Home > Een Hart voor West-Vlaanderen steunt 44 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen

Een Hart voor West-Vlaanderen steunt 44 projecten die zich inzetten voor kanszoekende kinderen

Geschreven op 28 april 2023 om 08:21 door Mario De Wilde

Na een projectoproep waar opnieuw massaal werd op ingetekend, steunt Een Hart voor West-Vlaanderen, een project van het Streekfonds West-Vlaanderen, in 2023 44 organisaties die zich inzetten voor kanszoekende kinderen en jongeren, goed voor een totaalbedrag van €139.315. Een Hart voor West-Vlaanderen ontstond in 2006. Met een aparte projectoproep wilde het Streekfonds West-Vlaanderen een extra duw in de rug geven aan organisaties die kansen creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren in onze provincie. Intussen ondersteunde Een Hart voor West-Vlaanderen sinds haar ontstaan al zo’n 530 projecten, verspreid over de hele provincie. Doorheen de jaren werd voor al die projecten samen meer dan 2.500.000 euro aan financiële ondersteuning toegekend.

“We willen met het initiatief waardevolle organisaties en mensen waarderen die zich vaak in de luwte inzetten voor jongeren in onze provincie. We merken dat er heel wat creativiteit is in West-Vlaanderen en dat organisaties vaak op zoek gaan naar nieuwe methodieken en formules om actief met kanszoekende jongeren aan de slag te gaan. Vaak gaat het om vernieuwende concepten waar geen reguliere subsidiemiddelen voor beschikbaar zijn. Dat recht op experimenteren willen we met een Hart voor West-Vlaanderen bieden.”, aldus Jan Despiegelaere, coördinator van het Streekfonds West-Vlaanderen.

Dat meer dan 80 organisaties reageerden op de projectoproep, stemt Jos Claeys, voorzitter van het Streekfonds West-Vlaanderen, hoopvol. “Het is voor mij het levende bewijs hoeveel sociaal kapitaal er wel is in onze provincie. Met het Streekfonds willen we ondernemers aanmoedigen om maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen en waardevolle projecten te steunen, maar uiteindelijk kunnen we ook niet zonder die vele sociale organisaties die elke dag met de botten in het veld het beste van zichzelf geven voor die jongere. We zijn hen dan ook dankbaar voor hun dagelijkse zorg voor kinderen en jongeren.” Dit jaar werden uiteindelijk 44 projecten weerhouden; 44 initiatieven die samen goed zijn voor een steun van €139.315.

Dit zijn de projecten die in 2023 kunnen rekenen op de steun van Een Hart voor WestVlaanderen:
1. Music Home 23
Crea Thera International
Crea Thera organiseert muzikale therapeutische sessies voor kinderen en jongeren in
het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele.
Sijsele
€4000
Contact: 0471/55.08.22
chris_deleu@hotmail.com
2. SWOP en Go verhuist
SWOP en Go
De ruilwinkel voor kinderkledij tussen 0 en 14 jaar oud verhuist naar de Deelfabriek in
Kortrijk en richt daar haar ruimte verder in.
Kortrijk
€2500
Contact: 0479/33.68.08
swopengo@outlook.com
3. Red Side Academy
vzw RedSide
Vzw RedSide brengt jongeren met een verschillende achtergrond wekelijks samen
rond sport, organiseert uitstappen en activiteiten en helpt hen met
huiswerkbegeleiding.
Kortrijk
€3000
Contact: 0485/25.87.98
youssefelhaddaji@gmail.com
4. Paaskamp Muziek in Kleuren
Amate Galli vzw
Deze vzw organiseert een gratis paaskamp voor kinderen met een vrijetijdspas. Er
wordt tijdens het kamp geëxperimenteerd rond muziek en kunst.
RoeselareRumbeke
€2000
Contact: 0496/38.20.12
info@amategalli.be
5. Alleen wie kansen krijgt, kan kansen grijpen
Vzw Tajo
Vzw Tajo organiseert op zaterdag ervaringsgerichte ateliers om studiemoeheid en
schooluitval bij jongeren van 10 tot 14 jaar tegen te gaan.
Kortrijk
€4000
Contact: 0484/59.91.10
stephanieverhelst@tajo.be

