Home > Geen natte voeten meer aan de Sint-Amandsbeek van Roeselare

Geen natte voeten meer aan de Sint-Amandsbeek van Roeselare

Geschreven op 25 april 2022 om 20:02 door Mario De Wilde

Op 30 en 31 mei 2016 werd Roeselare geconfronteerd met hevige wateroverlast. Ook de Godelievewijk werd toen zwaar getroffen. Na deze wateroverlast stelde de Stad samen met de provincie het actieplan water op. Dat bevat een ganse rij projecten die ervoor zorgen dat Roeselare beter beschermd wordt tegen wateroverlast. Het project “sanering van de St. Amandsbeek” zit vervat in dit actieplan water en maakt samen met andere ingrepen deel uit van het programma “Godelieve Leeft!”. Naast het traject van de St. Amandsbeek zijn er ook volop werken in uitvoering in onder meer de Honzebroekstraat, Gitsestraat en Gryspeerdts Hof om de Godelievewijk te beschermen bij hevige regenval. Aan de hand van een participatietraject werden de bewoners van de Godelievewijk in 2018 bevraagd over kansen, wensen en verwachtingen voor de toekomst. Hun feedback werd vertaald in ontwerpvoorstellen die in september 2019 aan de wijk werden teruggekoppeld.

Extra ruimte om water te bufferen
De Godelievewijk wordt groener, verkeersveiliger en beter gewapend tegen wateroverlast. In het gebied tussen de R32 en de Brugsesteenweg, wordt de St. Amandsbeek gesaneerd en creëren we extra ruimte om water te bufferen. Deze opdracht gebeurt in samenwerking tussen Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij en Stad Roeselare. Vanaf maart 2023 wordt er in de omgeving van de Sint-Amandsbeek een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Bij deze werken worden het propere regenwater en het vuil afvalwater los van elkaar opgevangen en afgevoerd. De omgeving krijgt een groene, frisse invulling. Na de rioleringswerken komt er meer groen en diversiteit in de beplanting. Zo krijgt de groenblauwe as doorheen de wijk een nieuwe impuls en stimuleren we ontmoeting en spelen.

Er zal in verschillende fases worden gewerkt in onder meer de Weidestraat, Beekstraat, Leeuwerikstraat, Haakwegel en Diswegel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de aanvraag omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier van de infrastructuurwerken goed te keuren.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.