Home > En wat nu? Omgevingsvergunning voor nieuw stadion van Club Brugge goedgekeurd

En wat nu? Omgevingsvergunning voor nieuw stadion van Club Brugge goedgekeurd

Geschreven op 6 oktober 2021 om 15:16 door Mario De Wilde

Zoals we gisteren al in première aankondigden, is de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuw stadion van Club Brugge goedgekeurd. Eindelijk!  Club Brugge diende op 8 maart 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor hun stadionproject op de Olympiasite in Sint-Andries. Na een grondige beoordeling beslisten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Hilde Crevits vandaag de omgevingsvergunning toe te kennen aan Club Brugge. Dit is opnieuw een belangrijke procedurele stap op weg naar een nieuw modern voetbalstadion in Brugge.

Voorgeschiedenis

Ondertussen zijn het stadsbestuur en beide Brugse voetbalploegen al meer dan 14 jaar bezig met een heuse queeste om in Brugge nieuwe en moderne stadioninfrastructuur te realiseren. De reden is duidelijk: de toestand van het Jan Breydelstadion, in gebruik genomen in 1976 en ondertussen dus 45 jaar oud, wordt er niet beter op. Om tot een oplossing te komen nam Stad Brugge in januari 2020 een aantal belangrijke principiële beslissingen om het stadiondossier te deblokkeren. Deze keuzes werden toen, over de partijgrenzen heen, unaniem ondersteund door de voltallige gemeenteraad in zitting van 28 januari 2020. De keuzes die toen door het stadsbestuur gemaakt zijn vormen een duidelijk kader waarbinnen het voorbije anderhalf jaar gewerkt werd.

Project Club Brugge

Op 21 augustus 2020 heeft Club Brugge het resultaat van hun ‘Design & Build’-wedstrijd publiek gemaakt. Club Brugge koos voor het voorstel van een consortium genaamd ‘Team10’ (groepering van aannemers Alheembouw en Cordeel, geassocieerd met de architectenbureaus SCAU en B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann en de technische studiebureaus Istema en HQE SuReal). Hun stadionontwerp werd door een vakjury gekozen omwille van het best passende in de omgeving en het meest compacte ontwerp. De nieuwe parkomgeving die rondom het stadion gecreëerd wordt biedt ook een duidelijke meerwaarde van het project voor de bewoners van Sint-Andries. In een intense samenwerking met bouwheer Club Brugge, verschillende geconsulteerde experten en bevoegde adviesverlenende instanties, op vlak van onder meer veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid en ruimtelijke ordening werd het stadionontwerp verder geoptimaliseerd, rekening houdend met de opmerkingen van de buurtbewoners.

Reactie schepen voor Ruimtelijke ordening en sport Franky Demon:
“Ik ben tevreden dat er eindelijk een vergunning komt voor de bouw van het nieuwe stadion na 14 jaar”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en sport Franky Demon. “Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden tegen de Vlaamse bouwvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Er kan dan nog gedurende 45 dagen beroep ingediend worden. Het is nu belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een Cercle stadion en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cerle als voor Club een oplossing moest komen”, geeft Demon aan. “Ik hoop dan ook dat het GRUP Blankenbergse Steenweg standhoudt, er is snel duidelijkheid nodig.”

Club Brugge KV diende op 8 maart 2021 een aanvraag in voor de bouw van het nieuwe stadion. Het project omvat het bouwen van een nieuw stadion met bijhorende omgevingsaanleg van de volledige Jan Breydelsite. Ook de sloop van het bestaande stadion en vrijstaande (container)constructies is in de aanvraag opgenomen. Het college gaf eerder een positief advies voor de bouw van het nieuwe stadion. Nu gaf ook de bevoegde Vlaamse instantie positief advies voor de bouw van het nieuwe stadion.

Wat met Cercle Brugge?

Voor Stad Brugge is er natuurlijk een onlosmakelijke link met het stadionproject van Cercle Brugge. Zoals steeds duidelijk gesteld blijven alle voorwaarden en garanties die opgenomen waren in het collegebesluit van 10 januari onverminderd van toepassing. Zo werd enerzijds een goede oplossing overeengekomen met Club Brugge over een eventuele tijdelijke huisvesting van Cercle Brugge in het nieuwe stadion en wordt anderzijds samen met Cercle Brugge gezocht naar een noodzakelijke definitieve oplossing op maat van de vereniging.

Cruciaal element in functie van de definitieve huisvesting voor Cercle Brugge blijft op vandaag het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak moet doen over de beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van o.a. de site Blankenbergse Steenweg. De procedure is lopende en de inschatting is dat de Raad van State uiterlijk begin 2022 een definitief arrest zal vellen. Dat zal klaarheid scheppen over de piste Blankenbergse Steenweg.

Stad Brugge herhaalt formeel het engagement om samen met Cercle Brugge haar ambities en stadionplannen verder uit te werken en dit in een constructieve sfeer, zonder daarbij het project van Club Brugge in het gedrang te brengen.

Verdere stappen

Volgende stap in de omgevingsvergunningsprocedure is eerstdaags het aanplakken van de bekendmaking van de omgevingsvergunning rondom de Olympiasite.

 

 

 

 

1 reactie

Stefaan Sintobin
Geschreven op 2021-10-06 16:11:30
Het Vlaams Belang bij monde van fractieleider Stefaan Sintobin is bijzonder tevreden over de beslissing van de ministers van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie, waarbij er groen licht wordt gegeven voor de omgevingsvergunning van een nieuw stadion op Jan Breydel. Zo komt er een einde aan een lange lijdensweg en kan er gestart worden met de bouw van een gloednieuw en modern voetbalstadion. Tevens wordt er verder ingezet op het grup Blankenbergse Steenweg zodat er ook een oplossing in zicht komt voor Cercle Brugge. Fractieleider Stefaan Sintobin: Ik ben bijzonder tevreden met deze beslissing. Vriend en vijand waren het er over eens dat het huidige stadion niet meer voldoet aan de noden van het moderne voetbal. Vooral inzake veiligheid kon het zo absoluut niet verder. Ik kan begrip opbrengen voor de opmerkingen, vragen en klachten van buurtbewoners, maar ik kan tevens niet genoeg benadrukken dat zowel Club Brugge als stad Brugge alles uit de kast hebben gehaald om hieraan tegemoet te komen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat er voor dit nieuwe stadion een ruim draagvlak is bij de Bruggelingen. Ik roep de tegenstanders dan ook op om het verzet te staken en in te gaan op de uitgestoken hand van Club Brugge en de stad om verder in dialoog te gaan om samen dit dossier tot een goed einde te brengen.  

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.