Home > Eerste patiënt in Europa met succes behandeld met nieuwe hartkatheter voor acuut hartfalen

Eerste patiënt in Europa met succes behandeld met nieuwe hartkatheter voor acuut hartfalen

Geschreven op 29 juni 2021 om 09:36 door Mario De Wilde

Het cardiologieteam op campus Sint-Jan van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV voerde als eerste in Europa en als tweede wereldwijd met succes een nieuwe behandeling uit voor patiënten met acuut hartfalen: Cardionomic Cardiac Pulmonary Nerve Stimulation (CPNS). Het gaat om een tijdelijke behandeling die bedoeld is om patiënten met hartfalen die longoedeem ontwikkelen sneller uit de acute fase te helpen zonder uitdroging van de nieren.
Tweede succesvolle CPNS-behandeling ooit
De behandeling met het CPNS-systeem gebeurde in het kader van een klinische studie waaraan de dienst Cardiologie van campus Sint-Jan deelneemt. CPNS is gericht op patiënten met hartfalen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met tekens en symptomen van congestie (bloedophoping in een orgaan), ondanks maximale medische therapie. Het gaat om patiënten die onvoldoende bloed naar hun organen krijgen of niet goed reageren op diuretica (vochtafdrijvende medicatie, ook gekend als ‘plaspillen’). De studie wil de veiligheid en doeltreffendheid van het systeem aan de praktijk toetsen.
Nadat de eerste patiënt met succes behandeld werd in Panama paste het cardiologieteam als tweede wereldwijd de CPNS-techniek toe, in samenwerking met het anesthesieteam, het midcare verpleegteam en het R&D-team en de ingenieurs van de firma die het systeem ontwikkelden. Dr. Jan Van der Heyden trad op als interventiecardioloog, dr. Sander Trenson nam de leiding als hartfalenspecialist.
De op campus Sint-Jan behandelde patiënt is een 70-jarige man die al langer onder behandeling is voor hartfalen, maar ondanks maximale therapie regelmatig een opstoot van longoedeem krijgt en zich met ernstige kortademigheid in het ziekenhuis aanbood. Het CPNS-systeem is met succes geïmplanteerd en staat onder continu toezicht van een team van drie Amerikaanse en Belgische experten die betrokken waren bij de ontwikkeling ervan. De patiënt maakt het goed.
Zenuwstimulatie om hartfunctie te verbeteren
De toepassing van de CPNS-techniek houdt in dat de interventiecardioloog in de rechterlongslagader een katheter inbrengt die de ’cardiopulmonale plexus’ (een belangrijk zenuwknooppunt dat zich tussen de aorta en de luchtpijp bevindt) tijdelijk – tot 5 dagen in het ziekenhuis – elektrisch stimuleert om zo de samentrekking van het hart te verbeteren. De gebruikelijke behandeling voor deze patiënten bestaat uit diuretica, maar die is sterk belastend voor de nieren. De CPNS-behandeling wil deze patiënten sneller uit de acute fase halen door via zenuwstimulatie de samentrekking van het hart te verbeteren met een beterebloedcirculatie en werking van de nieren als gevolg. Dat helpt het lichaam op zijn beurt om de medicatie beter te verdragen. Eens de patiënt uit de acute fase komt, wordt de katheter opnieuw verwijderd.
Over het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV
Het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV is een open (zieken)huis waar elke patiënt terecht kan voor basiszorg tot zeer gespecialiseerde zorg. Het ziekenhuis investeert doelbewust om in een aantal medische domeinen top- en referentiezorg te bieden. Dit kan enkel door aandacht te besteden aan de professionele ontwikkeling en onderlinge samenwerking van de zorgverstrekkers.

Daarom zorgt het ziekenhuis voor een werkomgeving en -structuur die de creativiteit van de medewerkers toelaat en continue verbetering stimuleert. Elke medewerker krijgt de nodige ruimte en bevoegdheden om kwaliteitszorg te garanderen. Het ziekenhuis neemt bovendien initiatief om een netwerk uit te bouwen met andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit een brede Vlaamse regio om zo de patiëntenzorg in die regio te helpen optimaliseren.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.