Home > Diksmuide zoekt met ‘DOEN’ ondernemers om leegstand tegen te gaan

Diksmuide zoekt met ‘DOEN’ ondernemers om leegstand tegen te gaan

Geschreven op 18 maart 2021 om 12:34 door Mario De Wilde

Het stadsbestuur van Diksmuide wil haar lokale economie versterken. Ze stelde studiebureau ABM aan om de leegstand aan te pakken. Het aanpakken van de leegstand is een onderdeel van het strategisch commercieel plan waaraan de stad in samenwerking met POM West-Vlaanderen werkt. Het aanpakken en stimuleren van onze lokale economie staat met stip als eerste punt in het beleidsplan 86 acties voor 8600. Voor de opmaak van een strategisch commercieel plan tekende de stad in augustus vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst met POM West-Vlaanderen. Samen met een detailhandelscoach van POM West-Vlaanderen bekijken we hoe we onze lokale economie nog meer kunnen stimuleren en versterken. Een aantal thema’s werden naar voren geschoven. Een van die thema’s is de aanpak van de leegstand. Hiervoor schakelden we studiebureau ABM als externe dienstverlener in. We willen hier op korte termijn al acties in maken. De duur van de opdracht is maximaal 5 maanden.

Op zoek naar ondernemers om panden te betrekken

We lanceren het project DOEN in Diksmuide, waarbij we mikken op de uitwerking van een aantal acties om de winkelleegstand in de handelskern (Diksmuide-centrum) de komende maanden pro-actief aan te pakken. DOEN staat voor Dynamisch Ondernemend en Economisch Netwerk in Diksmuide en richt zich in de eerste plaats op mensen die graag hun ondernemersidee aan de werkelijkheid willen toetsen. De stad streeft ernaar om een groot deel van deze starters ook te laten doorstromen naar een vaste waarde in het hart van de stad. Dat hoeven niet per sé enkel handelaars te zijn. Dat kunnen ook dienstverleners (bv. webdesigners, marketeers, grafici, makers,…), vrije beroepers of horeca-ondernemers zijn, of zelfs combinaties van deze activiteiten.

Langetermijnacties

Om Diksmuide op langere termijn te versterken voor de toekomst worden een aantal concrete acties op poten gezet om de heropbloei van de handelskern te realiseren. Momenteel wordt de huidige situatie rond leegstand in kaart gebracht. De komende maanden gaan we ook in dialoog met alle pandeigenaren. We werken een pakket uit met stimulerende maatregelen en we bekijken de verschillende mogelijkheden tot het (tijdelijk) invullen van leegstaande handelspanden en/of etalages worden samen met de pandeigenaren bekeken.

Kleine stijging in het leegstandscijfer tijdens het coronajaar

In 2020 bedroeg het leegstandscijfer in onze stad 8,9%. Daarmee is Diksmuide zeker niet de slechtste leerling van de klas, maar we zien wel een stijging van 1,3% ten opzichte van het jaar voordien. Het grootste deel van de winkelleegstand situeert zich ook in ons stadscentrum. Dat is problematisch voor de aantrekkelijkheid van onze handelskern. De onzekerheid rond corona en de impact daarvan op onze handelaars valt moeilijk in te schatten. Daarom gaan we nu al aan de slag om een aantal van die leegstaande panden in ons centrum in te vullen.

Ook jonge ondernemers welkom

Met een aantal drempelverlagende initiatieven wil Diksmuide (jonge) ondernemers de kans bieden om hun idee of concept aan de werkelijkheid af te toetsen, in het hart van de binnenstad. Daarrond organiseren we weldra een infosessie. Diksmuide is zeer centraal gelegen in de Westhoek, we geloven zeer sterk in onze rol als inkoopstad, maar ook als stad waar ondernemers elkaar versterken, inspireren en motiveren om een bloeiende activiteit uit te rollen…

Heb je zelf een ondernemersidee en wil je op een toegankelijk manier je concept uittesten? Neem dan contact op met lokale.economie@diksmuide.be

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.