Home > De toekomst van Beernem gisteren officieel aan groot publiek voorgesteld

De toekomst van Beernem gisteren officieel aan groot publiek voorgesteld

Geschreven op 22 december 2022 om 07:57 door Mario De Wilde

DNA van het Dorp geeft voeding aan de toekomst van Beernem
Het masterplan voor Beernem is onder de vleugels van het Gentse bureau
Maat-Ontwerpers en met steun van de provincie West-Vlaanderen opgemaakt, vanuit een zeer grote betrokkenheid van jong en oud én gemeentelijke diensten en adviesraden. Volgens burgemeester Jos Sypré was het participatieproces een groot succes. “Het was belangrijk om jong en oud te betrekken in het dossier om zo tot een gedragen toekomstplan voor Beernem te komen. Met het eindrapport gaan we onmiddellijk van start en koppelen we concrete actiepunten aan de drie werkterreinen die onderzocht zijn.”
DIVERSE WIJKEN
Hoe wonen de inwoners vandaag in Beernem? Wat bepaalt de identiteit van de wijken en hoe kunnen we deze versterken?
1. Inzetten op een proactief woonbeleid door een duidelijk beeld te krijgen over de woonbehoefte in Beernem. We gaan hiervoor in overleg met de provincie West-Vlaanderen en de Regionale Woningmarkt Brugge om zo een duidelijk kader rond de woonprognose te krijgen.
2. Samen met de Woonwinkel onderzoeken op welke manier senioren die vandaag in gezinswoningen wonen, een volwaardig alternatief binnen het dorp kunnen vinden. Op die manier kunnen de vrijgekomen woningen opnieuw ingezet worden voor gezinnen. Het Eindrapport toekomst kerk Oostveld geeft aan dat er een draagvlak is voor woningen voor ouderen, uitgebouwd in de zijbeuken van de kerk
3. In overleg met de GECORO en andere betrokken partners zoals de provincie en de WVI wordt de visie over de inplanting en afbakening van meergezinswoningen vervat in de lopende opmaak van de woontypologie. De visie wordt opgemaakt van de stationsomgeving en van alle kernen van Beernem, Oedelem en Sint-Joris. Die oefening is momenteel lopende, er worden nog specifieke workshops georganiseerd. De input vanuit het masterplan DNA van het Dorp voedt  de studie van de woontypologie.
VERBONDEN WIJKEN
Hoe zich duurzaam verplaatsen in Beernem?
1. Werk maken van een zichtbare, leesbare dorpsas vanaf het Aanwijs, langs het station, richting Beernem dorp waar de fiets een veilige plaats krijgt in het verkeer. Overlegmomenten hiervoor zijn er met de provincie, het Agentschap Wegen en Verkeer en andere partners.
2. De nodige voorbereiding wordt getroffen om een aantal straten als fietsstraat in te richten.
WIJKEN OM TE ONTMOETEN
Hoe aangenaam ontmoeten in Beernem?
1. Herinrichting van het gemeenteplein als eerste stap in de opwaardering van de Bloemendalestraat, het verder verfijnen van de visie op de omgeving ontmoetingscentrum De Kleine Beer, bibliotheek, oud zwembad, herinrichting van de Marichalstraat en de bouw van een
nieuw jeugdhuis. Voor dat alles gaan we verder in overleg met inwoners, ondernemers en betrokken partners zoals het jeugdhuis en de jeugdraad.
2. We willen plaats maken voor ambulante handel op strategische plekken en zijn hiervoor samen met de POM West-Vlaanderen een ‘proeftuin detailhandel’ opgestart, waarbij we ook organisatie van de wekelijkse markt verder onderzoeken.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.