Home > De Zwinstreek in Knokke-Heist is officieel erkend als Landschapspark

De Zwinstreek in Knokke-Heist is officieel erkend als Landschapspark

Geschreven op 14 oktober 2023 om 07:29 door Mario De Wilde

Gisteren erkende de Vlaamse regering de Zwinstreek in Knokke-Heist als Landschapspark. Met de titel staat de Zwinstreek in het rijtje van de eerste 4 Nationale Parken en 5 Landschapsparken in Vlaanderen. De Zwinstreek-partners met o.a. Knokke-Heist, die in mei als basis voor deze erkenning hun toekomstplannen indienden, zijn erg verheugd. De Zwinstreek is van nature een erg dynamisch gebied en het enige kust- en poldergebied. De financiële steun die volgt, is een welgekomen impuls voor een gebied met unieke troeven en een rijk traditie van grensoverschrijdende samenwerking.

De Provincie West-Vlaanderen, de steden en gemeenten Brugge, Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins, Sluis en de Provincies Oost-Vlaanderen en Zeeland dienden op woensdag 31 mei 2023 de kandidatuur voor de Zwinstreek in voor een erkenning door de Vlaamse overheid als Landschapspark. Daarvoor is een landschapsbiografie van de Zwinstreek opgemaakt, het masterplan Landschapspark Zwinstreek (2024 – 2047) en het Operationeel Plan 2024-2029.

Erkenning voor kwaliteiten
De titel is een erkenning van de unieke kwaliteiten van het gebied. De Zwinstreek onderscheidt zich van de andere parken door haar ligging aan de kust en grensoverschrijdend gebied. Heel veel landschappelijke structuren verwijzen naar een rijke geschiedenis in relatie tot de zee. De historische Zwinbedding bood in de late middeleeuwen niet alleen een toegang tot de zee en tot handelsrelaties in heel Europa. De Zwingeulen structureren het landschap dat door inpoldering gewonnen werd op zee. In tijden van klimaatverandering denken we dat een dergelijk landschap met een uiterst maakbaar watersysteem ook een troef is voor de toekomst.

“De erkenning van de Zwinstreek als grensoverschrijdend landschapspark is erg belangrijk voor Knokke-Heist. Onze medewerkers, de provincies West- en Oost-Vlaanderen, Zeeland, de steden Brugge en Damme en de gemeenten Maldegem, Sint-Laureins en Sluis hebben hier hard aan gewerkt. We zijn dan ook erg tevreden met de erkenning. De Zwinstreek is een unieke regio aan zee waar strand en polders elkaar ontmoeten. Samen kunnen we nu de Zwinstreek nóg beter op de kaart te zetten als een samenhangend landschappelijk geheel waar landbouw, economische ontwikkeling, natuurbeheer en toerisme in samenspel alle kansen krijgen”, benadrukt het gemeentebestuur van Knokke-Heist.

De erkenning brengt ook een structurele financiële stroom naar de streek, om verschillende projecten en initiateven vorm te geven, in uitvoering van het masterplan. Het gaat hierbij om projecten die de zoetwaterbevoorrading voor mens, landbouw en natuur verzekeren, het mee zichtbaar maken van de erfgoedsites zoals de Staats-Spaanse linies, het ondersteunen van innovatieve en streekeigen landbouw en de ontwikkeling van een netwerk van 4 grote onthaalpoorten voor het landschapspark.

Het parkbureau
Naast de concretisering van een eerste pakket van projecten en het bijeen brengen van financiering, zal ook werk gemaakt worden van een samenwerkingsverband: het zogenaamde parkbureau. In het geval van de Zwinstreek wordt dat een grensoverschrijdende samenwerkingsstructuur, met een algemene vergadering en een bestuursorgaan. Naast de gemeenten en de provincies, de huidige gebiedscoalities en de initiatiefnemers, zullen ook andere overheden en streekorganisaties actief in landbouw, natuur, waterbeheer, recreatie en erfgoed met een vertegenwoordiging kunnen participeren.

De partners willen zo de jarenlange traditie van (projectmatig) samenwerken in de streek, structureel verankeren voor de toekomst. Aan de erkenning als landschapspark is een jaarlijkse financiering van € 611 250 gekoppeld, waarvan € 489 000 (80%) voorzien wordt door de Vlaamse overheid. De rest van € 122 250 komt van de partners (10% van de provincies en 10% van de gemeenten). Van het totaalbedrag is € 411 000 bedoeld voor personeel, € 200 000 kan ingezet worden voor projecten.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.