Home > Davidsfonds Beernem/Sint-Joris neemt afscheid van Hanna en Anna, Jan en José

Davidsfonds Beernem/Sint-Joris neemt afscheid van Hanna en Anna, Jan en José

Geschreven op 11 augustus 2021 om 10:51 door Mario De Wilde

Bij de start van het nieuwe DF-werkjaar 2021 – 2022 zijn er grote wijzigingen binnen het Davidsfonds-bestuur van Beernem/Sint-Joris. Omwille van diverse redenen (leeftijd, verhuis, medische reden) neemt het bestuur straks afscheid van vier trouwe bestuursleden. Bij zo’n afscheid borrelen als vanzelfsprekend tegenstrijdige gevoelens op: gemis en wat verdriet … enerzijds, maar ook intense dankbaarheid voor de zovele jaren van nauwe samenwerking en in het bijzonder van hartelijke vriendschap…
Daarom verdienen deze vier bestuursleden op zijn minst een passend woordje van dank.

In volgorde van anciënniteit…
Hanna Wiesner

Hanna kwam in het bestuur in het jaar 1984. Zij was dus ruim  37 jaar bestuurslid waarvan 10 jaar penningmeester. De vergaderingen woonde zij stipt bij. Door haar grote interesse in cultuur en kunst in het algemeen en literatuur in het bijzonder was haar bijdrage aan de inhoudelijke invulling van het jaarprogramma ook heel groot.
Hoewel van oorsprong Duitstalig, sprak zij nagenoeg perfect Nederlands, wat op het eerste gezicht uiteraard niet zo evident is. Daarnaast dacht zij verder heel praktisch. Dat kwam vooral tot uiting op de dag van de DF-activiteiten zelf. Samen met Anna had zij oog voor het vaak ongeziene werk zoals bv. de zorg voor de aanschaf van noodzakelijke materialen bij de organisatie van de bar, Ook haar man, Ignaas Lepee, verdient hierbij een grote pluim: hij heeft tijdens die vele jaren het DF-bestuur heel geregeld geholpen bij de praktische organisatie (stoelen zetten, bediening bar, zaal opruimen…). Een oprecht woordje van dank voor Ignaas is hier dus ook meer dan passend!!!
Ten slotte zorgde Hanna ook bijna maandelijks voor de verdeling van de affiches onder de bestuursleden n.a.v. grote DF-activiteiten.

José Depypere

José was een heel enthousiast bestuurslid.  Al van 1985 sloot hij zich aan bij het DF-bestuur. José was wellicht de sportiefste van het gezelschap. Als amateur wielrenner in zijn jongere jaren, had hij bij de samenstelling van het jaarprogramma ook zijn specifieke sportieve inbreng. Maar hij was eveneens een cultuurmens. Musea en kunst lieten hem allerminst onberoerd. Vanuit die hoek kwamen er de voorbije jaren eveneens heel wat suggesties en was zijn bijdrage bijgevolg heel belangrijk. Zijn grote bekommernis was hoe wij het ledenaantal konden vergroten. Heel graag was José bij het bestuur gebleven, maar wegens gezondheidsproblemen was/is het voor hem niet evident om vooral avondvergaderingen of -activiteiten zorgeloos bij te wonen. Vandaar dat hij de laatste jaren dan ook noodgedwongen af en toe verstek moest geven voor DF-vergaderingen en activiteiten. Een volledig afscheid wordt het echter niet. Hij wil zich voor het Davidsfonds blijven inzetten als wijkmeester.  Hij zorgt dus nog voor de affiches en andere info naar de DF-leden van zijn wijk.

Jan Schmidt

Jan kwam in 1988 als nieuw bestuurslid onze rangen versterken. Ondanks zijn toen heel intens en veeleisend  beroep in een kaderfunctie, probeerde hij zo veel mogelijk  de vergaderingen bij te wonen. Door onverwachte omstandigheden kon hij echter een aantal jaren noch zijn beroep, noch zijn opdracht als bestuurslid voldoende uitoefenen. Maar na een aantal jaren kon hij gelukkig de draad opnieuw opnemen en zo is hij toch een 25-tal jaar bestuurslid geweest.
Sinds zijn terugkeer was hij weinig of nooit afwezig bij zowel vergaderingen als bij activiteiten.  Hij volgde altijd nauwgezet het verloop van de bestuursvergaderingen. Dat was niet altijd eenvoudig want hij had toen ook de wens geuit om bovendien de belangrijkste notities te nemen van die bijeenkomsten. Zijn verslagen volgden vrijwel onmiddellijk, nl. de volgende dag!  Jan was ook complementair met Hanna en Anna. Ik zou hem daarom  de vaderlijke bezorgdheid in het bestuur noemen. Hij was als eerste op elke vergadering omdat hij telkens de dag voordien of op de dag zelf  de sleutel haalde bij de Cultuurdienst. Na elke vergadering verliet hij dan ook als laatste het lokaal en zorgde ervoor dat alles veilig gesloten was. Op elke DF- activiteit was hij altijd met de sleutel in de hand de eerste aanwezige…

Anna Noteboom

Anna en haar man, Gabriël Claeys, waren in de jaren vóór Anna in het bestuur
kwam heel trouwe DF-leden. Zij waren op de meeste  DF-activiteiten aanwezig en gingen elk jaar mee op tweedaagse DF-reis. Na haar professionele loopbaan en onder impuls van Gabriël (waarvoor eeuwige dank!) trad zij toe tot het DF-bestuur.  We schrijven 2006. Ook na het overlijden van Gabriël, enkele jaren later, bleef Anna – gelukkig voor ons – in het bestuur tot vandaag. Zij is dus 15 jaar een heel verdienstelijk bestuurslid geweest. Anna was net als Hanna begeesterd door cultuur. Naast literatuur was zij enorm geboeid door tentoonstellingen. Haar inbreng in het jaarprogramma was dan ook logischer wijze van kwalitatief hoge betekenis. Moederlijke bezorgdheid (net als bij Hanna) was bij Anna kenmerkend bij de praktische uitwerking van de DF-activiteiten. “Heb je ook daaraan gedacht?” was een vaak wederkerende en terechte vraag in de vergaderingen. Werk achter de schermen was ook een typisch kenmerk voor Anna die altijd heel bescheiden wilde blijven en zich nooit opdrong om in het volle licht van de belangstelling te staan. Ten slotte heeft Anna ook een aantal jaren meegewerkt aan de voorbereiding van de DF-reizen en zorgde zij jarenlang voor het promotiemateriaal van het Davidsfonds-Nationaal en de verdeling van de DF-boeken en CD’s bij de bestuursleden.

Het ganse bestuur wenst de vier uittredende bestuursleden in ieder geval het allerbeste toe en hopen hen – indien mogelijk – ook nog heel vaak terug te zien op een van de DF-activiteiten!!!

 

 

0 reacties

Wees de eerste die reageert op dit artikel!

Geef een reactie op dit artikel

Velden met een * zijn verplicht in te vullen. E-mailadressen worden nooit gepubliceerd op de website.