Home > De Kade plaatst groot aantal zonnepanelen op gebouwencomplex in Brugse binnenstad

De Kade plaatst groot aantal zonnepanelen op gebouwencomplex in Brugse binnenstad

Geschreven op 12 mei 2023 om 06:48 door Mario De Wilde

Op 24 april gaf het college van burgemeester en schepenen goedkeuring voor het plaatsen van zonnepanelen bij De Kade. Er worden zonnepanelen geplaatst op zes verschillende dakvlakken van het gebouwencomplex in de Potterierei. “Dat een aantal panelen van die omvang op één gebouwencomplex wordt voorzien is op heden uitzonderlijk”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon. Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken uit onze omgeving. Ze zorgen voor meer hernieuwbare energie en helpen ons om de CO2-uitstoot te reduceren. Ze geven de mogelijkheid om zelf energie op te wekken en de energiefactuur te drukken.

Schepen Franky Demon: “De Stad deed recent al inspanningen om de plaatsing van zonnepanelen zo maximaal mogelijk te maken. Zo zijn er al meer mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen in de binnenstad op de achterste dakvlakken, bijgebouwen en zijdakvlakken dan vroeger het geval was. Daarnaast maakte de stad ook een uniforme beleidsvisie voor de plaatsing van panelen op inventarispanden. Zo willen we zoveel mogelijk hernieuwbare energie stimuleren.”

Campus Spermalie (begeleidingscentrum en scholen voor buitengewoon onderwijs) is gelegen in de kernzone van de als werelderfgoed erkende binnenstad van Brugge. Het gebouwencomplex bevindt zich tussen de Potterierei, de Snaggaardstraat en de Oliebaan. Het kloostergebouw van de Zusters van de Kindsheid van Maria ter Spermalie op de site is opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed. De kapel van het Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie is beschermd als monument. Deze kapel waarvan de bouw werd aangevat in 1620, werd in na-gotische stijl gebouwd wat in de 17de eeuw vrij zeldzaam was. De Cisterciënzerinnen, voorheen onder meer gevestigd in Sijsele op het domein ‘Spermalie’ vluchtten na plundering van het klooster door de geuzen in 1576 naar Brugge waar ze in 1600 een nieuw klooster stichtten, in de Snaggaardstraat. In 1796 werd het klooster opgeheven en tot staatseigendom verklaard. In 1840 vestigt er zich een nieuwe kloostergemeenschap ‘Zusters van de Kindsheid van Maria’ welke zich toewijdde aan onderwijs en opvoeding van dove en blinde kinderen, en die de naam ‘Spermalie’ voor congregatie en school overnamen. Ook heden nog fungeren de gebouwen als school voor doven en blinden, tevens is er de hotelschool gevestigd.

Het beleidsplan van de Kade zet in op duurzaamheid.  De Kade zal in totaal 385 zonnepanelen plaatsen op de campus Spermalie. De capaciteit van de installatie bedraagt 220kWp. Ook op andere vestigingsplaatsen wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Op alle sites samen levert dat een capaciteit op van 386 kWp.
De Kade: “We geven met deze investering een duurzaam antwoord op de hoge energieprijzen. Zon of regen, we laten daken renderen.”

De zonnepanelen op de zes verschillende dakvlakken zullen niet zichtbaar zijn vanaf het openbaar domein. “De belevingswaarde van het straatbeeld blijft dus ongewijzigd. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de plaatsing van panelen in de binnenstad. Doordat de installatie de Uitzonderlijke Universele Waarden van het werelderfgoed niet schaadt konden we dit project vergunnen. Dit project kan een voorbeeld en stimulans zijn voor andere verenigingen of bedrijven om te investeren in hernieuwbare energie”, aldus schepen Franky Demon.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.