Home > De eerste steen voor de nieuwe vleugel van VBS Houthulst is gelegd

De eerste steen voor de nieuwe vleugel van VBS Houthulst is gelegd

Geschreven op 6 juni 2023 om 08:31 door Mario De Wilde

Afgelopen vrijdag werd de eerste steen gelegd voor de nieuwbouwvleugel en renovatie van VBS Houthulst.
Jeroen Desender, directeur VBS Houthulst: “We hadden graag een gebouw waar we als school optimaal kunnen functioneren. Toen ik even nadacht kom ik eigenlijk bij heel veel verschillende momenten aan.
Het begint in Klerken in de jaren ‘90 heeft het autonoom schoolbestuur van Klerken een dossier ingediend bij AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, voor een enorm groot bedrag voor een enorm groot plan. Dan is het heel lang stil en intussen was het schoolbestuur van Klerken gefusioneerd met andere schoolbesturen van Groot-Houthulst en Groot Lo-Reninge, scholengroep De Zaaier, en op 3 maart 2022 werd dat dossier goedgekeurd bij AGION voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. Het katholiek schoolcomité van Houthulst (autonoom schoolbestuur) besliste in 2013 om de turnzaal en het kleutergebouw in de Terreststraat Houthulst af te breken en een nieuwbouw te plaatsen. Er wordt dan ‘een lege doos’ ingediend, dat betekent subsidies voor een x- aantal jaar. Op dat moment is de beslissing genomen voor een nieuwbouw.

Het moment dat de jongensschool op de Markt in Houthulst is opgehouden te bestaan (1998) en verhuisd naar de gemengde school in de Terreststraat, was door een potje geld en de vzw vriendenkring jongensschool beheerde dat geld. In die tijd kreeg je daar veel intrest voor, en jaarlijks kon de school iets aankopen met de intrest. In 2017 was er dan een opportuniteit en kwam het stuk bouwgrond, waar men nu de nieuwe school aan het bouwen is, te koop. Als school was dat heel moeilijk aan te komen omdat men daar geen subsidies voor krijgt. Gelukkig kwam daar de vzw vriendenkring jongensschool die, het potje geld die zij hadden, gebruikten om die bouwgrond aan te kopen.
In 2020 hoorden we gesprekken in de gemeente Houthulst over de buitenschoolse kinderopvang (BKO) van St.-Kristoffel en Houthulst in de vrijetijdscampus die te klein wordt, en dat de gemeente aan het nadenken was over een oplossing hiervoor. Dan zijn wij als schoolbestuur naar de gemeente gestapt, je moet weten dat de BKO vroeger in de school, dan moest het buiten de school en moest er ook een afzonderlijke ingang zijn, enkele jaren later mocht het dan weer in de school, dus was dat voor veel gemeenten niet zo makkelijk. In 2020 werd dan een overeenkomst gesloten met de gemeente om de BKO te laten doorgaan in zowel de school van St.-Kristoffel als de school van Houthulst te laten doorgaan.

