Home > Durabrik schonk cheques aan verschillende West-Vlaamse goede doelen (Kortrijkse, Beernem en Damme)

Durabrik schonk cheques aan verschillende West-Vlaamse goede doelen (Kortrijkse, Beernem en Damme)

Geschreven op 29 juni 2022 om 17:26 door Mario De Wilde

Gisteren overhandigde Durabrik cheques met elk een waarde van 1.000 euro aan zeven West-Vlaamse goede doelen. Deze schenking kadert binnen het ‘Een hart voor mensen’-project waarbij het bouwbedrijf voor elk nieuwbouwproject een bedrag geeft aan een lokaal goed doel. Bioboerderij de Heerlijkheid van Heule (Kortrijk), tienerwerking REBEL (Kortrijk), Cosydogs (Beernem), vzw Kiekafobee, (Lichtervelde), SoNoBeg (Wargem), vzw Oranje (Sijsele) en Toontjeshuis Gedreven (Moerkerke), kunnen deze schenking goed gebruiken.

Bioboerderij de Heerlijkheid van Heule, een open ecologische boerderij voor iedereen, zal deze donatie inzetten om er deels de vrije bijdrage mee te bekostigen. Dit project voorziet in een wagen met onder meer composttoiletten die kan ingezet worden op evenementen om op die manier bij te dragen tot een betere natuur. In Heule, waar Durabrik vorig jaar 67 woningen neerpootte in de Mellestraat, werd gekozen voor de Heerlijkheid van Heule, een open ecologische boerderij waar iedereen, ook wie op zoek is of zorgen heeft, welkom is om de handen uit de mouwen te steken. Gisteren ​ kreeg Stan Van Mierlo, coördinator van de Heerlijkheid van Heule, de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik. De ecologische hoeve zal de donatie gebruiken voor de bouw van‘de vrije bijdrage’, een wagen met onder andere composttoiletten, een composteringsplek voor groenafval en een wasbak die aangeeft hoeveel water verbruikt wordt. “Eens klaar, willen we de wagen inzetten op zowel de hoeve als op evenementen in de buurt. Zo willen we er iedereen de kans geven om een vrije bijdrage te doen voor een betere natuur én hen bewust maken van hun waterverbruik. Nadien wordt het te composteren materiaal op de boerderij verwerkt en er uitgespreid tussen de bomen. We hopen dat andere bedrijven het voorbeeld van Durabrik zullen volgen zodat we ‘de vrije bijdrage’ zo snel mogelijk kunnen realiseren,” zegt Stan Van Mierlo van de Heerlijkheid van Heule.

Foto: Claudia Callens (Durabrik) en Stan Van Mierlo (Hoeve de Heerlijkheid)

Wie de ‘Vrije Bijdrage’ wil steunen, kan nog tot 15 juli een bijdrage doen via: https://www.growfunding.be/en/projects/vrijebijdrage ​

REBEL, de tienerwerking van vzw De Stroom, een vrijetijdsdienst voor mensen met een (vermoeden van) een beperking, kan de donatie goed gebruiken om er de startactiviteit voor haar nieuwe werkjaar mee te bekostigen. ​Inderdaad, voor Wevelgem, waar Durabrik in de Nieuwstraat 12 woningen en 19 appartementen bouwt, werd gekozen voor de Tienerwerking REBEL. Gisteren kregen Leni Bekaert en Renzo Clevers, vrijetijdsmedewerkers bij De Stroom, de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik. De tienerwerking van vzw De Stroom werd in januari vorig jaar opgericht voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Met succes; vandaag telt REBEL al zo’n 25 deelnemers en hun aantal neemt maandelijks toe. “Met onze tienerwerking spelen wij in op het tekort aan vrijetijdsactiviteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking in de Kortrijkse regio. Tijdens de weekends en schoolvakanties organiseren wij tal van leuke activiteiten voor hen, gaande van een diamond painting, tot daguitstap naar de Zoo of zelfs een K3-concert. In september, bij de start van ons nieuwe werkjaar, willen we uitpakken een klepper van een activiteit, en hiervoor kunnen we de schenking van Durabrik goed gebruiken,” zegt Leni Bekaert, vrijetijdsmedewerker bij De Stroom.

 

Op de foto: Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik, Renzo Clevers en Leni Bekaert, vrijetijdsmedewerkers bij De Stroom.

Cosydogs in Beernem

In Beernem, waar Durabrik op Vaart-Noord 12 energiezuinige woningen neerpoot, werd gekozen voor Cosydogs, één van de projecten van vzw Cosynesst die op verschillende manieren eenzaamheid wil doorbreken. Gisteren kreeg Priscilla Sap, de oprichtster van de vzw, de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik. “Het contact met onze honden werkt therapeutisch. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, bijvoorbeeld via een wandeling, een groepssessie, een bezoek op de kamer,… Telkens toveren we een lach op het gezicht, wordt een muur gesloopt en krijgt het humeur een boost. Dankzij de donatie van Durabrik kunnen we 28 bezoekjes realiseren! We hopen dat andere bedrijven het voorbeeld van Durabrik zullen volgen zodat we kunnen blijven inzetten op een gratis dienstverlening. Durabrik schenkt niet alleen gewoon 1.000 euro, maar momentjes van warmte die eenzaamheid kunnen doorbreken,” zegt Priscilla Sap van Cosydogs.

