Home > Dit jaar nog 723 vervallen concessies op Brugse begraafplaatsen

Dit jaar nog 723 vervallen concessies op Brugse begraafplaatsen

Geschreven op 26 oktober 2022 om 15:59 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Brugge werkte een verbeterde werkwijze uit om nabestaanden van overledenen te contacteren wanneer een grafconcessie dreigt te vervallen. Schepen van Burgerzaken Jasper Pillen: “In 2021 slaagden we er in om het aantal concessies waarin we geen contact konden leggen met een nabestaande tot een absoluut minimum te beperken. Voor 2022 blijken nog 723 vervallen grafconcessies niet verlengd te zijn, maar we doen er alles aan om de nabestaanden te bereiken.”

Een graf of een gedenkplaat op een begraafplaats wordt steeds vastgelegd voor een bepaalde duur. Dierbaren die niet wensen dat een graf na het verlopen van de concessie verwijderd wordt, moeten tijdig de concessie verlengen. Indien dat niet gebeurt, wordt het graf uiteindelijk gedolven door een gespecialiseerde firma.

Nabestaanden contacteren

Wettelijk gezien moet een stadsbestuur een aantal zaken doen om nabestaanden te informeren over grafconcessies die aflopen. Stad Brugge gaat sinds 2021 veel verder dan wat wettelijk verplicht is. De dienst Burgerzaken heeft bijkomende stappen genomen om nabestaanden te contacteren.

Tot voor 2021 werden zowel lijsten uitgehangen aan de begraafplaats als bordjes geplaatst aan het graf waarvan een concessie in het komende jaar zal vervallen. Er worden ook nieuwe posters opgemaakt en verdeeld. “Omdat niet elk graf jaarlijks bezocht wordt door nabestaanden en om pijnlijke verrassingen te vermijden, worden burgers ook via de publieke kanalen van de Stad op gerichte momenten daaraan herinnerd. Daarnaast – en dat is vrij uniek in Vlaanderen – contacteren de stadsdiensten ook per brief de geregistreerde nabestaanden”, zegt schepen Jasper Pillen.

Zelf een concessie opvolgen

Wie zelf een of meerdere grafconcessies wil opvolgen, kan daarvoor ook terecht op de website van Stad Brugge: https://www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen. Ook aan de ingang van elk van de Brugse begraafplaatsen vind je een overzicht terug van de grafconcessies die komen te vervallen in het komende jaar.

Nog 723 concessies te verlengen

Schepen Jasper Pillen: “Dit jaar zullen 959 concessies vervallen, bijna dubbel zoveel als in 2021. Een deel daarvan (236 concessies) kreeg al opvolging van nabestaanden. De resterende 723 concessies krijgen opvolging in de komende weken. Onze stadsdiensten proberen de nabestaanden de komende weken in de mate van het mogelijke op de hoogte te brengen en hen zo uit te nodigen een beslissing te nemen.”

Traditioneel nemen in de periode rond Allerheiligen heel wat nabestaanden contact op met de dienst Overlijden met betrekking tot een verlopen concessie. “Met andere woorden, dat cijfer (723 nog niet-verlengde concessies) zal binnenkort drastisch lager liggen. Concessies kunnen verlengd worden voor 15, 25 of 50 jaar”, aldus schepen Jasper Pillen.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie of voor het verlengen van een grafconcessie kan men contact opnemen met het Huis van de Bruggeling (balie overlijdens) via overlijden@brugge.be of op het nummer 050 47 53 40. Website: https://www.brugge.be/grafvergunning-aanvraag-verlenging-grafconcessie

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.