6. Outdoor Classroom met paard als coteacher
Young Horses vzw
In outdoor classrooms krijgen kanszoekende jongeren buiten les. Ze kunnen hierbij
ervaringsgericht werken met behulp van paarden. Zo komen ze tot nieuwe inzichten
over zichzelf.
Beernem
€2500
Contact: 0478/58.40.87
tomvh79@live.be
7. Psychoeducatie voor jongeren met ADHD
vzw Centrum Zit Stil
In een reeks van vier weken worden jongeren begeleid in de aanvaarding van
ADHD. Ook voor de ouders is er een aanbod zodat de druk op de relatie
tussen jongere en ouder vermindert.
KortrijkIeperBrugge
€2500
Contact: 03/830.30.25
info@zitstil.be
8. Creatie van een jongerenlotgenotengroep
IMLandelijk vzw
Organisatie van activiteiten voor een lotgenotengroep van jongeren
tussen de 14 en 18 jaar die in contact kwamen met grensoverschrijdend
seksueel geweld/gedrag.
Zwevegem
€4000
Contact: 0498/85.68.24
imlandelijk@gmail.com
9. Net Niet Kinderen
vzw Dakbroeders
Het creëren van een theaterbelevingsparcours rond faalangst en
prestatiedruk met getuigenissen en intieme installaties door jongeren van 16
tot 19 jaar.
Oostende
€5000
Contact: 0498/54.24.74
kathelijn_v@hotmail.com
10. Therapiefonds Kwetsbare Kinderen
vzw Jongerenzorg ZuidWestVlaanderen
Het organiseren van therapeutische zorgsessies in begeleidingstehuis Ten
Dries voor jongeren met ernstige psychische problemen door traumatische
ervaringen of intrapsychische factoren.
SintDenijsZwevegem
€3000
Contact: 0477/98.41.45
info@jongerenzorg.be

11. Ontmoetingsruimte voor tieners met een beperking
vzw De Stroom
REBEL, de tienerwerking voor kinderen met een verstandelijke beperking van
vzw De Stroom, wil een ontmoetingsruimte inrichten zodat het een
vertrouwde plaats wordt voor en door hen.
Kortrijk
€2000
Contact: 056/35.30.17
info@destroom.be
12. Bewonder hoe bijZOENder je bent
vzw BijZOENderhoeve
Het organiseren van therapeutische sessies met behulp van pony’s voor
kinderen en jongeren met of zonder beperking, ook voor kwetsbare gezinnen
die vaak uit de boot vallen.
Kortrijk
€2500
Contact: 0498/45.94.64
els@bijzoenderhoeve.be
13. Muziekatelier ‘Op Maat’
ASSjeblief vzw
Kansarme jongeren met autisme de kans geven gratis aan te sluiten bij een
muziekatelier om zo op hun maat hun muzikale talenten te ontwikkelen binnen hun
vertrouwde en veilige grenzen.
Brugge SintMichiels
€4000
Contact: 050/80.00.79
assjeblief@depasser.be
14. Ademruimte voor kinderen en jongeren
Cultuurplatform Speling vzw
Het initiatief biedt kwetsbare jongeren en gezinnen kansen om op de
zorgboerderij begeleiding te krijgen. Daarnaast wordt ook extra begeleiding voorzien
voor kleine groepen van kwetsbare kinderen en jongeren.
Brugge
€4000
Contact: 0485/47.89.46
vzwspeling@gmail.com
15. OKIDOO in volle groei
vzw OKIDOO
Uitbreiding van het OKIDOOprogramma in het lager onderwijs dat kinderen
op heel jonge lkeeftijd emotionele en sociale vaardigheden bijbrengt om ze alle
kansen te geven op de arbeidsmarkt en weg te blijven uit armoede.
Oostende
€4000
Contact: 059/26.73.69
info@okidoo.be