Toontjeshuis Gedreven en vzw Oranje in Damme en Moerkerke

Tenslotte  overhandigde Durabrik cheques ​ van 1.000 euro aan Toontjeshuis Gedreven en vzw Oranje. Deze schenkingen kaderen binnen het ‘Een hart voor mensen’-project waarbij het bouwbedrijf voor elk nieuwbouwproject een bedrag geeft aan een lokaal goed doel. Toontjeshuis Gedreven is de oudergroep achter een kleinschalig woonproject voor mensen met een beperking, dat in september 2025 in Moerkerke opengaat. De groep zal de donatie gebruiken om de gemeenschappelijke ruimte in het Toontjeshuis aan te kleden.

Vzw Oranje, wil iedereen, ook personen met een (vermoeden van een) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, een gelijkwaardige plaats geven in de samenleving. Met de donatie van Durabrik kan de vzw (deels) een serre plaatsen op haar terrein, waar haar cliënten samen met de buurt kunnen moestuinieren én elkaar leren kennen. ​

Voor Moerkerke, waar Durabrik in de Middelburgsesteenweg zeven woningen in een landelijke stijl bouwt,werd gekozen voor de Toontjeshuis Gedreven. Gisteren kregen Leen Snauwaert, Stijn Vergauwe, Elke De Bree, Judith Vanosmael en Rik De Bree, vertegenwoordigers van de oudergroep, de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik.

Toontjeshuis ontstond vanuit een nijpend tekort aan aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking. In het Toontjeshuis in Moerkerke zullen zo’n twaalf mensen kleinschalig kunnen samenwonen. Toontjeshuis Gedreven begeleidt de groep en organiseert de zorg en ondersteuning waar nodig, samen met zorgpartner Oranje.

“Met het Toontjeshuis in Moerkerke willen we een duurzame thuis creëren voor onze kinderen met een beperking. Dit zijn allemaal mensen met een zorgnood die er een eigen studio krijgen, maar ook een grote ruimte waar ze kunnen samenleven. De schenking van Durabrik zullen we gebruiken om deze gemeenschappelijke ruimte in te kleden, zodat de bewoners er echt thuis kunnen komen,” zegt Leen Snauwaert van Toontjeshuis Gedreven.

 

Op de foto: Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik / Laurent Willem van de vzw en cliënt Marc Van Slembrouck.

Verbinding creëren met de buurt

Voor Sijsele, waar Durabrik in zowel Stakendijke als Hoge Akker 30 woningen neerpoot, werd gekozen voor de vzw Oranje. Gisteren kregen Laurent Willem van de vzw samen met cliënt Marc Van Slembrouck, de cheque overhandigd door Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik.

Vzw Oranje bouwt samen aan een open samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Daarbij richt het zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. We gaan in dialoog en werken nauw samen met alle betrokkenen en de samenleving.

“We willen de buurt zoveel mogelijk betrekken bij onze werking en projecten. Zo willen we met onze partners een serre plaatsen op ons terrein, waar zowel onze cliënten als de buurtbewoners samen de handen uit de mouwen kunnen steken om iets te creëren. Het moet een ontmoetingsplaats worden waar ze elkaar kunnen leren kennen tijdens activiteiten. Zo willen we ook het verschil maken voor mensen in de buurt die zich eenzaam voelen,” zegt Laurent Willem, verantwoordelijke dagbesteding in Sijsele van vzw Oranje.

Op de foto: Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik / Laurent Willem van de vzw en cliënt Marc Van Slembrouck.

Warme buurt

“We hechten bij Durabrik veel belang aan maatschappelijk engagement. Jaarlijks worden meerdere goede doelen gesteund en sinds enkele jaren doen we daar met onze ‘Een hart voor mensen’-actie nog een schepje bovenop. Zo willen we in elke gemeente of stad waar we een nieuwbouwproject hebben, een stukje engagement terugschenken en er helpen meebouwen aan een warme buurt. Niet omdat het moet, maar omdat het juist aanvoelt,” zegt Claudia Callens, directeur gronden van Durabrik.

Over Durabrik

Durabrik maakt deel uit van Camino, een groep van 12 bouw- en vastgoedbedrijven die allen streven naar innovatieve woonoplossingen. Durabrik bouwt sleutel op de deur woningen en appartementen. Met meer dan 50 jaar ervaring bouwen ze toekomstgericht, vanuit ieders behoefte aan levenskwaliteit. Het bouwbedrijf telt meer dan 260 medewerkers. Bij Durabrik staat de mens centraal, want bouwen begint bij mensen! Respect en vertrouwen, Ontplooiing en Ontwikkeling, Samenwerken, Innovatief ondernemen en Eigenaarschap (ROSIE) vatten de vijf bedrijfswaarden samen die uitgedragen worden door alle Durabrik medewerkers. Vanuit de positieve kracht van medewerkers streeft het bedrijf naar de hoogst mogelijke klantentevredenheid.

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.