Home > Drugs op school blijven ook in West-Vlaanderen een probleem: Brugge is koploper

Drugs op school blijven ook in West-Vlaanderen een probleem: Brugge is koploper

Geschreven op 16 oktober 2019 om 21:14 door Mario De Wilde

Jongeren blijven experimenteren met drugs, zelfs nadat ze de schoolpoorten binnenstappen. Of ze hebben alleszins verboden middelen op zak. Het aantal drugsfeiten daalde de laatste 3 jaar maar matig, de cijfers lijken wel gestagneerd. Tot die vaststelling komt CD&V-Kamerlid Franky Demon op basis van cijfers die hij opvroeg aan partijgenoot en minister van Binnenlandse Zaken, Pieter De Crem. “Jaarlijks zijn er 58 drugsfeiten op onze West-Vlaamse scholen, en dat aantal lijkt niet meer te dalen. Dat is op zijn minst onrustwekkend te noemen.”, vertelt Demon. “We moeten voldoende aandacht blijven schenken aan deze problematiek. Preventie en begeleiding zijn hier zeer belangrijk, tevens moet er voldoende gecontroleerd blijven worden op het bezit van drugs op school. Als jongeren weten dat de politie ook effectief zal controleren op het bezit van drugs op school, zullen ze minder geneigd zijn om de verboden middelen op zak te hebben. ”, aldus de Bruggeling.

De voorbije drie jaren kent het aantal drugsfeiten in de West-Vlaamse onderwijsinstellingen een stagnering. In 2016 werden er 57 feiten geregistreerd, in 2017 steeg dit lichtjes naar 63 en in 2018 werden 54 feiten geregistreerd. Per politiezone in onze provincie worden jaarlijks gemiddeld 4 feiten inzake drugsbezit in scholen vastgesteld. “Koploper is Brugge. Daar was in 2018 bijna een verdubbeling van het aantal vaststellingen t.o.v. 2017, van 12 feiten naar 21 feiten. In Het Houtsche werden in 2018 geen feiten geregistreerd, van politiezone Damme/Knokke-Heist zijn er geen cijfers beschikbaar. Dat betekent niet persé dat in deze zones geen drugs wordt gebruikt in onderwijsinstellingen, het kan ook dat er in deze zones minder op gecontroleerd wordt, merkt het Brugse parlementslid op. “Het gebruik van drugs op zich is niet verboden. Men kan echter niet gebruiken zonder te bezitten wat wel strafbaar is. Als een gebruiker betrapt wordt, wordt dan ook vaak een proces-verbaal opgemaakt waarin zowel het bezit als het gebruik vermeld worden.”, legt Demon uit. Het is van belang aan te stippen dat de cijfers gebaseerd zijn op het aantal pv’s, en dat men dus geen uitspraken kan doen of de betrokken persoon ook effectief drugs gebruikt. “Terwijl heel wat leerlingen en studenten drugs op zak hebben, worden ze quasi nooit betrapt op het gebruik zelf.”, licht Demon deze nuance toe.

Joints op de middelbare school

Het merendeel van de feiten ( 74% in 2018 en in 2017) speelt zich af op de middelbare school. Op universiteiten en hogescholen worden er minder overtredingen vastgesteld. “Het hoger onderwijs wordt natuurlijk gekenmerkt door een hogere mate van vrijheid en zeer beperkte controle. We moeten er ons van bewust zijn dat ook hier een dark number aanwezig is. De cijfers weerspiegelen maar een fractie van de problematiek”, zegt de CD&V-politicus. Als we tenslotte kijken naar welke drugs vooral populair zijn, dan staat cannabis nog steeds met stip op 1. In 2016 ging het om 52 feiten op 57 (ofwel 91 %), voor 2017 gaat het om 39 feiten op 63 (ofwel 61%). In 2018 stijgt het gebruik van cannabis terug naar 77% (42 feiten op 54). XTC en cocaïne doet het in de statistieken opmerkelijk ‘minder’. In 86% van de gevallen zijn het jongens tussen 15 en 17 jaar die betrapt worden op drugsbezit.
Preventie èn repressie
Het Brugs Kamerlid benadrukt dat er een blijvende aandacht moet zijn voor deze problematiek, zowel preventief, als repressief. “De politie gaat bijvoorbeeld al vaak spreken in scholen over de gevolgen van druggebruik. Dit werkt niet enkel preventief, maar heeft ook een afschrikkingseffect naar de jongeren toe.”, aldus Demon. Volgens Demon moeten drugs op school ook meer aandacht krijgen in de zonale veiligheidsplannen van de politie. Dit blijkt nog te weinig het geval. Het West-Vlaams Kamerlid besluit: “Er moeten voldoende controles blijven uitgevoerd worden. Het gevoel dat je gecontroleerd kan worden moet sterker aanwezig zijn.”

2016                                            2017                                        2018
5444 PZ BRUGGE          2                                                   12                                               21
5447 POLITIEZONE HET HOUTSCHE 2
5448 REGIO TIELT       2                                                   2                                                   1
5449 PZ OOSTENDE    4                                                   8                                                   5
5450 PZ BREDENE/DE HAAN   1
5452 POLITIEZONE KOUTER                                        6                                                   1
5453 POLITIEZONE RIHO   6                                         6                                                   4
5454 MIDOW                           1                                          1
5456 VLAS                              28                                          14                                                11
5457 MIRA 2 1 1
5459 POLITIEZONE SPOORKIN   1                                1
5460 POLDER                       1                                              1                                                    3
5461 WESTKUST                  8                                             1                                                    3
5462 POLITIEZONE ARRO IEPER        3                        9                                                   1

Totaal/Total: 57                                                                     63                                                54

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.