Home > Dit zijn de grootste verzuchtingen voor de bewoners van de Karel Deswertlaan in Blankenberge

Dit zijn de grootste verzuchtingen voor de bewoners van de Karel Deswertlaan in Blankenberge

Geschreven op 5 januari 2023 om 11:26 door Mario De Wilde

Het lokaal bestuur Blankenberge maakt werk van veilige school- en woonomgevingen. Eerder dit jaar polste het bestuur bij de Blankenbergse bevolking naar de verkeersveiligheid in de Karel Deswertlaan (tussen de De Smet de Naeyerlaan en Zuidlaan). Een overzicht van de resultaten. Om de verkeersveiligheid in de Karel Deswertlaan te verhogen, werden in het verleden al fietssuggestiestroken aangebracht. De stroken duiden de positie van de fietser aan op de rijbaan. De rijbaan lijkt smaller, waardoor het de bedoeling is dat de chauffeurs er spontaan minder snel gaan rijden. Maar het bestuur wil meer doen. De enquête op het inspraakplatform polste naar de mening van (buurt)bewoners en personen die vaak langs deze drukkere verkeersader rijden. Het bestuur maakte uit de resultaten een onderscheid tussen maatregelen op korte termijn en brengt ook een langetermijnvisie in kaart, met zicht op de aanleg van een fietssnelweg.

Resultaten
-in totaal namen 282 personen deel aan de enquête, waarvan evenveel mannen als vrouwen;
-84% van de respondenten woont in Blankenberge, maar niet in de Karel Deswertlaan;
-10% van de respondenten woont in de Karel Deswertlaan, daarvan is 53% tussen 55 en 74 jaar oud;
als voetganger voelen 54% van de respondenten zich veilig in de straat, 16% geeft aan dat ze zich onveilig voelen;
-ook in de auto voelen de meeste personen zich veilig in de straat (82%).
Waar het schoentje wringt is de fietsveiligheid:
40% van de respondenten meent dat de straat fietsonveilig is (34% neutraal en 26% fietsveilig);
ook de fietsveiligheid voor kinderen werd in vraag gesteld: ook hier zien we in de resultaten dat 38% de fietsonveiligheid van de straat benadrukt. Men voelt zich vooral onveilig als fietser (44%).
De redenen die hiervoor worden naar voren geschoven zijn: de manoeuvres van automobilisten zoals voorbijsteken, oversteken op plaatsen waar geen zebrapad voorzien is en de snelheid van automobilisten.
Onder de deelnemers van de bevraging werd er ook gepolst naar hun suggesties om de verkeersveiligheid te vergroten, de respondenten schuiven volgende maatregelen naar voor:

extra voetgangersoversteken (21%),
wegversmallingen (17%)
markeringen op de rijbaan (14%).
Bijkomende aandachtspunten
Finaal werden er nog een aantal bijkomende opmerkingen geformuleerd. De respondenten stellen dat de problemen zich vooral manifesteren tijdens de piekuren, dus aan het begin en het einde van schooldagen en op momenten dat er sportmomenten zijn door sportverenigingen in de buurt.

Tijdens de daluren klagen inwoners over de snelheid waarmee automobilisten rijden. Voorgestelde oplossingen zijn onder meer de snelheid verlagen naar 30 km per uur, extra oversteekplaats aanleggen. Ouders zouden ook meer aangemoedigd moeten worden om kinderen met de fiets naar school te brengen.

In de toekomst
Het bestuur maakt op korte termijn werk van deze opmerkingen en suggesties. Zo bekijkt het om een zone 30 in te voeren, bijkomende oversteekplaats(en) voor voetgangers te voorzien en ingrepen in de straat te doen om de snelheid van auto’s te verlagen en de verkeersveiligheid voor fietsers te verhogen. Ondertussen werd proactief al een smiley geplaatst waarop automobilisten hun snelheid kunnen aflezen.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.