16. B(l)oeiend tuinieren
Oudercomité Sprankel
Het oudercomité van basisschool Sprankel en het buurtcomité werken samen
om kinderen in te zetten in de moestuintjes van de buurt. Ze leren er over
duurzame, gezonde en betaalbare voeding.
Roeselare
€2000
Contact: 0474/61.10.97
katrien.gryspeert@roeselare.be
17. Uitleenbank voor educatief speelgoed
Vzw De Lovie
Start van een gratis en duurzame uitleenbank voor educatief en therapeutisch
materiaal voor kinderen met een handicap en hun ouders voor wie de aankoop van
aangepast en leeftijdsadequaat materiaal te duur en te moeilijk is.
ProvenPoperinge
€3500
Contact: 057/33.49.65
info@delovie.be
18. Briek Caravan
Briek vzw
Met de Briek Caravan, een speel, muziek en ontmoetingscaravan wil de vzw op
verschillende pleintjes in Oostende veilige ontmoetingsplekken creëren waar jongeren
met en zonder beperking elkaar op een leuke manier kunnen ontmoeten.
Oostende
€4000
Contact: 0493/40.91.23
briek@duinhelm.be
19. Een tuin voor en door jongeren
Begeleidingscentrum Bethanie
Inrichting van een tuin voor en door jongeren op de vernieuwde site van Centrum
Bethanie.
Kortrijk
€2500
Contact: 056/22.00.90
info@bethaniekortrijk.be
20. OpStap!
de Zuidwester
OpStap! zet in op mobiliteit bij kinderen en jongeren met een beperking: juist de bus
nemen, in en uitchecken, de verkeersregels leren volgen of zich gewoon comfortabel
voelen binnen het verkeer.
Kortrijk
€4000
Contact: 056/24.38.60
Evelyne.schollier@dezuidwester.be

21. Wat me niet werd verteld over ongesteld
Huis van het Kind Izegem
Educatie over menstruatriemateriaal, anticonceptie en de hormonale cyclus en het
voorzien van een basispakket voor iedereen.
Izegem
€4000
Contact: huisvanhetkind@izegem.be
22. Een kansrijke klas voor iedereen
Djapo vzw
Het voorzien van een professionaliseringstraject voor leerkrachten die hen moet
sterken om te gaan met erg diverse thuis en klassituaties van kinderen en jongeren in
kansarmoede.
Verschillende deelnemende scholen in WestVlaanderen
€4000
Contact: 016/29.21.27
info@djapo.be
23. Meisjeswerking Roeselarejeugdhuis Kamelejon
KAJ
Binnen het overwegend mannelijke jeugdhuis Kamelejon in Roeselare wil KAJ een
ruimte creëren waar meisjes zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontplooien en
verbinden met andere peers.
Roeselare
€2500
Contact: 0472/48.67.60
coordinator@kaj.be
24. Een glas water uit de tapkraan, lekker, goedkoop en duurzaam
Athena Campus Drie Hofsteden
Uitbouw van een gezondheidsbeleid op school rond de bereikbaarheid van gratis
drinkwater voor alle leerlingen. Een samenwerking met vzw Krijt in het kader van een
armoedetraject.
Kortrijk
€2500
Contact: 056/22.34.81
info@athenadriehofsteden.be
25. Planting Languages in de Westhoek
vzw Letterhop
Taal als zaad om kansen te oogsten: vroegbegeleiding van meertalige/kansarme
ouders vóór de zwangerschap en tijdens de belangrijkste mijlpalen in de
taalontwikkeling van het kind tot de leeftijd van 2 jaar.
Poperinge
€3750
Contact: 0471/44.04.66
vzwletterhop@delettergreep.be

