Home > Gianni Boone uit Wevelgem richt open brief aan gedeputeerde Jean de Bethune

Gianni Boone uit Wevelgem richt open brief aan gedeputeerde Jean de Bethune

Geschreven op 3 augustus 2020 om 18:43 door Mario De Wilde

Gianni Boone uit Wevelgem richtte deze namiddag een open brief aan gedeputeerde Jean de Bethune: “Sta me toe deze open brief tot u te richten. Via verschillende mediakanalen vernam ik dat de provincie West-Vlaanderen, steden en gemeenten, gratis software zal aanbieden. Software waarbij de horeca de gegevens van klanten via een QR-code kan laten registreren. Steden en gemeenten kunnen autonoom beslissen of ze intekenen op uw voorstel.”

“Eerst en vooral wil ik uw intenties sterk toejuichen. Het blijven ondersteunen van de lokale economie, alsook de horeca is een must in deze barre coronatijden. Besluiteloosheid is sterk af te raden en zoals u zelf zegt in de media: ’dit zijn uitzonderlijke omstandigheden’.”
West-Vlaanderen, het blijft een provincie van doeners, deuredoenders.
Maar ondanks uw goede intenties ben ik eerder bezorgd en heb ik mijn bedenkingen bij dit alles.
1. Het is betreurenswaardig dat in dit dossier geen enkele vorm van mededinging liet spelen, en dit ondanks de vele private initiatieven. Er is veel potentieel in onze provincie en dat erkent u met uw steun aan jonge ondernemers via De POM West-Vlaanderen. Toch kiest u in dit dossier voor een onderneming van buiten onze mooie provincie én fnuikt u met uw keuze elk West-Vlaams commercieel initiatief. Een gemiste kans.
2. Momenteel worden verschillende systemen gebruikt die niet voldoende veilig zijn en de privacy van de horecaklanten niet voldoende garandeert. Ook de software die u als provincie wil uitrollen voor steden en gemeenten is onveilig en niet privacy conform. De volgende zaken merkte ons advocatenkantoor Sirius Legal, experten in privacy en databescherming reeds bij het door u voorgesteld registratieformulier op:
– Er staat géen ‘privacy policy’ online bij het formulier. Gebruikers weten dus niet wie hun gegevens verwerkt, waar die verwerkt worden, enzovoort. Dat is nochtans een wettelijke verplichting onder de GDPR-wetgeving;
– De gebruiker wordt níet gewezen op zijn rechten (inzage, verbetering, intrekken van toestemming of verzet tegen verdere verwerking,…). Ook dat is een wettelijke verplichting;
– Alle invulvelden zijn verplichte velden, maar het Ministerieel Besluit ter zake zegt: ‘telefoonnummer of e-mailadres zijn voldoende ’. De vraag rijst waarom ze de andere velden dus verplicht maken;
– Na het invullen moet de gebruiker toestemming geven, maar je kan in deze context geen GDPR-conforme toestemming geven. Toestemming moet ‘vrij en geïnformeerd’ zijn. Vrij betekent dat je moet kunnen weigeren zonder daarvoor bestraft te worden, maar in dit geval word je dan de toegang tot de zaak verboden. Ergo, het is niet vrij. Geïnformeerd betekent dat je eerst alle details kent over de voorgenomen verwerking (‘privacy policy’) en daaraan is op vandaag niet voldaan;
– De verkeerde wettelijke basis wordt gehanteerd. Men kan zich hier onder de GDPR-wetgeving niet baseren op toestemming. Het verzamelen van e-mailadressen en/of telefoonnummers is een wettelijke verplichting. De wettelijk basis is dus die wettelijke verplichting, niet de gegeven toestemming. De verkeerde rechtsgrond hanteren of op het verkeerde moment toestemming vragen is een inbreuk op GDPR-wetgeving, waarvoor tal van bedrijven in Europa al boetes kregen.

Daarnaast is er veel dat we op dit ogenblik onmogelijk kunnen achterhalen: Hoe worden de gegevens bewaard? Wie heeft toegang tot de gegevens? Werd er een dataregister aangelegd? Hoe worden de gegevens beveiligd? Met wie worden de gegevens gedeeld? Waar is de verwerkersovereenkomst tussen de software-aanbieder en de steden? Die informatie zou nochtans publiek moeten zijn, maar is ze niet.
Het is voor mij onbegrijpelijk dat een registratiesysteem, welke een beperkte veiligheid voor horeca en klanten biedt en bovendien niet conform de Belgische wetgeving werkt, aangeboden wordt door het provinciebestuur. Is veiligheid en wetconformiteit dan geen prioriteit, voor u? Ik begrijp ook niet waarom hardwerkende West-Vlaamse ondernemers de kans niet werd geboden om hun registratiesystemen voor te stellen, laat staan offertes voor op te maken. Mist dit niet elke vorm van loyaliteit ten aanzien van het West-Vlaams ondernemerschap?
Als jonge ondernemer werkte ik met mijn webdeveloper Jordy van Kammen de afgelopen dagen-weken hard aan een volledig veilig en betrouwbaar registratiesysteem, die uiteraard, zoals het hoort, aan alle wetgeving voldoet. Ik ontwikkelde systemen voor Horeca, sport, welness, … initiatieven die u kan terugvinden op de websites: https://www.horecacontact.be , https://www.sportcontact.be, https://www.welnesscontact.be Voor een jonge ondernemer was het opzetten van die veilige en wetgevingsconforme systemen een grote investering in tijd en geld. Ik laat het hoofd niet hangen door dit gratis initiatief, en zal hard blijven werken om mijn producten aan te bieden. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat kwaliteit het zal halen boven ‘gratis’.
Geacht heer gedeputeerde Jean De Bethune,
Ik wil besluiten met u te vragen om, ook in deze coronatijden, uw West-Vlaamse ondernemers te blijven steunen en minimum een eerlijke kans te bieden bij provinciale initiatieven.
U alvast bij voorbaat daarvoor dankend,
Verblijf ik, met de meeste hoogachting,

Gianni Boone
Zaakvoerder marketing- en adviesbureau Bureau Boone

Auteur/Contact: Gianni Boone, zaakvoerder Bureau Boone BV

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.