Home > De Panne wil duivenpopulatie inperken met een drastische geboortebeperking en voederverbod

De Panne wil duivenpopulatie inperken met een drastische geboortebeperking en voederverbod

Geschreven op 27 april 2022 om 08:37 door Mario De Wilde

Een te grote duivenpopulatie kan plaatselijk voor overlast zorgen. Zo ook in De Panne. Na het afwegen van een aantal alternatieven, kiest het lokaal bestuur bewust voor een duurzame en diervriendelijke oplossing om het probleem te beperken.
Het lokaal bestuur krijgt regelmatig klachten over duiven: bv. rust- en nestlocaties waar duivenpoep zich opstapelt met geurhinder en schade tot gevolg. Een aantal plaatsen werd ondertussen, voor wat betreft de broedgelegenheid, aangepakt, maar de toename van de duivenpopulatie en bijhorende overlast blijft een feit.
Geboortebeperking
Om de overlast van duiven een halt toe te roepen, laat het lokaal bestuur zich professioneel begeleiden door de firma Vets For City Pigeons, die een diervriendelijke, duurzame totaaloplossing aanbiedt.
De aanpak is uniek en opgebouwd rond geboortebeperking met R-12, een geneesmiddel met contraceptieve werking dat vermengd zit tussen de voeding. Het project staat volledig onder begeleiding van ervaren dierenartsen die het project opstarten, opvolgen en evalueren. Dankzij een doeltreffende aanpak en een constante monitoring garanderen zij meetbare, zichtbare en snelle resultaten.
Vorig jaar en een tweetal maanden geleden heeft de firma een monitoring uitgevoerd om te bepalen hoe groot de duivenpopulatie is en in kaart te brengen waar de duivenkolonies zich bevinden. Op basis daarvan kon de gepaste strategie uitgerold worden, en zal binnenkort op het Koning Albertplein een voedseldispenser geplaatst worden die 1 à 2 keer per dag maiskorrels rondstrooid.
Een unieke aanpak
Terwijl andere afweermethodes slechts tijdelijk of lokaal werken, lost Vets For City Pigeons het probleem permanent op.
Duiven zijn groepsdieren en binnen een kolonie heerst een duidelijke rangorde, vooral tijdens het eten. De dominante dieren beslaan 15 % van de groep, krijgen het meeste voedsel en planten zich snel voort. Dit is de groep waar Vets For City Pigeons op mikt. Het probleem wordt aangepakt in de kern, door gedurende meerdere maanden R-12 in het voortplantingsseizoen te voeren. Zo krijgt de dominante groep automatisch de juiste portie van het werkzame product binnen, met minder jongen als gevolg.
Snel resultaat
Deze methode garandeert snelle resultaten, een zichtbaar succes en een effect op lange termijn. Binnen het eerste jaar daalt de populatie met 20-30 %, op 4-5 jaar tijd kan dat zelfs 80 % worden. Tegelijk dunt de populatie op een organische manier uit door natuurlijke sterfte.
Niet voederen
De stadsduif leeft voornamelijk binnen de bebouwde kom. Haar leefgebied kan zich uitstrekken tot 10 km in de omtrek van het nest. Daarbinnen verplaatst ze zich tussen haar nest, vaste rustplaatsen en voedselbronnen. Een stadsduif is van nature gemakzuchtig en zal graag eten op plekken waar voedsel haar gemakkelijk en veilig aangeboden wordt. Door het voedselaanbod en het ontbreken van natuurlijke vijanden zoals katten, vossen en roofvogels ontstaan grote duivenpopulaties op daken. Het lokaal bestuur vraagt daarom met aandrang om zelf geen wilde duiven te voederen. Wim Janssens, schepen van Dierenwelzijn, Natuur & Duurzaamheid: “De duiven zelf doen niet veel kwaad, maar hun uitwerpselen zorgen wel voor ongezonde en vuile omstandigheden. Wist je dat één duif per jaar tot 14 kg uitwerpselen produceert? Daarom dringt een diervriendelijke aanpak zich op, en die is er nu. Deze methode werd reeds in verschillende steden en gemeenten toegepast, en met succes!”

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.