Home > Flink wat verzuchtingen tijdens infodag over mobiliteit in Zeebrugge

Flink wat verzuchtingen tijdens infodag over mobiliteit in Zeebrugge

Geschreven op 26 juni 2023 om 08:26 door Mario De Wilde

Afgelopen weekeinde was er flink wat interesse over het Wijkmobiliteitsplan Zeebrugge. Op de infomarkt werd een ontwerp wijkmobiliteitsplan voor Zeebrugge voorgesteld. Het stadsbestuur focust op twee uitdagingen : de drukke gewestwegen én de uitrol van zone 30 in alle woonzones. Met de infomarkt wensten we niet alleen ons spreekwoordelijk huiswerk te tonen, maar vroegen we ook feedback en gingen in dialoog met de Zeebruggenaren. Het is de bedoeling dat het plan in het najaar wordt gefinaliseerd.

Dat de drukke gewestwegen een ruimtelijke en verkeerskundige breuk betekenen in het Zeebrugse dorpsweefsel is een open deur intrappen. De NX, de nieuwe weg die onder de nieuwe zeesluis zal lopen, zal het havenverkeer scheiden van het lokale verkeer. Zo lang willen we uiteraard niet wachten. Samen met partners als AWV en De Lijn onderzochten we de laatste jaren welke quick wins mogelijk zijn. De trambedvernieuwing speelt hierin een belangrijke rol. We grepen deze werkzaamheden aan om nieuwe toegankelijke haltes te creëren. Dit had ook een impact op de kustlaan, die van een 2 x 2 naar een 2 x 1 baan evolueerde waardoor én de snelheid geremd werd én de oversteekbaarheid verhoogd werd. Bovendien komt er in 2024 nog een voetgangersoversteek aan het park Sint-Donaas.

Met AWV focusten we dan weer op verkeersveiligheid. Concreet werd dit voorjaar het kruispunt Isabellalaan met de Jozef Verschaeveweg aangepakt. De drukke weg werd via belijning teruggebracht naar een 2 x 1. De fietsoversteken werden enkelrichting ingericht. Via een asverschuiving en portaalverlichting vestigen we vrachtwagenchauffeurs hun aandacht extra op die oversteken. Op verschillende plaatsen langs gewestwegen, waar er kruisingen met vrachtverkeer zijn, werden rode thermoplasten aangebracht. Aan de Visartsluis kwam een nieuw middeneiland op de looproute tussen station en het dorp en VTI. Daarnaast werd het gedeelte langs de Baron De Maerelaan – N31 tussen Strandwijk en Evendijk West aangepakt. Tegelijk werden op het kruispunt met de Kustlaan ook nieuwe verkeerslichten geplaatst wat de vlotte en veilige oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers ten goede komt.

Voorgaande acties zijn ofwel uitgevoerd of nog in uitvoering. Voor de ingrepen in de woonwijken zelf gaan we graag in dialoog met de Zeebruggenaren. We stellen voor om van alle woonwijken een zone 30 te maken. Dit is al zo in de Stationswijk en de Strandwijk, maar in het dorp is dit momenteel enkel het geval in de schoolomgeving. Rond de jachthaven is er zelfs nog geen zone 30. Vanzelfsprekend is een zone 30 meer dan een bordje plaatsen. De weginrichting moet ook zone 30 uitstralen. Daarom werd bij de heraanleg van de Heiststraat al gekozen voor kleinschalige materialisatie, asverschuivingen… . Het is een principe dat we ook bij de herinrichting van de Markt en omgeving zullen hanteren. Maar ook elders zijn acties mogelijk. Zo bereiden we het insnoeren van twee kruispunten op de Visserstraat (met de Noordhinderstraat en de Wandelaarstraat) voor. Het zijn voorbeelden die tonen hoe we stap voor stap werken aan de mobiliteit voor Zeebrugge. Ook de medewerkers van Gebiedswerking Zeebrugge luisterden graag naar suggesties van de Zeebruggenaren en zijn hiervoor dagelijks in Zeebrugge aanwezig is.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.