26. Filmkoorts
Vzw Kuru
Filmkoorts maakt een film met kinderen lager onderwijs uit kansengroepen.
Om die film te kunnen maken, organiseert de Vivesopleiding Media & Entertainment
Business, samen met Kuru vzw een mediakamp waarin die kinderen het voor het
zeggen hebben.
Kortrijk
€2000
Contact: 0496/05.97.38
Sylvie.vanrenterghem@gmail.com
27. I’m not there
vzw De Batterie
‘I’m not there’ is een project voor jongeren in de psychiatrie. De spelers zullen een
verhaal maken over aan en afwezigheid: mensen die gestorven zijn, mensen met
Alzheimer, afwezige ouders… in een voorstelling die een mix is van theater en film.
Brugge
€5000
Contact: katrien@debatterie.be
28. Buddycoaching GO! Athena OV4
Vzw Rebron
Coachingtraject binnen een school die werkt met jongeren met gedrags en
emotionele stoornissen. De ervaringsdeskundige die zelf uit een midden van
drugverslaving komt, gaat aan de slag met enkele kwetsbare jongeren om hen op het
juiste pad te houden.
Kortrijk
€4000
Contact: 0483/10.27.40
vzwrebron@gmail.com
29. Surfen als motor voor mentaal en fysiek welzijn
vzw Monstergolf
Gedurende 1 jaar doorlopen 10 jongeren in kansarmoede (12 tot 15 jaar) uit de brede
kustregio een outdoor traject met een focus op surfen en het vergroten van hun
veerkracht en zelfvertrouwen.
Bredene
€2500
Contact: 0474/86.40.10
monstergolfvzw@gmail.com
30. Poppen met een verhaal
vzw Poppen met een verhaal
De vzw wil aan de slag gaan met lagere schoolkinderen van Bredene Duinen die vaak
niet zo mobiel zijn en in kleine woningen of appartementen zonder tuin wonen
waardoor ze vooral binnen blijven voor hun vrijetijdsbeleving.
Bredene
€1000
Contact: 0472/692.445
rukhsanazubair1@gmail.com

31. De Arktosvan
Vzw Arktos
Met de Arktosvan wil vzw Arktos een mobiel vormingshuis maken, een
vindplaatsgerichte plek op wielen voor jongeren in kwetsbare situaties uit Roeselare.
Roeselare
€2500
Contact: 059/70.10.14
westvlaanderen@arktos.be
32. Mobiele chillspot van Jakedoe
’t Hope vzw
Jakedoe, de jeugdwerking van t’Hope, Vereniging waar armen het woord nemen in
Roeselare, schiet uit de startblokken met een mobiele jeugdwerking voor
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Roeselare
€2500
Contact: 0472/22.47.29
Hanne.thope@gmail.com
33. Sport na school voor leerlingen bij wie dat niet altijd evident is
Onze Jeugdleerlingenraad
De leerlingenraad van Onze Jeugd organiseert een zinvolle naschoolse
vrijetijdsbesteding zodat voor de leerlingen van de school héél wat
drempels wegvallen. Welbevinden, succeservaringen, rust en uitdaging verpakt in een
wekelijkse sportsessie.
Roeselare
€4000
Contact: 051/20.58.86
Diederik.verstraete@sintmichiel.be
34. Skate en Create
Coast Capital vzw
Skate & Create voorziet Skateboard & Skate Art Workshops voor organisaties die
kwetsbare jongeren ondersteunen. De inspiratie en begeleiding van externe partners
biedt de jongeren nieuwe invloeden en andere referentiekaders.
Oostende
€2500
Contact: 0495/70.35.91
Push.skate.academy@gmail.com
35. ConnAction
vzw Karel de Goede
ConnAction is een samenwerking tussen leerlingen van het MIA Brugge, OKAN
leerlingen en Brugse organisaties die samen een projectdag rond vrije tijd uitwerken
en daarnaast een kunstproject op poten zetten waar verbinding centraal staat.
Brugge
€4000
Contact: 050/37.64.57

