die in Sint-Andreas school lopen. Stel het u maar praktisch voor. Een tijdelijke verspreiding over diverse locaties is in elk geval nefast voor de attractiviteit en dus de toekomst van de school en dient vermeden te worden.
We kregen overigens nog geen duidelijke antwoorden over waar die eventuele nieuwe tijdelijke locaties dan komen. Is dat effectief in containers, dan blijft de vraag waar je die neerzet. Het idee om die te plaatsen op de site van de Jacobinessenstraat is ongelukkig, want dan zitten de leerlingen in containers op een bouwwerf met alle ongemakken vandien.

Als men, noodgedwongen, toch zou kiezen voor een overgangssituatie, met dus twee verhuizingsbewegingen, dan pleiten wij voor een tussenoplossing in bestaande gebouwen. Deze inventaris moet zeer dringend worden opgemaakt. Mogelijk is er nog plaats in het Grootseminarie of in de gebouwen van VTI aan de Boeveriestraat, waarmee men afspraken zou kunnen maken. Beide instellingen behoren hetzelfde onderwijsnet en dezelfde filosofische strekking: dat kan helpen bij dit soort onderhandelingen.
De aanpak van het VTI en indertijd het KHBO is trouwens wel de goede aanpak en zou ook voor het Sint-Andreasinstituut de beste garanties bieden: eerst moet de nieuwbouw klaar zijn vooraleer met de verhuizing kan worden begonnen, eventueel gefaseerd zoals het VTI voorziet vanaf de lente volgend jaar.

Dit brengt ons tot de conclusie dat met de verhuizing van het Sint-Andreasinstituut naar de site Jacobinessenstraat best wordt gewacht tot de nieuwe school klaar is voor gebruik. Dat zou voor alle echt belanghebbenden de ideale oplossing zijn: de leerlingen, de leraren, de directie en de ouders. Bovendien dient bekeken te worden hoe de capaciteit van de nieuwbouw kan vergroot worden, aangepast aan het aantal leerlingen.

De beweringen alsof dit zou leiden tot het verlies van de Vlaamse overheidsmiddelen en subsidies is manifest onjuist. “Dat blijkt nadrukkelijk uit het antwoord dat wij ontvingen van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs: “Bij de indiening van een huursubsidieaanvraag dient men op te geven wat het geschatte startjaar is van de huurovereenkomst. Dit is echter geen vervaltermijn en ook bij de goedkeuring wordt er geen vervaltermijn gegeven, aangezien we er begrip voor hebben dat een bouwproces al eens kan uitlopen. Op het moment dat we het geschatte startjaar hebben bereikt, nemen we contact op met de vraag wanneer we de definitieve huurovereenkomst mogen verwachten en wanneer dus de huur zal starten. Het schoolbestuur kan dan nog een motivatie bezorgen mocht er uitstel nodig zijn en wanneer men inschat dat de huur dan wel van start zal gaan. Voor zover men uiteraard al niet vroeger had aangegeven dat er een uitstel is. In elk geval moet er wel een perspectief zijn.”.
Ook de subsidies voor de bouw van het nieuwe museum BRUSK komen bij een tijdelijk uitstel niet op de helling te staan. Minister van Cultuur Jan Jambon antwoordde op een parlementaire vraag daarover: “De budgetten worden vastgelegd in 2021 en 2022. Maar voor de realisatie van de museum komt de eerste oplevering maar in 2024. De bouw van de nieuwe school loopt inderdaad wat vertraging op in vergelijking met het initiële schema. Het is evident dat BRUSK moet wachten tot de school klaar is”.
Bij de specialisten op het departement Cultuur klinkt het: “De standaardbepaling luidt dat we uiterlijk tot zes jaar na toekenning van de subsidie nog facturen uitbetalen.” Volgens hun en onze rekenkunde is 2021 (het jaar van de toekenning van de subsidie aan BRUSK) plus 6 nog altijd geen 2024.

De partij is een zeer enthousiaste voorstander van dat prachtige BRUSK-museum op die plaats. Daar hebben we trouwens als eersten voor gepleit tijdens de vorige bestuursperiode. N-VA is ook gewonnen voor de verhuizing van het Sint-Andreasinstituut naar een mooi nieuw complex in de Jacobinnenstraat. Om dat mee mogelijk te maken bemiddelde de Brugse N-VA zeer stevig bij de minister van Onroerend Erfgoed om de hoogste subsidie toe te kennen aan de restauratie van het Passantenhuis. Dat zal straks ook deel uitmaken van het nieuwe Sint-Andreasinstituut.
Maar het wil niet dat er lichtzinnig gejongleerd wordt met de belangen van een schitterende school in de binnenstad. Even temporiseren en wijs handelen: dàt moet ons drijven. Niet een electorale agenda met het oog op oktober 2024

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.