Home > Door uitzonderlijke zomer veel openbaar groen in Kortrijk en dus extra mankracht

Door uitzonderlijke zomer veel openbaar groen in Kortrijk en dus extra mankracht

Geschreven op 1 september 2021 om 09:40 door Mario De Wilde

Dat het een uitzonderlijk natte zomer is geweest, is wellicht niemand ontgaan. De weerkundige zomer (juni – agustus) van 2021 is zelfs de natste sinds het begin van de metingen in Ukkel in 1833. Voor velen was het weer deze zomer dus een opdoffer, maar niet voor de natuur, die floreerde. En dat heeft ook gevolgen voor het groenonderhoud door de stadsdiensten van Kortrijk. De stad zet extra mankracht in om de achterstand weg te werken.

Wie een tuin heeft, kan het beamen: de uitzonderlijk natte zomer heeft gezorgd voor een explosieve groei van gras, planten en onkruid. Dat geldt ook voor het openbaar groen. De groendiensten van de stad hebben meer dan de handen vol. Daarom worden sinds het einde van het verlof twee extra ploegen van de WAAK ingezet om de achterstand weg te werken. Dagelijks zijn nu zo’n 70 medewerkers – van de stad en externe partners – bezig met het groenonderhoud.

“Het is een uitzonderlijke zomer geweest. De combinatie van héél veel regen en zachte temperaturen heeft voor een explosie van het groen gezorgd. Door corona moesten onze groendienst en de ploegen van de WAAK, die mee instaan voor het onderhoud van ons openbaar groen, het ook vaak met minder mensen stellen. Daarom hebben we keuzes moeten maken. Groenonderhoud in functie van de veiligheid kreeg daarbij steeds voorrang. Zo zal je bijvoorbeeld zien dat sommige hagen enkel aan kruispunten geschoren zijn om de zichtbaarheid te garanderen of dat alleen de zijkanten geschoren zijn om het fiets- of voetpad vrij te houden. Het is de eerste keer in 10 jaar dat we deze ‘veiligheidssnoei’ moeten toepassen. Maar zeker met de start van het schooljaar moeten onveilige situaties vermeden worden. Met de extra ploegen zijn we de achterstand nu aan het wegwerken”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van groenonderhoud
Onderhoud zelf trottoir en boomspiegel voor jouw deur
Groen op privaat domein wordt niet onderhouden door de stad. Dat geldt ook voor het trottoir grenzend aan privaat domein. Je bent zelf verantwoordelijk om dat deel van het trottoir voor jouw woning onkruidvrij te houden, net zoals je in de winter verantwoordelijk bent om het ijsvrij te houden of om er het zwerfvuil op te ruimen. Ook een boomspiegel – dit is de onverharde ruimte rond een boomstam waar vaak beplanting in staat – die in het trottoir voor jouw eigendom staat, moet je onderhouden (onkruidvrij houden). Dit onderhoud is niet vrijblijvend maar bepaald bij politieverordening. Bij niet-naleving riskeer je een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Boomspiegels die niet in het trottoir liggen, maar bijvoorbeeld tussen parkeervakken, worden wel door de stadsdiensten onderhouden. Maar wist je dat je die boomspiegels wel kan adopteren? Al 93 Kortrijkzanen deden dat ook effectief. Zij kunnen de boomspiegel naar eigen goesting inrichten en onderhouden en genieten zo van zelfgekweekte kruiden of geurende bloemen. Meer info op www.kortrijk.be/boomspiegeladoptie.

Bye Bye Grass: minder maaien, meer biodiversiteit
Grasperken in de stad, dorpskernen en wijken worden in principe om de 10 dagen gemaaid. Maar op een 50-tal locaties, terug te vinden op de website van de stad, wordt natuurvriendelijker maaibeheer toegepast om de biodiversiteit – meer bloemen en meer insecten – te verhogen. Kortrijk tekende daarvoor twee jaar geleden het ByeByeGrass-charter. Afhankelijk van de locatie wordt maar 1 keer per maand of zelfs maar 2 à 3 keer per jaar gemaaid.

“Hoe langer het ecologisch maaibeheer wordt toegepast, hoe biodiverser de groenzone wordt. We zitten nu volop in een overgangsfase waarbij de eentonige grasrijke bermen zichzelf omvormen tot biodiverse graslanden met verschillende kruiden en bloemen. Bye Bye Grass en ecologisch maaibeheer blijft een succesvolle manier om méér biodiversiteit tot in het centrum van de stad te krijgen maar vraagt wat geduld”, weet Bert Herrewyn, schepen van biodiversiteit en natuur, ons te vertellen.

Niet alleen het onderhoud van het wijkgroen – grasperken, bomen, hagen – maar ook het onderhoud van de bermen en grachten, dat is uitbesteed aan een private aannemer, heeft door de stevig groei van het groen vertraging opgelopen. Bermen worden twee keer per jaar gemaaid: een eerste keer vanaf halverwege juli en een tweede keer vanaf half september. De eerste maaibeurt wordt nu afgerond. De tweede maaibeurt zal starten vanaf 15 oktober. Normaal worden bij de eerste maaibeurt ook de grachten gemaaid, maar dat werd dit jaar voor het eerst overgeslagen. Zo kunnen insecten en amfibieën in de zomer langer genieten van beschutting. Bepaalde bloemen kunnen hierdoor ook een volwaardige cyclus doorlopen van kiemend zaad tot opnieuw uitzaaien. Vanaf oktober worden de grachten wél gemaaid om de waterafvoer tijdens de herfst en de winter te garanderen.

Begraafplaatsen: groene paden en minder maaien

Ook op de begraafplaatsen worden de groendiensten met dezelfde problemen geconfronteerd. Op de begraafplaatsen zijn van maart tot en met december vijf medewerkers in de weer met het groenonderhoud. Ook daar wordt de planning bijgestuurd waar nodig. Daarnaast zijn begraafplaatsen ook groene rustpunten voor mens en dier. Je kan er verschillende bloemen, insecten en grassen aantreffen. Daarom worden ook hier bepaalde graszones minder gemaaid om de natuur meer kansen te geven. Om hierover verwarring te vermijden, investeren we binnenkort in kleine infoborden. Ook het groen tussen de grindpaden is verschillende bezoekers al opgevallen. Ook dat is bewust. Het onkruidvrij maken en houden van de grindpaden op begraafplaatsen is een heel arbeidsintensief werk. Daarom is beslist om deze paden, waar het kan, te laten vergrassen. De planning van het onderhoud van de begraafplaatsen is terug te vinden via de webpagina www.kortrijk.be/begraafplaatsen.

“We willen onze begraafplaatsen omvormen tot begraafparken met meer beleving en waar ook de natuur meer ruimte krijgt. Zo experimenteren we met het vergrassen van de grindpaden en maaien we bepaalde zones minder intensief. Dat is dus een bewuste keuze. Daarbij wordt uiteraard wel bewaakt dat de begraafplaats voor iedereen toegankelijk blijft. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat bezoekers geconfronteerd worden met een verwilderde begraafplaats. De perken zelf worden niet door onze stadsdiensten onderhouden, daar ben je als concessiehouder zelf verantwoordelijk voor. Net zoals voor het onkruid tussen de graven. Samen zorgen we voor een nette, goed onderhouden stad”, besluit Ruth Vandenberghe, burgemeester

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.