36. Speak Outdoor!
Uit de Marge vzw
Een kamp voor jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie om groepsgericht
in te zetten op hun talenten en zelfontplooiing.
Ieper
€4000
Contact: 0471/533.226
Loic.gossieaux@uitdemarge.be
37. Muziekatelier LogIn
vzw Onze Kinderen
Het atelier is een ruimte waarin er met muziek kan worden geëxperimenteerd door
middel van gitaren, piano, drum, harp, karaoke, optredens,… Maar het is ook een
plaats waar jongeren met psychische kwetsbaarheden en/of een moeilijke
thuissituatie hun emoties leren verkennen en uitdrukken.
Roeselare
€2000
Contact: 051/22.21.44
info@vzwok.be
38. Cricket Poelkapelle
vzw Open Kijk Vijfwegen
Heel wat kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de regio Poelkapelle zijn
afkomstig uit Afghanistan waar cricket een populaire sport is. De creatie van een eigen
cricketveld en oprichting van een cricketteam stimuleert de verbondenheid tussen
autochtone en allochtone jongeren.
LangemarkPoelkapelle
€5000
Contact: 0494/89.37.93
openkijkvijfwegen@gmail.com
39. Smooth an ’t Sporten
Viro vzw
‘Smooth An ’t Sporten’ biedt kinderen en jongeren een wekelijks omnisportaanbod op
woensdag + sporttrajectbegeleiding op maat die leidt tot duurzame aansluiting bij een
(reguliere) sportclub.
Brugge
€2500
Contact: 050/39.01.24
info@virovzw.be
40. Mobiele buurtwerking Bredene
Uit de Marge vzw
Met een bakfiets bouwt de vzw een mobiele jeugdwerking uit die zich richt op
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren uit Bredene die geen plaats vinden
in het reguliere vrijetijdsaanbod.
Bredene
€4000
Contact: 03/235.18.81
info@uitdemarge.be

41. Bubbels brengen beleving
Vzw Zonnebloem
Zonnebloem vzw blijft inzetten op een sterke belevingsgerichte zorg voor jonge
kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Dankzij een specifieke sensorische
bubbelbuis wil men de ervaringen versterken en het welbevinden vergroten.
Heule Kortrijk
€1065
Contact: 056/35.73.18
Els.vandoolaeghe@zonnebloemvzw.be
42. Een hartverwarmende reis voor ieder kind
De Klisse vzw
De vzw zal 3 hartverwarmende reizen organiseren voor kinderen en jongeren die
daar anders de kans niet toe krijgen, met name kinderen van 6 tot 14 jaar met een
migratieachtergrond of anderen met een afstand tot het reguliere aanbod aan reizen
en kampen.
Oostende
€2500
Contact: 0465/03.98.40
deklisseoostende@gmail.com
43. Scorro
Profo vzw
SCORRO richt zich op jongeren die de schoolbanken reeds verlaten hebben of op korte
termijn dreigen te verlaten zonder kwalificatie en zonder oog op toekomst
tewerkstellingsgerichte visie en/of opportuniteiten. Het wil deze jongeren motiveren
& ondersteunen richting het behalen van een diploma via tweedekansonderwijs,
examencomissie,…
Oostende
€4000
Contact: 0493/18.96.96
info@profo.be
44. Huiswerkbegeleiding Torhout
vzw Huiswerkbegeleiding Torhout
Huiswerkbegeleiding Torhout is een gezamenlijk initiatief van Rebelle Torhout en Hart
Boven Hard Torhout. Na het Zomerlezen wil men nu individuele huiswerkbegeleiding
aan huis organiseren.
Torhout
€2500
Contact: info@huiswerktorhout.be

 

2 reacties

Marleen Dierickx
Geschreven op 2023-05-01 11:07:45
Door deze ondersteuning kunnen wij investeren in 2 watertabs op onze campus en op die manier elke jongere doorheen de lesdag voorzien van fris water, een basisrecht. Hartelijk dank om dit mee waar te maken!
Marleen
Geschreven op 2023-04-28 08:56:08
Vanuit ons hart bedanken we jullie voor jullie steun. Zo kunnen we hen maandelijks en in feite dagelijks ( bij nood) ondersteuning bieden maar vooral lotgenoten ontmoetingen aanreiken, alleen of in groep. We vertrekken straks met een groepje jongeren voor een voor hen gratis verlengd verblijf weekend aan zee. Spannend. Bedankt. Imlandelijk team.

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.