Home > Geen asielopvang in Brugse kerken. Twijfels omtrent Sint-Jozef-kerk van de baan

Geen asielopvang in Brugse kerken. Twijfels omtrent Sint-Jozef-kerk van de baan

Geschreven op 31 mei 2023 om 07:05 door Mario De Wilde

Naar aanleiding van een bevraging van De Standaard begin maart jl. gaven 143 Vlaamse gemeenten heel duidelijk aan geen extra asielzoekers en vluchtelingen meer te willen opvangen. Steeds meer blijkt dat niet alleen bij de bevolking maar ook bij de lokale besturen het draagvlak voor het creëren van extra opvangplaatsen voor asielzoekers compleet wegebt.

Niettemin houdt federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor vast aan een blijvende zoektocht naar nieuwe opvangplaatsen voor asielzoekers in onze steden en gemeenten. Zij ziet een mogelijkheid daartoe in een medewerking van de kerkfabrieken. Het kabinet van de staatssecretaris zou intussen aan de parochiale afdelingen, de congregaties en de kerkfabrieken van de bisdommen gevraagd hebben of ze opvangplaatsen voor asielzoekers kunnen vrijmaken. Uit antwoord op een schriftelijke vraag van fractieleider Stefaan Sintobin blijkt dat enkel de kerkfabriek Sint-Jozef van de pastorale eenheid Effeta werd gecontacteerd met deze vraag. Vanuit het Bisdom werd bevestigd dat er een algemene vraag gekomen is vanwege het kabinet via de bisschoppenconferentie.

Fractieleider Stefaan Sintobin: “Uiteraard ben ik tevreden dat geen enkele van onze kerken wordt opengezet voor asielopvang. De staatssecretaris van asiel en migratie mag haar falend beleid niet afwendelen op steden en gemeenten. Het beleid moet gericht zijn op het beperken van de instroom van asielzoekers en de uitstroom van illegalen en asielbedriegers. Ik hoop in ieder geval dat het bij deze éénmalige vraag blijft en zal mij samen met mijn fractie ook in de komende jaren zal blijven verzetten tegen de komst van een asielcentrum in Brugge”.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.