Home > Grondige herstelsuppletie van duinvoet in Bredene

Grondige herstelsuppletie van duinvoet in Bredene

Geschreven op 29 mei 2020 om 11:37 door Mario De Wilde

Komend weekend start het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) met een herstelsuppletie op het strand van Bredene. De verschillende winterstormen eerder dit jaar tastten daar vooral de duinvoet sterk aan. Er is geen acuut risico voor overstroming tijdens stormvloed, maar een verzwakte duinvoet is wel nadelig voor het behoud van een gezond kustfundament. Op tal van plaatsen is er bovendien géén droog strand meer vóór de duinen. Daardoor is er minder ruimte voor exploitatie van het strand tijdens het toeristisch seizoen. Samen met de gemeente Bredene is beslist om nog voor de zomervakantie extra zand aan te brengen aan de duinvoet. Zo kunnen we ook in de toekomst de zeewerende functie van de duinen blijven garanderen.

De werken starten in het pinksterweekend en zullen een vijftal weken duren. We starten in de centrumzone, aan strandpost 1 en 2 zodat die het eerst klaar is. Nadien volgen de zones aan de andere strandposten. In totaal zal ruim 300.000m³ zand aangevoerd worden. De aanvoer gebeurt over zee. Het zand wordt dan  via een buizenstelsel over het strand aan de duinvoet opgespoten. Dat gebeurt telkens bij hoogwater. Ook tijdens het weekend en ’s nachts zal doorgewerkt worden  De hinder wordt tot een minimum beperkt. Toegang tot het strand blijft mogelijk via de bestaande strandtoegangen.

Waarom suppleren we?

Om onze kust te beschermen tegen overstromingen voert het agentschap MDK sinds 2011 de maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid uit. Bij de uitvoering gaan we uit van het principe “zacht waar het kan, hard waar het moet”. Dat wil zeggen dat we waar het aangewezen is, een hoger en breder strand creëren door extra zand aan te voeren op het strand. Zandsuppleties blijven nog steeds de meest effectieve maatregel om ons te beschermen tegen overstromingen vanuit zee, ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Een breed en hoog strand zorgt ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen vóór ze schade kunnen toebrengen aan de zeedijk en de bebouwing. Om ervoor te zorgen dat het veiligheidsniveau behouden wordt, namelijk bescherming bieden tegen een 1000-jarige stormvloed, zijn regelmatig onderhoudssuppleties nodig. Dit voorjaar kregen zo al het strand van Wenduine en De Panne een onderhoudsbeurt.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.