En die verschillende puzzelstukjes leidden ertoe dat het schoolbestuur kon beginnen plannen. Architectenbureau Peter Seys uit Diksmuide werd aangesteld en kon de aanbesteding starten. Het was aannemer Six die de opdracht toegekend kreeg. Naast de nieuwbouw wordt ook de turnzaal afgebroken en opnieuw gebouwd. Speciaal is dat de turnzaal hoger is dan een gewoon lokaal en als de volledige bovenverdieping, die van het uiterste punt tot de Terreststraat één verdiep wordt, dit te hoog zou zijn. De oplossing hiervoor was de turnzaal een 70 tot 80-tal cm onder het maaiveld te bouwen waardoor de bovenverdieping gelijk blijft met de nieuwbouw.
Hoe zijn ze tot die plannen gekomen
Vertrekt van een slogan ‘samen leven, samen leren’ is niet zomaar een slogan. Bij ons op school, dit heeft ook te voor een stukje te maken met de bouwpolitiek van de gemeente Houthulst, waarbij wij een school zijn die er voortdurend in slaagt om heel veel leerlingen aan te trekken hebben wij op school grote groepen, en die grote groepen vragen grote lokalen. Maar het is niet de bedoeling om die leerlingen voortdurend in grote groepen te laten zitten. Probleem is dat we nu de lokalen niet hebben om verder te gaan afbakenen. We waren bang in deze turbulente tijden om de enveloppe open te doen en te zien of het project wel betaalbaar zou zijn.
Verloop werken
Eind 2023 zou de nieuwbouwvleugel klaar moeten zijn en in gebruik kan worden genomen. Als de nieuwbouwvleugel in gebruik is kan begonnen worden met de afbraak van de turnzaal en kleutergebouw af te breken. In 2024 zou de ruwbouw hiervan moeten klaar zijn en de nieuwe turnzaal zou dan gebruiksklaar tegen de Meifoor van 2025.
Financiering
Naast de subsidie van AGION is er nog een 30% aan kosten die moeten gefinancierd worden. Dankzij de ouderraad, die tal van activiteiten organiseert waarbij de financiële inkomsten ten goede komen aan de school, zoals Sint-Maarten, zeeklassen, gratis fruit op school op vrijdag, spelmateriaal op de speelplaats, … Daarnaast heeft de ouderraad met medewerking van het schoolteam, waar ze bij activiteiten steeds beroep op kunnen doen, ook een deel kunnen sparen en kan hierbij een cheque van 50.000 euro overhandigen om een deel van de overige 30% kosten voor de bouwwerken te bekostigen.
Gemeente Houthulst
Burgemeester Joris Hindryckx: “We zijn eigenlijk twee publieke overheden die hier samenwerken en dat is speciaal. Eind de jaren ’90 heeft de gemeente, als één van de eersten in West-Vlaanderen een voor- en naschoolse, buitenschoolse kinderopvang opgericht. Volgens de wetgevingen van de Vlaamse overheid moest het een gebouw van de school zijn maar het moest een afzonderlijke ingang zijn, alhoewel het meestal dezelfde kinderen waren die naar de buitenschoolse opvang kwamen. Het was een hele opgave om dit mogelijk te maken maar we hebben toen heel goed samengewerkt met de scholen en dat lukte. Op een bepaald moment mocht van de Vlaamse Overheid de BKO niet meer palen aan de scholen, het moest een aparte identiteit worden en was de gemeente Houthulst verplicht om de BKO te gaan centraliseren op de vrijetijdscampus. Dat was een beetje tegen onze goesting, niemand had er voordeel mee, maar we moesten de regels van hogerhand volgen. Intussen is de regelgeving opnieuw gewijzigd en mag de BKO opnieuw samenwerken met de scholen en kan de BKO opnieuw in de schoolgebouwen doorgaan, en beter nog, het mag via dezelfde voordeur zijn. Vandaar dat het nu het moment was om bij de bouwplannen hiermee rekening te houden zodat de gemeente ook kan mee oogsten en kan de gemeente haar steentje bijdragen in dezelfde gebouwen. De school wordt dan na langere tijd wel eigenaar van de kinderopvang, maar ook de school is een publieke overheid en uiteindelijk hebben beiden hetzelfde doel.”
Eens we zover zijn moet het nog veel meer een verhaal van gebouwen zijn. Heel belangrijk is dat die opvang en de school één eenheid wordt, waarbij de kinderen die naar school komen het gevoel moeten hebben dat zowel de mensen van de BKO als de juf of meester allemaal hetzelfde zijn en dat dit de mensen zijn die voor hen zorgen. We mogen ook heel dankbaar zijn voor de kwalitatieve BKO die we hier in Houthulst hebben, alsook voor de lange openingstijden (van 06.30 – 19.00u).
Nog dromen
Na de realisatie droomt directeur Desender ervan om een fiets- en wandelpad te realiseren en de school te ontsluiten van het verkeer. Daarnaast hoopt hij met een eventueel nieuw woonzorgcentrum om op termijn elkaar te vinden en een ruimte te creëren waar jong en oud kunnen samenbrengen waarbij we ook die kloof kunnen slaan en ervoor te zorgen dat beide generaties één geheel en één gemeenschap vormen in Houthulst.

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.